به گزارش پایگاه اینترنتی رادیو دولتی انگلیس، : چاقی سالانه باعث اتلاف بیش از ۱۸ میلیون روز کاری در جهان می‌شود ***رژیم غذایی نامناسب و وزن افراد بر نحوه کارکرد آنها تأثیر می گذارد به گونه‌ای که چاقی باعث اتلاف بیش از ۱۸ میلیون روز کاری در هر سال در جهان می‌شود. ۱۰/۹/۸۴

چاقی سالانه باعث اتلاف بیش از ۱۸ میلیون روز کاری در جهان می‌شود

رژیم غذایی نامناسب و وزن افراد بر نحوه کارکرد آنها تأثیر می گذارد به گونه‌ای که چاقی باعث اتلاف بیش از ۱۸ میلیون روز کاری در هر سال در جهان می‌شود.

به گزارش پایگاه اینترنتی رادیو دولتی انگلیس، بر اساس مطالعه ای که توسط یک مؤسسه خیریه بهداشتی بر روی ۱۱۲۴ کارگر انجام شده است، بیش از نیمی از آنها (۵۷ درصد) اذعان کردند که میزان وزن افراد بر نحوه کار کردن آنها تأثیر می گذارد در حالی که اکثریت آنها (۷۰ درصد) تصور می کنند که نوع غذای خورده شده هم بر کیفیت کار اثر دارد.
نتایج این مطالعه نشان می دهد که شش نفر از هر ده کارگر (۶۲ درصد) بد غذا خوردن هنگام کار کردن را عامل افزایش وزن می دانند در حالی که پنج نفر از هر ده کارگر (۵۴ درصد) گفته اند که نبود زمان و فشار ناشی از کار اشتهای آنها را کور می کند.
نتایج این تحقیق نشان می دهند که آموزش افراد در زمینه بهتر غذا خوردن و دادن انگیزه به آنها برای فعالیت بیشتر می تواند نقش بسیار مهمی بر سلامت فردی و نیز میزان بهره وری شرکتها داشته باشد.

همچنین بررسی کنید

افرادی که ساعت های زیادی به نمایشگر رایانه خیره می شوند دچار خشکی چشم می گردند

پژوهشگران علوم پزشکی در کشور ژاپن می گویند نتایج بررسی های آنان نشان داده است افرادی …

تحرک و جنب و جوش عامل اصلی پیش‌گیری از سرطان است

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه “رگنسبورگ” آلمان می گویند نتایج یک مطالعه که به تازگی …