خانه / اخبار دانشگاه ها / شوراي گسترش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور ايران با ايجاد 45 رشته جديد موافقت كرد

شوراي گسترش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور ايران با ايجاد 45 رشته جديد موافقت كرد

 رشته جديد در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور ایران ایجاد می شود.

شوراي گسترش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور با ايجاد و توسعه 45 رشته جديد و افزايش پذيرش 227 دانشجو و اخذ موافقت اصولي براي 3 مركز تحقيقات موافقت كرد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از روابط عمومي وزارت بهداشت ایران ، در يكصدو هشتادمين جلسه شوراي گسترش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور با راه‌اندازي رشته فيزيوتراپي در مقطع دكتري تخصصي با ظرفيت پذيرش 3 دانشجو در دانشگاه علوم پزشكي شيراز تأسيس رشته زيست فناوري پزشكي در مقطع دكتري تخصصي با ظرفيت 3 نفر در دانشگاه تربيت مدرس، ايجاد رشته زيست فناوري پزشكي در مقاطع كارشناسي ارشد ناپيوسته با ظرفيت پذيرش 5 دانشجو و راه‌اندازي مقطع دكتري تخصصي با ظرفيت پذيرش 4 دانشجو در دانشگاه علوم پزشكي بقيةالله، تأسيس رشته علوم اعصاب در مقطع دكتري تخصصي با ظرفيت پذيرش 4 نفر در دانشگاه علوم پزشكي تهران، ايجاد رشته علوم اعصاب در مقطع دكتري تخصصي و ظرفيت پذيرش 4 دانشجو در دانشگاه علوم پزشكي ايران، تأسيس رشته باكتري شناسي پزشكي در مقطع دكتري تخصصي و با ظرفيت پذيرش 3 نفر در دانشگاه علوم پزشكي مشهد موافقت به عمل آمد.

