خانه / اخبار علمی پزشکی / آشنایی با طب سوزنی

آشنایی با طب سوزنی

طب سوزنی چگونه کار می کند؟
در طب سنتی چین که به TCM به معنی Traditional Chinese Medicine معروف است، بدن انسان تحت تاثیر دو نیروی مخالف هم به نام های یین و ینگ (Yin & Yang) قرار دارد. Yin به صفاتی چون سردی، آرامی و در کل حالت غیر فعال بر میگردد. در حالی که Yang به صفاتی چون گرمی، هیجان و فعال بودن نسبت داده می شود.

در این نگرش، سلامت بدن هنگامی حاصل می شود که میان این دو نیرو تعادل برقرار باشد و عدم تعادل این دو نیرو باعث می شود که جریان حیاطی در بدن که به Qi (“چی” تلفظ می شود) معروف است مختل شود. این جریان از راه ها و نقاط خاصی در بدن گذر می کند. تعداد 12 عدد از این مسیرها و نقاط بعنوان نقاط اصلی و تعداد 8 عدد بعنوان نقاط سطح دوم معرفی می شوند، در مجموع بیش از 2000 نقطه نیز دیگر به آنها متصل میباشد.

اساس طب سوزنی بر تحریک این نقاط استوار است که می تواند جریان Qi در بدن را کنترل نماید. اینکه مدل چینی ها برای بدن درست است یا خیر جای بحث دارد اما دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که تحریک این قسمت های بدن می تواند روی وضعیت شیمایی و عصبی مغز تاثیر بگذارد و در نهایت منجر به عکس العملهایی مانند کاهش درد، تغییر فشار خون و … شود و در نهایت سلامت بیمار را منجر شود.

