خانه / اخبار علمی پزشکی / دندانهای فاصله دار

دندانهای فاصله دار

دندانهای فاصله دار

وقتی که دندانهای ريز و کوچک در يک فک بزرگ قرار گيرد دندانها نمائی فاصله دار پيدا کرده و بخصوص اين وضعيت بنا به علل خاصی بيشتر در دندانهای جلو بيشتر خوش را نشان ميدهد و در نتيجه از لحاظ زيبائی مشکلاتی را برای فرد ايجاد ميکند.

علت پديدآمدن اين ناهنجاری در روابط فک با دندان به اين خاطر است که کد ژنتيکی دندانها با فک و ضمائم آن در دو محل جداگانه قرار دارد و لذا يک فرد ممکن است دندانها ريز را از پدرش به ارث برده و فک بزرگ را از مادر به ارث ببرد  يا برعکس و در نتيجه اين نوع ناهنجاريها بوجود ميايد

کلا برای درمان اين ناهنجاريها نيازمند ارتودنسی يا رديف کردن دندانها هستيم ولی برای مورد خاص مورد بحت که وجود دندانهای فاصله دار بخصوص در دندانهای جلوئی است صرفا با درمانهای ارتودنسی نميتوان به درمان آن اقدام کرد . بخصوص که در بعضی مواقع بستن چنين فضاهائی باعث ايجاد مشکلات ديگری از لحاظ زيبائی خواهد شد که از حوصله اين بحث خارج است .لذا بايد دنبال درمانهای ديگری برای اين نوع مشکلات  بود

بهترين راه برای درمان اين فاصله استفاده از کامپوزيت نوری است . بدين صورت که با استفاده از مواد هم رنگ که برای ترميم دندانهای قدامی استفاده ميشود اين فضا ها پوشيده ميشود مانند عکس زير:

در اين نوع ترميم از دندان هيچ مقدار برداشت نشده و تراش داده نميشود بلکه با استفاده از تکنيک هائی اين مواد چسبندگی محکمی با دندان پيدا ميکنند . با مراقبت معمولی سالهای سال ميتوان از آن استفاده کرد و خدای نکرده اگر به هر علتی اين نوع ترميم آسيب ببيند دوباره در عرض ۲۰ دقيقه دوباره قابل ترميم و باز سازی ميباشد و حسن ديگر آن اينست که در صورتی که نخواستيم دوباره ميشود برداشت و دندانها را به حالت اول برگرداند .چيزی که هيچوقت بيمار بعد از ديدن زيبائی ايجاد شده راضی نخواهد شد .با اين نوع ترميم ها بخوبی ميشود غذا خورد و مسواک زد و فعاليت های روزانه داشت وهمراه با جرمگيری سالانه بايک پاليش شفافيت اوليه خود را دوباره باز ميابد

همچنین بررسی کنید

مدت ایمنی واکسن کرونا معلوم نیست

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی کشور، با اشاره به تایید واکسن روسی در منابع بین المللی، …

ایران تا ۳ ماه آینده قطب تولید واکسن کرونا در منطقه خواهد شد

وزیر بهداشت گفت: در دو سه ماه آینده ایران به یکی از قطب‌های بسیار مهم …