خانه / اخبار علمی پزشکی / بيانيه شماره 2 هيات پيگيري پروژه‌هاي مسكوني شركت تعاوني مسكن اعضا سازمان نظام پزشكي 13/9/84

بيانيه شماره 2 هيات پيگيري پروژه‌هاي مسكوني شركت تعاوني مسكن اعضا سازمان نظام پزشكي 13/9/84

بيانيه شماره 2 هيات پيگيري پروژه‌هاي مسكوني شركت تعاوني مسكن اعضا سازمان نظام پزشكي
شركت تعاوني مسكن اعضا سازمان نظام پزشكي بيانيه شماره ‌٢ هيات پيگيري پروژه‌هاي مسكوني را صادر كرد.
در اين بيانيه ضمن قدرداني از حضور اعضا و سهامداران شركت تعاوني در مجمع عمومي آمده است: به دنبال تشكيل مجمع عمومي عادي سالانه نوبت دوم شركت در تاريخ ‌٤/٩/٨٤ كه پس از انتخاب هيات رئيسه مجمع با اكثريت آرا به علت ترك جلسه توسط هيات مديره شركت به تنفس كشيده شده بود،‌ جلسه مجمع پس از تنفس، در تاريخ ‌١١/٩/٨٤ با حضور تعداد كثيري از اعضاي شركت و ناظرين اداره كل تعاون استان تهران، در محل مجتمع مسكوني لويزان، به صورت ايستاده، تشكيل گرديد.

ليكن به دليل عدم حضور هيات مديره و بازرس شركت جهت ارائه گزارشات خود و همچنين به دليل عدم تامين امكانات لازم براي برگزاري مجمع توسط هيات مديره، ناچارا صورتجلسه هيات رييسه مجمع تنظيم و جهت تصميم گيري نهايي با توجه به حكم ديوان عدالت اداري مبني بر توقف موقت انتخابات به وزارت تعاون ارسال گرديد.

شركت تعاوني مسكن اعضا سازمان نظام پزشكي در ادامه اظهار اميدواري كرده است با اوامر مقام عالي وزارت تعاون نسبت به برگزاري مجمع عمومي و انجام هرچه سريعتر انتخابات هيات مديره با توجه به اين كه دوره تصدي هيات مديره ‌٩ ماه قبل پايان يافته به منظور اداره شركت توسط هيات مديره منتخب قانوني و صيانت از سرمايه هاي اعضا اقدامات لازم انجام شود.

همچنین بررسی کنید

ابدع هِدستی که افسردگی را درمان می‌کند

هدستی ابداع شده که با استفاده از الکتریسیته افسردگی را درمان می کند. این هدست …

آلودگی هوا ، افزایش خطر افسردگی و اختلال دوقطبی

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد رابطه قابل توجهی بین قرارگیری در معرض آلودگی …