طب سوزنى به 5 هزار سال قبل برمى گردد. اين نوع درمان از كشور چين نشأت گرفته است. از نظر طب سوزنى جهان چيزى جز انرژى نيست. اين انرژى در فضا به صورت انرژى فضايى با انواع انرژى كه ما مى شناسيم وجود دارد و در زمين به صورت انرژى پنجگانه آب، خاك، آتش، باد و نور موجود است. انسان به عنوان جزيى از كل، از قوانين حاكم بر اين مواد پيروى مى كند و در برابر تغييرات انرژى هم متأثر مى شود.
در سطح بدن انسان انرژى در مسيرهايى با محورهايى مشخص جريان دارد. اين مسيرها يا محورها با مسير عروق و اعصاب كاملاً هماهنگ است.
در جهان كنونى هنگامى كه در بسيارى از بيماري ها علم پزشكى نتوانست پاسخگو باشد، متخصصان زيادى چاره كار را در آموختن طب جايگزين دانسته و به طب سوزنى و طب گياهى رو مى آوردند.
دكتر پرچمى از معدود پزشكانى است كه پس از تحصيل در رشته پزشكى، دوره تخصصى خود را در كشورهاي آلمان و چين به آموزش طب سوزنى پرداخته است:
اساس طب سوزنى بر چه چيزى استوار است؟
– اساس اين نوع طب به يافتن محل دقيق نقاط حساس بدن و تحريك متناسب آنهاست اين نقاط بايد براساس نوع بيمارى خود مراجعه كننده باشد. بنابراين به نظر مى رسد آشنايى با علم پزشكى براى يك پزشك طب سوزنى لازم است.
از نظر علم طب سوزنى بدن انسان داراى چه ويژگى هايى است؟
– از نظر اين علم در بدن هر موجودى كه زنده است دو نوع انرژى جريان دارد. اين يك ديدگاه فلسفى است. براين اعتقاد كه نشأت گرفته از طب چينى است دو انرژى «YANG» و «YIN» در بدن هر موجود زنده اى وجود دارد. تا زمانى كه تعادل بين اين دو انرژى برقرار باشد انسان در سلامت كامل به سر مى برد. هر آينه تعادل بين آنها تحت تأثير عوامل داخلى يا خارجى مثل فشارهاى روحى، عدم تناسب كار اعضا مختل شود، فعاليت ارگان هاى مربوطه مختل و انسان دچار بيمارى مى شود.
تحريك نقاط حساس با چه ابزارى صورت مى گيرد؟
– تحريك متناسب نقاط خاصى از بدن به وسيله سوزن هاى مخصوص صورت مى گيرد كه بسيار ظريف هستند و مى توانند تعادل از دست رفته را به بدن برگردانند و بيمارى را به طور نسبى مداوا كنند.
صحبت از درمان نسبى شد ؛ مگر درمان قطعى امكان ندارد؟
– نه، حتى در علم پزشكى نيز درمان هيچگاه قطعى نيست بلكه داروهاى تجويز شده فقط قادرند مسكن درد باشند و يا تا حدى بيمارى را تحت كنترل درآورند.
وضعيت طب سوزنى در حال حاضر چگونه است؟
– طب سوزنى در دهه اخير به علت اثرات درمانى شگفت انگيزش مورد توجه محافل پزشكى قرار گرفته است به طورى كه هم اكنون در آلمان و آمريكا مراكز متعددى در اين زمينه تأسيس شده است.
از سال 1975 سازمان بهداشت جهانى WHO پس از بررسى هاى طولانى و علمى درمان بيش از دهها نوع بيمارى را توسط اين نوع طب مورد توجه قرار داده و اقدام به تأسيس مراكز آموزشى در چين جهت آموزش پزشكان خارجى كرد.
آيا همه بيمارى ها با اين نوع طب قابل درمان هستند؟
– از جمله بيمارى هايى كه با اين نوع طب مى توان به درمان آن اقدام كرد، كمردرد هاى طولاني كشيده از نوع اسپاسم عضلانى، فتق ديسك بين مهره اى، درد ناشى از آرتروز بين مفاصل خصوصاً مفصل زانو، محدوديت هاى حركتى در شانه منجمد، بازيابى توانايى حركتى بعد از فلجى، سردردهاى عروقى مثل ميگرن ، و انواع اعتياد است.
شما به نقاط حساس بدن اشاره كرديد، اين نقاط در كدام قسمت از بدن واقع شده اند؟
– بيش از 700 نقطه طلايى در بدن شناخته شده كه 360 نقطه آن تحت عنوان اصلى و بقيه اضافى تعريف شده اند. اين نقاط در تماس قسمت هاى بدن به صورت محورهاى مجزا تعريف شده اند و پزشك در درمان هر بيمارى بايد به تحريك اين محورها بپردازد.
اين طب از چه زمانى وارد ايران شده است؟
– طب سوزنى 20 سال است كه در ايران رايج شده و در قديم به صورت موردى پزشكان اقدام به اين نوع طبابت مى كردند. هم اكنون پزشكان زيادى هستند كه با گرفتن مجوز از سازمان بهداشت و درمان پروانه فعاليت گرفته اند.
دوره درمان در اين طب چه مدت است؟
– اغلب بيماران ما وقتى از درمان به وسيله طب پزشكى نااميد مى شوند به ما مراجعه مى كنند ولى چقدر خوب بود كه قبل از هر مراجعه به بيمارستان و مصرف كردن دارو به ما مراجعه كنند. بيشتر افرادى كه دچار بيمارى هاى مزمن مى شوند به ما مراجعه مى كنند يا كسانى كه از عمل جراحى بنا به شرايط جسمانى و روحى و روانى شان ترس دارند، به استفاده از طب سوزنى رغبت نشان مى دهند. ولى باز هم مى گويم طب سوزنى درمان قطعى بيمارى نيست، تسكين دهنده درد است.
هزينه اين نوع درمان به چه صورت است؟
– تمامى لوازم مصرفى اين نوع طب از خارج تهيه مى شود. اغلب پزشكانى كه با اين نوع طب به درمان بيماران خود مى پردازند، خود شخصاً به چين يا كشورهاى توليد كننده ابزارآلات طب سوزنى مى روند و لوازم مورد نياز را وارد مى كنند. اغلب لوازم يك بار مصرف هستند. پس مى بينيد كه بايد نسبت به ويزيت پزشكان ديگر كمى بالاتر باشد. اين طب به صورت يك يا دو جلسه در ماه نيست. ما براى بيمار نسخه تجويز نمى كنيم. در اين طب شايد 10 جلسه متوالى بايد بيمار مراجعه و تحت درمان قرار گيرد.
گفته مى شد كه بيمارى هاى لاعلاج را مى توان با اين نوع طب درمان كرد؟
– نه اين كذب محض است. اين كار امكان ندارد. اين طب هم مانند علم پزشكى است. مگر در اين علم مى توان هر بيمارى را درمان كرد؟
آيا اتفاق افتاده كه براى درمان يكى از بستگان خود از اين نوع درمان استفاده كنيد؟
– نه. استادانى كه به ما آموزش مى دادند بر اين باور بودند كه نبايد روى بستگان درجه يك كار كنيم. چون جواب نمى دهد. لازمه موفقيت در اين كار حس گرفتن هنگام سوزن زدن است. ممكن است در هنگام كار روى بستگان نزديك شرايط روحى لازم براى اين كار فراهم نشود.
من خودم اگر نياز به درمان پيدا كنم از همكارانم درخواست مى كنم كه اين كار را روى من انجام دهند.
تصور بر اين است كه طب سوزنى نوعى تلقين است؟
– نه اصلاً اينگونه تصورات نمى تواند صحيح باشد. چون اين طب حتى در دامپزشكى هم مورد استفاده قرار مى گيرد. در اروپا حيوانات زيادى را با اين نوع طب مورد درمان و مداوا قرار مى دهند و حتماً مى دانيد كه حيوانات تلقين پذير نيستند.
آيا مى توان براساس اين طب از راه دور به درمان بيمارى اقدام كرد؟
– نه، بايد با مريض صحبت كنيم. ديدن زبان، گرفتن نبض، ابزارآلات لازم براى درمان و تشخيص نوع بيمارى است. تا علائم بيمارى مشخص نشود امكان درمان وجود ندارد.
وقتى نوع بيمارى تشخيص داده شد، براساس محورهايى كه در بدن انسان وجود دارد مناطقى را انتخاب مى كنيم و از طريق طب سوزنى سعى مى كنيم موازنه انرژى را در بدن بيمار برقرار كنيم. اخيراً در درمان بسيارى از بيمارى ها مى گويند اين تحريك با ليزر انجام مي گيرد چون درد كمترى هم دارد ولى تجربه ثابت كرده اثرات ليزر درمانى تقريباً نصف طب سوزنى است.
براى هر بيمار چند سوزن استفاده مى شود؟
– حدود 8 تا 10 سوزن. دردى كه هر سوزن دارد مثل گزش قسمتى از بدن به وسيله حشره اى مثل پشه است. اين سوزن ها فوق العاده باريك هستند و اين درد به تحريك آن نقطه از بدن مى انجامد. در اين نوع طب بيهوشى نياز نيست. بيمارانى كه از سوزن مى ترسيدند خواستار بى حس كردن نقطه اى كه قرار بود سوزن زده شود مى شدند. ولى آنها نمى دانند كه تأثير سوزن به خاطر تحريك آن قسمت از بدن ناشى از درد آن است. سوزن ها 20 دقيقه تا نيم ساعت در بدن مى مانند.
آيا در مورد درمان بيمارى نوزادان هم از اين طب مى توان كمك گرفت؟
– نه، چون لازمه تأثير سوزن ها، آرامش و حركت كم بيمار است ولى در كودكان و نوزادان چون آنها به طور دائم حركت مى كنند نمى توان اين طب را براى آنها به كار برد. آنها زير سوزن نمى مانند و مدام گريه مى كنند.
در چه نقطه اى از بدن امكان استفاده از اين نوع طب وجود ندارد؟
– در ناف، چون خيلى حساس است. البته در مورد زن ها هم بايد حتماً قبل از شروع درمان در قسمت هايى مثل شكم اطمينان حاصل شود كه او باردار نباشد.
محورهاى طلايى بدن كدام هستند؟