همچنين با تأسيس رشته علوم تغذيه در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته و دكتري تخصصي با ظرفيت پذيرش 8 نفر در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، راه‌اندازي رشته باكتري شناسي پزشكي در مقطع دكتري تخصصي با ظرفيت پذيرش 4 دانشجو براي مؤسسه انستيتو پاستور ايران به صورت مشترك با يكي از دانشگاه‌هاي علوم پزشكي شهر تهران و همچنين تأسيس دوره MBA زيست فناوري پزشكي با ظرفيت پذيرش 20 دانشجو در اين مؤسسه تمديد مجوز رشته هماتولوژي آزمايشگاهي و بانك خون در مقطع د كتري تخصصي با ظرفيت پذيرش 2 دانشجو براي مؤسسه عالي آموزش و پژوهشي طب انتقال خون، راه‌اندازي رشته پروتئوميكس كاربردي در مقطع دكتري تخصصي با ظرفيت پذيرش 4 دانشجو و راه‌اندازي رشته بيولوژي توليد مثل در مقطع دكتري تخصصي با ظرفيت پذيرش 4 دانشجو و راه‌اندازي رشته زيست فناوري پزشكي در مقطع دكتري تخصصي با ظرفيت پذيرش 4 دانشجو و راه‌اندازي رشته زيست فناوري پزشكي در مقاطع دكتري تخصصي با ظرفيت پذيرش 3 دانشجو و ايجاد دوره دستياري گوارش بالغين در مقطع فوق تخصص با ظرفيت پذيرش 2 دستيار در دانشگاه علوم پزشكي بقية الله، راه‌اندازي رشته روانشناسي باليني در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته با ظرفيت پذيرش 5 دانشجو و راه‌اندازي دستياري پاتولوژي دهان و فك با ظرفيت پذيرش تا سقف 3 دستيار و راه‌اندازي رشته گفتار درماني در مقطع كارشناسي پيوسته با ظرفيت پذيرش 12 دانشجو و راه‌اندازي رشته آموزش پزشكي در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته با ظرفيت پذيرش 6 نفر به صورت مشترك با دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي براي دانشگاه علوم پزشكي شيراز، راه‌اندازي رشته بهداشت باروري در مقطع دكتري تخصصي و راه‌اندازي رشته شنوايي شناسي در مقطع كارشناسي پيوسته با ظرفيت پذيرش 10 دانشجو، راه‌اندازي دوره دستياري تخصصي آسيب‌شناسي در بيمارستان‌هاي بعثت، سينا، اكباتان و فاطميه در دانشگاه علوم پزشكي همدان ايجاد دوره دستياري تخصصي پروتزهاي دنداني با پذيرش 3 دستيار و ايجاد دوره دستياري تخصصي پريودانتيكس و پذيرش 3 دستيار در دانشگاه شاهد، راه‌اندازي دستياري بيماري‌هاي دهان و تشخيص با ظرفيت پذيرش تا 3 دستيار و راه‌اندازي رشته‌هاي گفتار درماني و شنوايي شناسي در مقطع كارشناسي پيوسته با ظرفيت پذيرش 10 دانشجو براي هر يك از رشته‌ها و راه‌اندازي رشته بهداشت محيط در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته با ظرفيت پذيرش 3 نفر در دانشگاه علوم پزشكي زاهدان به صورت مشترك با دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي ايران، پذيرش دستيار تخصصي اندودانتيكس با ظرفيت پذيرش 3 نفر در دانشگاه علوم پزشكي بابل، تأسيس رشته بهداشت عمومي مقطع كارشناسي ناپيوسته با ظرفيت پذيرش 15 دانشجو و ارتقاي دانشكده به دانشگاه علوم پزشكي گناباد، ايجاد رشته بهداشت محيط در مقطع كارشناسي ناپيوسته با ظرفيت پذيرش 25 دانشجو در دانشگاه علوم پزشكي شاهرود، تأسيس رشته كار درماني در مقطع كارشناسي پيوسته با ظرفيت پذيرش 15 دانشجو و تأسيس دوره فوق تخصصي روماتولوژي در بيمارستان الزهرا (س) وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و تأسيس رشته اپيدميولوژي در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته با ظرفيت پذيرش 3 دانشجو در اين دانشگاه، راه‌اندازي رشته شنوايي شناسي در مقطع كارشناسي پيوسته با ظرفيت پذيرش 15 دانشجو و راه‌اندازي رشته گوارش بالغين بيمارستان امام خميني (ره) در مقطع فوق تخصصي با ظرفيت پذيرش 2 دستيار در دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، تأسيس رشته بهداشت محيط در مقطع كارشناسي پيوسته با ظرفيت پذيرش 20 دانشجو در دانشگاه علوم پزشكي بوشهر، تأسيس دوره دستياري تخصصي بيهوشي در بيمارستان‌هاي اميركبير و وليعصر (عج) با ظرفيت پذيرش 3 نفر دستيار در دانشگاه علوم پزشكي اراك، راه‌اندازي دوره دستياري پزشكي هسته‌اي در مقطع تخصصي در مركز آموزشي، تحقيقاتي و درماني قلب شهيد رجايي با ظرفيت پذيرش 3 دستيار به صورت مشترك با دانشگاه علوم پزشكي مشهد، تأسيس دوره دستياري تخصصي ارتودنسي و پذيرش 3 دستيار در دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد موافقت به عمل آمد.

همچنين در اين جلسه با درخواست و اخذ موافقت قطعي جهت مركز تحقيقات پيشگيري و درمان چاقي و مركز تحقيقات پيشگيري از بيماري‌هاي متابوليك و مركز تحقيقات مايكوباكتريولوژي در دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي، اخذ موافقت اصولي جهت مركز تحقيقات علوم قرآن و حديث و طب در دانشگاه علوم پزشكي تهران موافقت شد.

بنابراين گزارش اساسنامه اجرايي مراكز رشد و فناوري مورد تصويب، اين جلسه شوراي گسترش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي قرار گرفت

همچنین بررسی کنید

کاربرد شاک ویو تراپی چیست؟

درمان شاک ویو تراپی (ESWT) یک درمان غیر تهاجمی است که شامل تحویل امواج شوک …

علت ضعف عضلات چیست؟

استفاده بیش از حد از کامپیوتر و سیستم‌های مانیتورینگ می‌تواند باعث فشار روی ستون فقرات، …