خانه / اخبار اجتماعي / معاون مركز تحقيقات اعتياد دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي گفت:نتايج يك تحقيق كه توسط اين مركز انجام شده است نشان مي‌دهد با بهبود شاخص‌هاي رواني و اجتماعي معتادان مي‌توان احتمال عود اعتياد را در آنان كاهش داد. 13/9/84

معاون مركز تحقيقات اعتياد دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي گفت:نتايج يك تحقيق كه توسط اين مركز انجام شده است نشان مي‌دهد با بهبود شاخص‌هاي رواني و اجتماعي معتادان مي‌توان احتمال عود اعتياد را در آنان كاهش داد. 13/9/84

بهبود شاخص‌هاي رواني معتادان احتمال عوداعتياد را درآنها كاهش مي‌دهد ‪۸۴/۰۹/۱۳‬

معاون مركز تحقيقات اعتياد دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي گفت:
نتايج يك تحقيق كه توسط اين مركز انجام شده است نشان مي‌دهد با بهبود شاخص‌هاي رواني و اجتماعي معتادان مي‌توان احتمال عود اعتياد را در آنان كاهش داد.

دكتر “هومان نارنجي ها” با بيان اين مطلب افزود:اين مطالعه كه مجري آن دكتر “محمود توكلي” است بر روي ‪ ۳۰۰‬نفر از معتادان مراجعه‌كننده به مراكز درماني سرپايي و بستري اعتياد انجام شده است.

دكتر نارنجي‌ها گفت:نتايج اين تحقيق نشان داد ارتقاء شاخص‌هاي رواني و اجتماعي مانند پرتحركي،شادابي،افسردگي،اضطراب،حمايت خانواده و دوستان، برخورد احترام‌آميز و افزايش حس تعلق در معتادان مي‌تواند در كاهش احتمال عود اعتياد موثر باشد.

بر اساس اين تحقيق بهبود شاخص‌هاي مذكور به دنبال كاهش عود اعتياد در افراد معتاد ،هزينه درمان آنان و ميزان اثربخشي مداخلات درماني را نيز افزايش مي‌دهد.

دكتر نارنجي‌ها اظهار داشت:با توجه به يافته‌هاي اين تحقيق پيشنهاد مي شود به منظور كاهش هزينه‌هاي درمان و افزايش موفقيت آن ابزاري براي سطح رواني و اجتماعي معتادان تهيه شود تا به دنبال اقدامات مورد نياز وضعيت معتادان حين درمان بهبود يابد.

وي در پايان يادآور شد:در حال حاضر مركز آموزشي و پژوهشي سوء مصرف و وابستگي به مواد دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي (موسسه داريوش) در حال تهيه ابزار سنجش وضعيت شدت اعتياد در معتادان كشور است تا بتواند اين سطح را در بدو ورود به مراكز درماني و زندان‌ها مشخص كند.

همچنین بررسی کنید

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …

فقر و مشكلات مالی موجب می شود که مغز کندتر و ضعیفتر عمل کند

پژوهشگران تازه‌ای توسط محققان دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد درگیر شدن در مسائل و مشکلات مالی …