– بدن انسان در 14 محور تقسيم شده كه 360 نقطه طلايى در آن قسمت ها واقع شده اند. اين محورها به صورت متناسب در قسمت هاى مختلف بدن تقسيم شده اند. هر محورى هم نمايانگر يك عضو بدن است. مثل محور طحال، محور كيسه صفرا، محور معده و …. مشكلات مردم تلفيقى از اين محورها است.

سوزن درمانی
برای درمان بیماریها و دردها راه های زیادی در جهان وجود دارد که یکی از این راه ها در این مقاله شرح داده خواهد شد
سوزن درمانى متكى به اين اصل است كه نوعى ارتباط عصبى بين اندام‏هاى بدن و سطح خارجى بدن هست. آن گاه كه اندامى بيمار يا عضوى دردناك مى‏شود مكان‏هايى خاص روى سطح خارجى بدن يا به واقع زير پوست بدن كه آن‏ها را نقاط سوزنى مى‏نامند حساس‏تر مىشوند‏. سوزن درمانى آن نقاط سوزنى را با سوزن‏هايى خاص تحريك مى‏كند و اين تحريك به شكلى صورت مى‏گيرد كه فعاليت آن نقاط را تعديل كند و از اين طريق اندام بيمار شده را شفا دهد، يا درد بيمار را تسكين دهد، يا او را بيهوش كند، يا آثار مطلوب ديگر توليد كند.

