دانشمندان چگونگی فراموش کردن مطلب توسط مغز را کشف کردند

مغز اطلاعات را به دو شیوه فراموش می کند .
گاهی اوقات موضوعی را که قبلا آموخته بودیم از یاد می بریم و زمانی که آن را دوباره می آموزیم، مطالب همراه با آن راه هم بخاطر می آوریم. اما در برخی موارد این اتفاق نمی افتد و مطالب پیوسته با موضوع اولیه، بخاطر انسان نمی آید.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از سایت “یورکالرت” ، چند محقق انگلیسی برای پی بردن به علت این مساله مطالعه ای انجام داده و به این نتیجه رسیده اند که کلید حل این معما، چگونگی فراموش کردن مطلبی است که قبلا آموخته شده است.
زمانی که شخصی زبانی را یاد می گیرد و از آن استفاده نمی کند، مرور چند لغت باعث می شود لغات فراوان دیگری به خاطر آید. این موضوع در مورد مهارتهای دیگری که همکاری مغز را می طلبد، صادق است.
نویسندگان مقاله تحقیقی در این زمینه، این پدیده را که هم در انسانها و هم در شبکه های عصبی مصنوعی اتفاق می افتد، آموختن به شیوه “نهار مجانی” نام گذاشته اند.
جیم استون و پیتر جاپ در این مطالعه یک مدل ریاضی تهیه کردند که اثر عکس این پدیده که آن را ” نهار مجانی منفی” نامیده اند، نشان می دهد.
اگر فراموشی نتیجه نوسانات اتفاقی در قدرت ارتباطات سیناپسی باشد، شاهد آموختن به شیوه “نهار مجانی” خواهیم بود. اما این محققان نشان دادند که اگر فراموشی ناشی از خراب شدن قدرت مسیریابی در ارتباطات سیناپسی باشد، آنگاه پدیده عکس یعنی “نهار مجانی منفی” رخ می دهد یعنی بخاطر آوردن یک کلمه یا مطلب، دیگر کلمات یا مطالب مرتبط با آن را به ذهن تداعی نمی کند.
سیناپس ها ، نقاطی هستند که در آنها اعصاب به یکدیگر متصل می شوند.

از این نکته می توان چنین استنباط کرد که با توجه به این که در انسانها معمولا آموختن به شیوه “نهار مجانی” صورت می گیرد، روند تکاملی، مکانیسم های فیزیولوژیکی خاصی را گزینش کرده است که در آنها فراموش کردن با استفاده از نوعی نوسان اتفاقی سیناپسی صورت می گیرد.

همچنین بررسی کنید

چگونه می توانم از حس لرزش در بدن خلاص شوم ؟

لرزش بدن از داخل، یکی از پدیده هایی است که برخی افراد، ساده از آن …

دردهای خطرناکی که نشانه مرگ هستند

شاید بیشتر درد‌های شکمی را به درد معده نسبت دهیم، اما این درد متفاوت است. …