خانه / اخبار اجتماعي / بر اساس گزارش سازمان مراقبت بهداشتي انگليس، تعداد افرادي كه در حال حاضر در اين كشور به عفونت ويروس HIV (ايدز) مبتلا هستند به 58 هزار و300 رسيده است. 10/9/84

بر اساس گزارش سازمان مراقبت بهداشتي انگليس، تعداد افرادي كه در حال حاضر در اين كشور به عفونت ويروس HIV (ايدز) مبتلا هستند به 58 هزار و300 رسيده است. 10/9/84

بيش از 58 هزار بيمار ايدزي در انگليس زندگي مي‌كنند

بر اساس گزارش سازمان مراقبت بهداشتي انگليس، تعداد افرادي كه در حال حاضر در اين كشور به عفونت ويروس HIV (ايدز) مبتلا هستند به 58 هزار و300 رسيده است.

به گزارش پايگاه اينترنتي اين سازمان، اين رقم هم شامل بيماراني است كه بيماري آنها تشخيص داده شده است و هم شامل افرادي است كه هنوز از عفونت خود خبر ندارند.
طي سال 2004، 7275 مورد جديد ايدز در انگلستان گزارش شد كه بيش از رقم 7217 مورد سال 2003 است. اكثريت اين موارد (4285) در بين مردان و زنان همجنس باز تشخيص داده شدند كه 73 درصد آنها ممكن است در آفريقا به اين عفونت مبتلا شده باشند.
از بين تمام مواردي كه به نظر مي رسد انتقال بيماري در انگليس صورت گرفته باشد، سه چهارم آنها در بين مردان همجنس باز و مرداني كه با هر دو جنس رابطه جنسي داشته اند ديده شده است و تعداد كل تمام موارد جديد در اين گروه در سال 2004 در حدود 2185 نفر تخمين زده مي شود كه بالاترين آمار از سال 1990 است.
در سالهاي گذشته روشهاي متعددي براي پيشگيري از اين بيماري ايجاد شده اند. به عنوان مثال، ميزان افراد شركت كننده در برنامه آزمايش محرمانه داوطلبانه ايدز افزايش چشمگيري يافته است. همچنين تخمين زده مي شود كه بيش از 90 درصد زنان باردار آلوده با ويروس ايدز در انگلستان قبل از انجام زايمان تشخيص داده شده اند. در نتيجه، نسبت كودكاني كه ويروس ايدز را از مادران خود مي گيرند دائماً در حال كاهش است.

همچنین بررسی کنید

افرادی که ساعت های زیادی به نمایشگر رایانه خیره می شوند دچار خشکی چشم می گردند

پژوهشگران علوم پزشکی در کشور ژاپن می گویند نتایج بررسی های آنان نشان داده است افرادی …

تحرك و جنب و جوش عامل اصلی پيش‌گيری از سرطان است

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه “رگنسبورگ” آلمان می گویند نتایج یک مطالعه که به تازگی …