تاریخچه شکل گیری این روش چیست؟

سوزن درمانى بر اين اصل كار مى‏كند كه در همه بيمارى‏ها، خواه جسمى يا ذهنى – روانى، نقاطى حساس شده روى سطح بدن جلوه مى‏كنند و با بهبود يا درمان بيمارى ناپديد مى‏شوند. اين نقاط حساس شده در بيمارى را نقاط سوزنى مى‏نامند.

اين روش چگونه عمل می کند؟

… فشار بر نقاطى خاص از بدن با الگوهاى خاص درد پيوند دارد، و تحريك كوتاه و شديد آن نقاط با سوزن‏ها رهايى طويل مدت از درد توليد مى‏كند«.

مغز انسان در واكنش به سوزن درمانى گروهى مواد طبيعى تسكين دهنده درد كه به آن‏ها اندورفين مى‏گويند توليد مى‏كند

يك بخش ديگر از طب سنتى چين كه جزيى از سوزن درمانى است تشخيص نبض است. حس كردن نبض بيمار به واقع اساس تشخيص در همه رشته‏هاى طب سنتى چين است. عمل تشخيص نبض يا نبض‏گيرى در طب سنتى چين چنان گسترده و حساس و دقيق است كه مى‏تواند حتى بيمارى‏هاى پيشين شخص بيمار را صحيح بگويد

در نبض مچ دست يا رگ گردن شخص بيمار ممكن است تا چهارده نوع حالات متفاوت قابل حس كردن وجود داشته باشند، ولى بسيارى از درمانگران سوزن درمانى فكر مى‏كنند كه پنج يا شش نوع نبض متفاوت كل رقمى است كه در يك جلسه كوتاه معاينه مى‏توان يافت.

روش اجرا چگونه است؟

نقاط سوزنى را معمولاً با سوزن‏هاى خاص تحريك مى‏كنند بیشتر درمانگران با تجربه چينى مى‏گويند كه بهترين نتايج درمانى را تحريك سوزنى توليد مى‏كند. متون كهن چينى حدود پنجاه راه گوناگون فرو كردن سوزن را شرح مى‏دهند، ولى آن گاه كه سوزن در نقطه صحيح فرو شده تنها شش اصل هستند كه در مؤثر بودن تحريك سوزنى نقش دارند:

1- تيزى نوك سوزن

2- زاويه نفوذ سوزن

3- عمقى كه سوزن فرومى‏رود

4- مقدار حركت (لرزش) سوزن در نقطه

5- طول زمانى كه سوزن در نقطه مى‏ماند

6- تعداد جلسات درمان

آن گاه كه درمانگر مكان نقطه را دقيقاً مشخص كرده است، او سوزن را در آن فرو مى‏كند و از چند ثانيه تا چند دقيقه در آن باقى مى‏گذارد

بيمارى‏هاى شفاگير از سوزن درمانى

این روش براى رفع سنگ كليه يا آرتروز پيشرفته ،سردرد، بيمارى‏هاى حاد دستگاه تنفس، روماتيسم حاد، مشكلات قاعدگى زنانه، مشكلات اندام‏هاى هضم غذا، اختلال‏هاى گوناگون دستگاه عصبى، و دردهاى گوناگون کاربرد دارد.اگر شرايط زيربنايى مولد علايم يك بيمارى غيرقابل علاج باشند درمان سوزنى او بى‏فايده خواهد بود.

طب سوزنی عناصر پنج گانه دخیل در آن
بنا به اعتقاد چینیان، شیوه طب سوزنی عناصر پنج گانه، نوع باستانی طب سوزنی است که به درمان تمام لایه های وجود شخص یعنی بدن، ذهن، قلب(احساسات) و روح می پردازد، روش کامل تر و بسیار صحیح تر انجام درمان با طب سوزنی است. به این ترتیب شخص بیمار میتواند با تمام وجود سلامتی خود را بازیافته و به تعادل کامل برسد
درمانگر برای درک عمیق شخص بیمار اهمیت فراوانی قایل است و این مطلب با شناخت کامل محیط، تاریخچه زندگی و تاثیر عناصر پنج گانه بر زندگی این شخص حاصل میشود.

این پنج عنصر آتش، خاک، فلز، آب و چوب هستند. هر یک از این عناصر در شکل گیری وجود و شیوه عمل ما در زندگی موثرند. زمانی که طب سوزنی برای از بین بردن سریع علائم بیماری به کار برده میشود، formula acupuncture نامیده میشود. این روش درمان موقت و سطحی موثر است اما بیمار را از درون معالجه نمیکند. یک متخصص طب سوزنی عناصر پنج گانه، به خوبی از قوانین طبیعت آگاه است و میتواند از آنها برای تشخیص بیماری کمک بگیرد و به درمان کامل بیمار بپردازد.

درمانگر به دنبال نا هماهنگی در جریان انرژی بدن میگردد.در این حالت انرژی که در دوازده محور حیاتی بدن در جریان است در جاهایی به مانع برخورد کرده و دلیل آن عدم تعادل بین عناصر پنج گانه است. درمانگر باید عنصری را که در بدن ضعیف تر عمل میکند بیابد و با انتخاب نقطه صحیح برای انجام طب سوزنی، عنصر مورد نظر را تقویت کند و هماهنگی را به بدن برگرداند.
طب سوزنی با تاثیر بر جریان انرزی یا “چی” که در میان محورهای حیاتی بدن در جریان است، عمل میکند. این جریان با امتحان نبض های دوازده گانه ارزیابی میشود. در بدن انسان 365 نقطه اصلی وجود دارد و اگر ما محورهای اصلی را به صورت رود در نظر بگیریم، این نقاط، مانند مخزنهای آبی هستند که میتوانند در صورت لزوم برمقدار آب رود بیافزایند و جریان انرژی را سریعتر و قوی تر کنند. برای هر نوع معالجه، درمانگر موانع موجود در مسیر جریان انرژی را پیدا میکند و برای رفع آن نقطه خاصی را انتخاب میکند.

توضیح بیشتری بر طب سوزنی
در طی روزهای معالجه با طب سوزنی، این نقاط تغییر کرده یا تکرار میشوند تا زمانی که تعادل در بدن بیمار برقرار شود. دو روش پایه برای تحت تاثیر قرار دادن جریان “چی” به کار میرود، روش اول با فروکردن سوزنهای بسیار نازک در نقطه مورد نظر است که با آزاد کردن “چی” از یک گره، موجب حرکت آن میشود. روش دوم با استفاده از گیاهی به نام موکسا Moxa است. مخروطهای کوچکی از این گیاه اخته میشوند که مانند عود، بدون شعله میسوزند. این مخروط را بر روی نقطه مورد نظر قرار داده و میسوزانند تا با گرم کردن آن و فرستادن انرژی گرمایی، “چی” را آزاد کنند. گاهی اوقات برای خارج کردن انرژی بیش از حد در این روش، از سوزن هم استفاده میشود که البته این روش بسیار کمتر مورد استفاده قرار میگیرد.

عناصر پنج گانه در طب سنتی چین چه تعریفی دارند؟
عناصر پنج گانه، دیدگاه ظاهرا ساده و در درون پیچیده چینیان باستان را بر رابطه تنگاتنگ انسان و تمام مظاهر طبیعت به نمایش میگذارد. جهان بینی خاص این قوم همواره موجب تحسین دانشمندان علوم طبیعی و انسانی جهان را فراهم کرده است.
آتش
آتش نماد و عنصر تابستان بوده و با احساس شعف و شادمانی در ارتباط است. افرادی که عنصر غالب وجودشان آتش باشد، به داشتن دوستان زیاد و ایجاد روابط دوستانه با اطرافیان خود بسیار علاقه دارند. آنها معمولا خندان هستند و گاهی در عمق وجودشان احساس غصه وجود دارد که هیچ وقت دیده نمیشود.

خاک
خاک عنصر تابستان گذشته به شمار میرود و با حس همدردی و دلسوزی همراه است. افرادی که عنصر خاک بر وجودشان غالب است، میتوانند مانند یک مادر به دیگران رسیدگی کند و آنها را از هر نظر تغذیه کنند. هرچند احساس درک دیگران بسیار مهم است اما افراد خاکی گاهی بسیار تنها بوده و احساس خلاء میکنند.

فلز
فلز عنصر پاییز و با حس اندوه و ماتم همراه است. افراد تحت سلطه این عنصر، به دنبال هرچه پاک و روحانی باشد، هستند. آنها برای خود و دیگران استانداردهای بالایی در نظر دارند و احترام متقابل برایشان بسیار اهمیت دارد. گاهی اوقات آنها با حس ناگواری از “اگر چنین و چنان میشد…” زندگی میکنند.

