خانه / اخبار اجتماعي / به گزارش پايگاه اينترنتي راديو دولتي انگليس، : چاقي سالانه باعث اتلاف بيش از 18 ميليون روز كاري در جهان مي‌شود ***رژيم غذايي نامناسب و وزن افراد بر نحوه كاركرد آنها تأثير مي گذارد به گونه‌اي كه چاقي باعث اتلاف بيش از 18 ميليون روز كاري در هر سال در جهان مي‌شود. 10/9/84

به گزارش پايگاه اينترنتي راديو دولتي انگليس، : چاقي سالانه باعث اتلاف بيش از 18 ميليون روز كاري در جهان مي‌شود ***رژيم غذايي نامناسب و وزن افراد بر نحوه كاركرد آنها تأثير مي گذارد به گونه‌اي كه چاقي باعث اتلاف بيش از 18 ميليون روز كاري در هر سال در جهان مي‌شود. 10/9/84

چاقي سالانه باعث اتلاف بيش از 18 ميليون روز كاري در جهان مي‌شود

رژيم غذايي نامناسب و وزن افراد بر نحوه كاركرد آنها تأثير مي گذارد به گونه‌اي كه چاقي باعث اتلاف بيش از 18 ميليون روز كاري در هر سال در جهان مي‌شود.

به گزارش پايگاه اينترنتي راديو دولتي انگليس، بر اساس مطالعه اي كه توسط يك مؤسسه خيريه بهداشتي بر روي 1124 كارگر انجام شده است، بيش از نيمي از آنها (57 درصد) اذعان كردند كه ميزان وزن افراد بر نحوه كار كردن آنها تأثير مي گذارد در حالي كه اكثريت آنها (70 درصد) تصور مي كنند كه نوع غذاي خورده شده هم بر كيفيت كار اثر دارد.
نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه شش نفر از هر ده كارگر (62 درصد) بد غذا خوردن هنگام كار كردن را عامل افزايش وزن مي دانند در حالي كه پنج نفر از هر ده كارگر (54 درصد) گفته اند كه نبود زمان و فشار ناشي از كار اشتهاي آنها را كور مي كند.
نتايج اين تحقيق نشان مي دهند كه آموزش افراد در زمينه بهتر غذا خوردن و دادن انگيزه به آنها براي فعاليت بيشتر مي تواند نقش بسيار مهمي بر سلامت فردي و نيز ميزان بهره وري شركتها داشته باشد.

همچنین بررسی کنید

افرادی که ساعت های زیادی به نمایشگر رایانه خیره می شوند دچار خشکی چشم می گردند

پژوهشگران علوم پزشکی در کشور ژاپن می گویند نتایج بررسی های آنان نشان داده است افرادی …

تحرك و جنب و جوش عامل اصلی پيش‌گيری از سرطان است

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه “رگنسبورگ” آلمان می گویند نتایج یک مطالعه که به تازگی …