بیش از۱۰ میلیون نفر از مردم آمریکا ، در هر هفته داروی مسکن مصرف می‌کنند

بیش از۱۰ میلیون آمریکایی در هر هفته داروی مسکن مصرف می‌کنند .
نتایج تحقیقات دانشگاه بوستون نشان داد که بیش از ۱۰ میلیون آمریکایی در هر هفته از داروهای تسکین دهنده درد استفاده می‌کنند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز  ، هم چنین بیش از چهار میلیون نفر در هفته مصرف کنندگان دائمی داروهای مسکن هستند.

اوپیوئیدها برای درمان دردهای متوسط تا شدید استفاده می‌شوند و بیشترین میزان تجویز را در بین این گروه از داروها دارد.

در این تحقیقات آمده است که افزایش مصرف این داروها به حدی رسیده که نگرانی از احتمال سوء استفاده از آنها را موجب شده است.

پژوهشگران در این بررسی‌ها تحقیقات تلفنی از خانوارهای آمریکایی انجام دادند. حدود ۱۹ هزار و ۱۵۰ نفر از سن ۱۸ سالگی به بالا در این تحقیق حضور داشته و از فوریه سال ۱۹۹۸ تا سپتامبر سال ۲۰۰۶ مورد مصاحبه قرار گرفتند.

اطلاعات فوق از نرخ مصرف داروهای تجویزی و غیرتجویزی طی هفت روز متوالی جمع آوری شده است.

نتایج این تحقق در چاپ اوت مجله «درد» منتشر می‌شود

همچنین بررسی کنید

تاثیر هر احساس روی اعضای مختلف بدن انسان

دانستن اینکه کدام احساس روی کدام عضو بدن شما اثر میگذارد برایتان جالب خواهد بود، …

عوارض نبستن پیش بند هنگام ظرف شستن

خانم هایی که هنگام شستن ظرف ها از پیش بند استفاده نمی کنند، لباس و …