آب
آب عنصر زمستان و مرتبط با حس ترس است. چنین افرادی دارای سماجت و اراده ای هستند که آنها را در شرایطی که موجب وحشت دیگران میشود، موفق و سربلند نگه میدارد. گاهی آنها حس عمیقی از وحشت را در وجود خود پنهان کرده اند.

چوب
چوب عنصر بهار و با حس خشم در ارتباط است. افرادی که با عنصر چوب هماهنگی بیشتری دارند، این افراد بیشتر از دیگران در کارها اعم از برنامه ریزی، تصمیم گیری و عمل، موفق هستند. نقطه قوت آنها آینده نگریشان است اما اگر از تعادل خارج شده باشند، به راحتی کارهایشان را رها میکنند و حس نا امیدی آنها را فرا میگیرد.

بیشتر با طب سوزنی آشنا شویم
سابقه طب سوزنی (Acupuncture) به بیش از 2000 سال پیش و به کشور چین باز میگردد. شاید بتوان آنرا یکی از قدیمی ترین و در عین حال کاربردی ترین روشهای طبابت دانست که در حال حاضر در قرن 21 ام مورد استفاده قرار می گیرد.

شناخت دوباره این طب را به جرات می توان مدیون روزنامه نگار مجله نیویورک تایمز یعنی جیمز رستون (James Reston) دانست که در سال 1971 دانست طی مقاله ای به بررسی روشهای طبابت در چین که توسط سوزن انجام می شد، دانست.

در اصل اصطلاح Acupuncture تشریح کننده مجموعه ای از روشها است که توسط آن نقاطی از بدن برای دریافت نتایج مورد نظر با روشهایی خاص مانند استفاده از سوزن تحریک می شود. طب سوزنی امروزه با استفاده از فرو کردن سوزن های خاصی به درون بدن از طریق پوست توسط دست و یا حتی جریان الکتریسیته انجام می شود.

سوزنهایی که در این طب از آن استفاده می شود فلزی هستند و تقریبا” به قطر چند تار موی سر می باشند. بیمارانی که این روش درمان را برای خود انتخاب می کنند اظهارات متفاوتی دارند، اما در مجموع اغلب آنها بیان می کنند که هنگام فرو کردن سوزن به بدنشان احساس درد زیادی نمی کنند. معمولا” تجربه و تخصص پزشک معالجه در استفاده از سوزن می تواند میزان درد حاصله را کاهش یا افزایش دهد.

سازمان مدیریت تغذیه و داروی آمریکا (FDA) در سال 1996 استفاده از سوزنهای مخصوص برای این نوع از روش درمان را تایید کرد. این سوزنها باید استریل باشند و می توان هریک از آنها را برای یک و فقط یک بیمار استفاده کرد. همچنین قبل از هر بار استفاده از سوزنها باید آنها را با الکل یا مواد ضدعفونی کننده تمیز کرد.

امروزه در درمان طب سوزنی ممکن است از جریان الکتریسته نیز استفاده شود.
بسیاری از پزشکان اعتقادی به این نوع از روش طبابت ندارند و برعکس بسیاری دیگر با استناد به آمار بدست آمده از بهبود بیماران این روش را برای معالجه توصیه می کنند. آزمایشها نشان می دهد این روش می تواند برای کاهش درد پس از جراحی، شیمی درمانی، جراحی های دندان و … بسیار موثر واقع شود.
همچنین شواهد بسیاری موجود است که طب سوزنی می تواند در معالجه بیماری هایی چون اعتیاد به مواد مخدر، فعال کردن دوباره ماهیچه های تنبل، سر درد، دردهای مفصلی، انواع آسم و تنگی نفس بعنوان یک راه حال و یا حداقل در کنار درمان دارویی استفاده شود. تحقیقات جدید نشان می دهد که طب سوزنی توانایی کاهش و حتی برطرف کردن انواع درد را داشته و می تواند توانایی های قسمت های مختلف بدن افراد را بالا ببرد.

همچنین بررسی کنید

ارتباط آلودگی هوا با شیزوفرنی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا در دوران کودکی با خطر …

زنجبیل، نابودگر تومورهای مغزی

گلیوبلاستوما یا GBM، رایج‌ترین تومور بدخیم مغزی در افراد بزرگسال است و در بین انواع …