خانه / اخبار اجتماعي / به گزارش پايگاه اينترنتي كميسيون اروپا، آمار جديد منتشر شده توسط صندوق Euro-HIV نشان مي دهد تعداد بيماران جديد ايدز در 20 كشور عضو اتحاديه اروپايي طي چهار سال گذشته 23 درصد افزايش يافته است. 9/9/84

به گزارش پايگاه اينترنتي كميسيون اروپا، آمار جديد منتشر شده توسط صندوق Euro-HIV نشان مي دهد تعداد بيماران جديد ايدز در 20 كشور عضو اتحاديه اروپايي طي چهار سال گذشته 23 درصد افزايش يافته است. 9/9/84

موارد جديد ايدز در اروپا رو به افزايش است

تعداد بيماران جديد ايدز در 20 كشور عضو اتحاديه اروپايي طي چهار سال گذشته 23 درصد افزايش يافته است.

به گزارش پايگاه اينترنتي كميسيون اروپا، آمار جديد منتشر شده توسط صندوق Euro-HIV نشان مي دهد كه جوانان اروپايي قربانيان اصلي همه گيري جديد عفونت ويروس نقص ايمني اكتسابي (ايدز) در اين قاره هستند.
بيشترين ميزان افزايش شيوع ايدز در كشور انگليس با 69 درصد افزايش نسبت به قبل بوده است. در سال 2004، كمتر از 72هزار مورد بيماري توسط سازمان بهداشت جهاني در كل منطقه اروپا گزارش شد. طبق آمار جديد سازمان ملل در حال حاضر 3/2 ميليون بيمار مبتلا به ايدز در منطقه اروپا زندگي مي كنند. براي مقابله با اين همه گيري در كشورهاي اروپايي و كشورها همسايه اين كميسيون اقدامات مهمي را براي سالهاي 2009-2006 تدارك ديده است. از جمله اين اقدامات مي توان به دخالت جامعه مدني، همكاري با بخش صنعت، مراقبت، پيشگيري از بروز موارد جديد، آموزش و مشاوره اشاره كرد.
اتحاديه اروپا در چهارچوب برنامه بهداشت عمومي خود پروژه هايي را براي مرتبط كردن مقامات دولتي، سازمانهاي غيردولتي، و ساير گروههاي ذيربط در سراسر اتحاديه اروپا به منظور كمك به گروههاي پرخطري مانند معتادان تزريقي، فواحش و افراد زنداني به عمل آورده است.
اقداماتي كه براي دستيابي به داروهاي جديد انجام مي شوند را مي توان در دو گروه مجزا قرار داد: آزمونهاي باليني در انسانها و پروژه هاي صنعتي. در داخل اتحاديه اروپا محققين در تلاش براي ايجاد توليد واكسن توأم ايدز و سرخك هستند كه مي توان از آن در دوران كودكي استفاده كرد.

همچنین بررسی کنید

افرادی که ساعت های زیادی به نمایشگر رایانه خیره می شوند دچار خشکی چشم می گردند

پژوهشگران علوم پزشکی در کشور ژاپن می گویند نتایج بررسی های آنان نشان داده است افرادی …

تحرك و جنب و جوش عامل اصلی پيش‌گيری از سرطان است

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه “رگنسبورگ” آلمان می گویند نتایج یک مطالعه که به تازگی …