خانه / بهداشت عمومي / به گزارش پايگاه اينترنتي بي‌بي‌سي نيوز، محققان دانشگاه بريستول دريافتند پايين بودن ميزان هورمون رشد با بهره هوشي پايين مرتبط است. 11/9/84

به گزارش پايگاه اينترنتي بي‌بي‌سي نيوز، محققان دانشگاه بريستول دريافتند پايين بودن ميزان هورمون رشد با بهره هوشي پايين مرتبط است. 11/9/84

بهره هوشي با ميزان هورمون رشد در بدن ارتباط دارد ‪۸۴/۰۹/11‬

دانشمندان مي‌گويند علت عدم موفقيت تحصيلي كودكان كوتاه قد را در مدرسه پيدا كرده‌اند.

به گزارش پايگاه اينترنتي بي‌بي‌سي نيوز، محققان دانشگاه بريستول دريافتند پايين بودن ميزان هورمون رشد با بهره هوشي پايين مرتبط است.

براساس اين مطالعه با كمك تغذيه مي‌توان ميزان هورمون رشد را در بدن افزايش داد.

برخي كارشناسان مي‌گويند هر چند هورمون رشد در اين زمينه نقش دارد اما تنها عامل نيست و عوامل ديگري نيز دخالت دارند.

دانشمندان از ديرباز مي‌دانستند كودكاني كه با وزن كم بدنيا مي‌آيند رشد كندي دارند، ديرتر به اوج رشد خود مي‌رسند و بهره هوشي آنها از كودكاني كه با وزن طبيعي بدنيا آمده‌اند اندكي پايين تر است.

كوتاهي قد كه با تغذيه و رشد نامناسب ارتباط است با عملكرد ضعيف در آزمونهاي رشد عقلاني و موفقيتهاي تحصيلي نيز مرتبط شناخته شده است.

محققان به اين منظور فاكتور رشد انسولين ‪ IGF_I‬را مورد توجه قرار دادند. ميزان فاكتورهاي رشد شبه انسولين تحت تاثير عوامل مختلفي مانند تغذيه است و تاثير هورمون رشد را بر بافتها كنترل مي‌كند.

‪ IGF‬نقش مهمي در رشد جسمي و رشد و نمو اندامها در دوران كودكي ايفا مي‌كند.

همچنين اين ماده بر رشد مغز تاثير مي‌گذارد.

در اين مطالعه محققان از ‪ ۵۴۷‬كودك هشت ساله آزمون هوش گرفتند و ميزان ‪ IGF_I‬را در خون آنها آزمايش كردند.

آنها دريافتند به ازاي هر ‪ ۱۰۰‬نانوگرم در ميلي ليتر افزايش ميزان ‪ ، IGF_I‬بهره هوشي كلامي اين كودكان سه امتياز بالاتر مي‌رود.

پروفسور ديويد گانل سرپرست اين مطالعه مي‌گويد اين تحقيق شواهد مقدماتي ارايه مي‌كند كه ‪ IGF_I‬نقش مهمي در رشد مغز انسان ايفا مي‌كند و ارتباط ميان وزن زمان تولد و قد را با بهره هوشي بيان مي‌كند.

ميزان اين ماده از طريق تغذيه و ديگر عوامل محيطي قابل تغيير است و شرايط محيطي دوران كودكي از اين طريق بر رشد و نمو عصبي تاثير مي‌گذارد.

نتايج يك تحقيق جديد كه نشان داد ‪ ۷۴‬كودك كه با وزن كم بدنيا آمده بودند و با هورمون رشد تحت درمان قرار گرفته و تا دو سال تحت نظر بودند اين ارتباط را اثبات مي‌كند.

اين درمان علاوه بر بهبود رشد، بهره هوشي آنها را نيز افزايش داد.

اين تحقيق بين هورمون رشد و بهره هوشي ارتباطي را نشان مي‌دهد.

با اين حال اين ارتباط يك ارتباط علت و معلولي نيست بلكه احتمالا هر دو آنها تحت تاثير يك عامل سوم قرار دارند.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …