طرح شناسایی گیاهان دارویی نواحی جنگلی ومرتعی بابل به اجرا درآمد

طرح شناسایی گیاهان دارویی نواحی جنگلی ومرتعی شهرستان بابل به اجرا درآمد.

“محمد رعیتی دماوندی” مجری این طرح از جهاد کشاورزی بابلگفت: این طرح باهدف شناسایی گونه‌های باارزش علفی وبوته‌ای دارویی برای ترویج وتوسعه کشت این گیاهان اجرا شد.

وی افزود: دراین طرح، طی سه مرحله بازدید وتفحص از شش تیپ جنگلی و ‪۲۵‬ مرتع در بهار و تابستان، ‪ ۳۲۸‬گونه شناسایی وبراساس منابع معتبر موجود در زمینه گیاهان دارویی، ‪ ۸۸‬گونه دارویی به همراه شکل زیستی و محدوده ارتفاعی رویش آنها مشخص شد.

به گفته وی دراین بررسی ‪ ۶۲/۵‬درصداز گیاهان دارویی ازنظر شکل زیستی “همی‌کریپتوفیت” بودند و از نظر فرم رویشی نیز ‪ ۶۹/۳‬درصد جزو علفی‌های چند ساله محسوب می‌شوند.

این کارشناس افزود: تعداد ‪ ۱۲‬گونه ازمیان ‪ ۸۸‬گونه شناسایی شده دراین طرح فراوانی قابل ملاحظه‌ای درمنطقه رویشی خود داشته ومی‌توانند ازسطح مراتع وجنگل‌ها جمع آوری وبه بازار عرضه شوند.

وی ادامه داد: برخی ازاین گیاهان نیز از گونه‌های شاخص ومهم دارویی هستند که درنقاط مختلف ایران وجهان کشت شده‌اند و می‌توان پس ازانجام آزمایش‌های سازگاری، کشت این گونه‌ها را درمنطقه تداوم و باارایه تسهیلات ترویج کرد.

شهرستان بابل دارای ‪ ۵۰‬هزار هکتار اراضی جنگلی و ‪ ۵۰‬هزارهکتاراراضی مرتعی است.

همچنین بررسی کنید

فیس‌بوک اطلاعات کاربران را در اختیار دولت ها قرار می دهد !

شبکه اجتماعی فیس‌بوک می‌گوید ظرف نیمه نخست سال جاری میلادی، دولت‌های مختلف در سرتاسر جهان …

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …