خانه / اخبار اجتماعي / چگونه یک سخنرانی اثربخش داشته باشیم ؟

چگونه یک سخنرانی اثربخش داشته باشیم ؟

آماده شدن برای سخنرانی

در يک سخنرانی خوب دو راز مهم نهفته است :آمادگی و تمرین .با صرف وقت کافی خود را کاملا ً آماده سخنرانی کنيد  در اين صورت احتمال موفقيت شما افزايش فوق العاده ای خواهد يافت.

مشخص کردن هدف

در اولين قدم ،شما بايد در مورد اهداف مورد نظر خود و بهترين راه انتقال آن به دقت فکر کنيد .استراتژی شما به سه  موضوع بستگی دارد:نوع پيامی که قصد داريد به مخاطبان منتقل کنيد ،خصوصيات مخاطبان و محيط فيزيکی محل برگزاری سخنرانی.

1-پس از نوشتن کامل متن سخنرانی تا جايی که می توانيد آن راخلاصه کنيد.

نکاتی که بايد به خاطر بسپاريد:

·         سخنرانی شما بايد مرتب ،ساده وصريح باشد.

·         مخاطبان بايد بيشتر تحت تاثير عمق آگاهی شما قرار بگيرند تا اينکه با نمايشی از دانش و اطلاعات دروغين روبرو شوند

·         انرژی ،هيجان ،اشتياق و نگرش مثبت به موضوع سبب می شود که شما نيازی به زياده گويی نداشته باشيد.مخاطبان اين شيوه ارائه مطالب را تا مدتهای زيادی حتی بعد از فراموش کردن جزئيات ،به ياد خواهند داشت.

2-نکات مربوط به يک موضوع را يک جا مطرح کنيد.

همه حواس خود را بکار گيريد و از امتيازات و توانايی های خود بهترين استفاده را به عمل آوريد (مثلاً اگر صدای رسا و مناسبی داريد، حداکثر استفاده از آن را ببريد ،اگر در لطيفه گويی مهارت داريد ،یک لطیفه کوتاه بگویید، با ترس و اضطراب مقابله کنید

شناخت مخاطبان

شناخت مخاطبان را مد نظر داشته باشید عکس العمل آنها در برابر موضوعات حساس د ر سخنرانی شما بربقیه سخنرانی شما می تواند تاثیر بگذارد

اگر می خواهید پیام را به شکلی اثر بخش به مخاطبان منتقل کنيد بايد ارزشهای فرهنگی و عقاید آنها را مد نظر داشته باشید.آشنایی بیشتر با مخاطبان کمک می کند تا به راحتی با مخاطبان ار تباط برقرار کنید و آمادگی لازم را برای ارائه مطالب در خود بوجود آوريد.

3-تلاش کنید که مخاطبان با احساس رضايت جلسه را ترک کنند 

4- با مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازیدو متکلم وحده نباشید.

5- تا آنجا که می توانید مخاطبان را در سخنرانی شرکت دهيد.

تطبیق سخنرانی با تعداد مخاطبان

تعداد مخاطبان                             سبک سخنرانی                    روشها

تعداد کمتر از 15 نفر                     رسمی                        تماس چشمی با تمام اعضا گروه،

                                                                               سخنرانی رو به مخاطبان در طول سخنرانی

                                       غیر رسمی                   ارتباط با آنها از طريق پرسیدن سوال ،    

                                                                              اجازه به صحبت کردن کوتاه مخاطبان

تعدادبیشتر از 15 نفر                 رسمی                 اطمینان از رسیدن صدا به انتهایی ترین قسمت سالن               

                                                                      پیوند مطالب  ،خلاصه کردن آنها وتاکید برنکات مهم

                                             غیر رسمی           آهسته صحبت کردن و شرح مطالب به وضوح

                                                             پیام باید واضح ، کلی و ساده باشد در صورت                                                           

                                              تمايل مخاطبان پرداختن به جزئیات

اداره امور تدارکاتی

یک دورنمای کلی در باره جلسه به دست آورید.

6- قبلاً از سالن سخنرانی بازدید کنید تا با محیط آن آشنا شوید.

اطلاعاتی در زمینه وسایل کمک آموزشی ،سخنرانهای قبلی و… بدست آورید.

7- یک جدول زمانی برای روز سخنرانی تنظیم کنید.

8- بخشی از کارها ی خود را در طول سفر انجام دهید

9- به ازای هر ساعت سخنرانی 10 ساعت وقت برای تمرین در نظر بگیرید.

10- تمام جزئیات را به طورکتبی با برگزارکننده سخنرانی هماهنگ کنید.

11- از میزان  تخصص سخنرانان میهمان اطلاع حاصل کنید.

12-قبل از ارسال دعوتنامه در مورد مخاطبان تحقیق کنید.

آشنایی باسالن سخنرانی

13-به همه جزئیات سالن سخنرانی توجه کنید ،حتی اگر بی اهمیت به نظر برسند.

دمای اتاق،چیدمان صندلی ها،نور اتاق وروش تغییر آن برای استفاده از وسایل بصری،توجه به محل پریزها و توجه به سیم رابط،قرار دادن وسایل پذیرایی در انتهای سالن برای جلوگیری از حواس پرتی.

14-از محل کلیدهای برق اطلاع حاصل کنید تا هنگام استفاده از وسایل بصری نور سالن را کم کنید.

15-از قبل محل استقرار وسایل بصری را تعیین کنید.

16-از قبل برنامه ریزی کنید که چگونه می خواهید از صحنه خارج شوید.

17-طرز کار بلندگو را یاد بگیرید

18-چند صندلی اضافه برای کسانی که تاخیر دارند نگهدارید.

توضیح اهداف

19-سخنرانی خود را پیرامون سه یا چهار نکته اصلی سازماندهی کنید.

20- در مخاطبان برای دنبال کردن سخنرانی علاقه لازم رایجاد کنید.

سه هدف اصلی سخنرانی ها:آموزش،سرگرمی و توضیح دادن.سبک بیان ،نقش زیادی در تصریح گفته ها دارد .جهت آموزش باید موضوع سخنرانی منطقی،منسجم،کاملاً منظم و سازمان یافته  باشد و درجهت سرگرمی می توان چند لطیفه در سخنرانی گنجاند.

21-مفاهیم اصلی سخنرانی را به وضوح بیان کنید.

هدف اصلی سخنرانی بازگوکردن اطلاعات به مخاطبان است .فراموش نکنید هیچ چیزنمی تواند به اندازه احساسات و اشتیاق شما نسبت به موضوع ،توجه و علاقه مخاطبان را به سخنرانی جلب کند.

22-نکات اصلی و کلیدی را در یک جمله خلاصه کنید.

هر مخاطب بزرگسال تنها حدود45 دقیقه می تواند تمرکز حواس داشته باشد .او در این مدت یک سوم چیزهایی که گفته می شود و حداکثر هفت مفهوم را فرا می گیرد.سخنرانی خود را به سه یا چهار نکته مهم کلیدی محدود کنید این نکات را در ابتدای سخنرانی ،یک بار در اواسط و مجدداًیک با ر در اواخر مطرح کنید.

کسب اطلاعات

یک سخنرانی در صورتی موفقیت آمیز است که فرد در باره آن تحقیق زیادی کرده باشد این کار نیاز به ابتکار عمل و سخت کوشی دارد.

23- هنگام تحقیق ،اهداف اصلی را مد نظر داشته باشید.

24-منابع مختلف را بررسی کنید تا ببینید کدام یک از همه مفیدتر است .

به کتابهای قدیمی و خاک گرفته اطمینان نکنید برای جمع آوری آخرین اطلاعات مربوط به سخنرانی ،به اینترنت مراجعه کنید.کاری کنید که مخاطبان  احساس کنند که شما جدیدترین دانش روز را درا ختیارشان قرار می دهید.

25-اگر اطلاعات یک مرجع مفید به راحتی قابل دسترسی نیست از به دست آوردن آن پشیمان نشوید.

سازمان دهی اطلاعات

26- تصمیم بگیرید که چند نکته باید در سخنرانی مطرح شوند.

ترتیب ارائه نکات  اصلی سخنرانی و تاکیدی که شما روی هر کدام از آنها می کنید بر پیام مورد نظر شما تاثیر بسیاری خواهد داشت.برای دریافت پیام توسط مخاطب از مناسب ترین ساختار استفاده کنید:ا رائه جداگانه نکات،تاکید روی یک نکته،ارائه نکاتی که همپوشانی دارند.

از ساختاری که در نظر دارید یک طرح کلی ابتدایی تهیه کنید. این طرح کلی را مبنا قرار دهید و به موازات انجام تحقیقات و آماده کردن مطالب سخنرانی ،محتوای آن را بسط دهید.

شروع سخنرانی باید تاثیر خوبی بر مخاطبان بگذارد.یکی از بهترین راهها این است که سخنران با آمادگی قبلی ،مثبت و با اعتماد به نفس ظاهر شود.بهتر است موضوع اصلی سخنرانی را چند دقیقه بعد از شروع مطرح کنید.

27-ترتیبی بدهید که سخنرانی شما با یک نکته قوی و سازنده پایان یابد.

28-در ساختار سخنرانی ،پایان یک موضوع و آغاز موضوع بعدی را به وضوح مشخص کنید.

29-آهنگ صدای خود را مرتب عوض نکنید ،چون مصنوعی به نظر خواهد رسید.

خلاصه کردن و جمع بندی اطلاعات در طول سخنرانی یکی از راههای موثر تقویت نکات مهم بحث است.فقط تکرار ساده اطلاعاتی که در متن سخنرانی ارائه کرده اید کافی نیست. برای تکرار مطالب از کلمات جدید استفاده کنید تا مطالب جدید و متنوع به نظر برسد.

در نظر گرفتن پایانی قوی  برای سخنرانی  به اندازه آغاز خوب اهمیت دارد با استفاده از علائم و اشارات ،مخاطبان را از نزدیک شدن به انتهای سخنرانی آگاه کنید.از عباراتی مثل “به عنوان آخرین نکته…”یا”در نتیجه…”استفاده کنید.

30- به یاد داشته باشید نوشتن متن سخنرانی با شنیدن متنی که خوانده می شود متفاوت است.

سعی کنید آن را به شکلی که با الگوهای طبیعی گفتاری مطابقت داشته باشد بنویسید.

31-روشهای مختلف ارائه یک مطلب را پیدا و طبیعی ترین راه را انتخاب کنید.

دستور زبان:از جمله هایی که در بیان تصنعی و خشک به نظر می رسند استفاده نکنید . از ضمائر (من وشما) و افعال معلوم استفاده کنید.

ساختار:همیشه مهمترین و جالبترین مطالب را اول بیان کنید.

32-در انتخاب مطالب دقت کنید. کلیه نکات مربوط به موضوع سخنرانی را بنویسید،آن را اولویت بندی کرده و ترتیب آن را تعیین نمایید. برای تکمیل مطالبی که نوشته اید مثالهای مرتبط بیاورید.  مطالب را به صورت زیر طبقه بندی نمایید:مطالبی که باید بدانند،مطالبی که بهتر است بدانند،مطالبی که بد نیست بدانند.

درنهایت از مطالبی که جذابیت زیادی برای مخاطب دارند استفاده کنید.هرچند که ممکن است این اطلاعات اهمیت زیادی نداشته باشند  ولی باعث می شوند که مخاطبان به خاطر شوخ طبعی ومزاح سخنران لذت بیشتری از صحبتهای وی ببرند .

33-متن پیچیده باعث سر در گم شدن مخاطبان می شود.

با توضیح بیش از حد مخاطب را گیج نکنید و فکر نکنید که مجبور هستید متن سخنرانی را کلمه به کلمه بنویسید.

34-ـآهنگ سخنرانی خود را تنظیم کنید به صورتی که تاثیر بهتری داشته باشد. هر جا لازم باشد حرف خود را قطع کنید(مثلاً وقتی لازم باشد روی یک نکته تاکید کنید و یا بین دو نکته مشخص وقفه ایجاد کنید. مکث های عمدی سخنرانی باید حدود 3 ثانیه طول بکشد،یعنی طولانی تر از مکث های عادی که در صحبت پیش می آید.

35-متن سخنرانی را با حروف درشت روی یک طرف کاغذ بنویسید و صفحات متن کامل سخنرانی را شماره گذاری کنید

36-یادداشتهای خود را روی مقوا یا کارت بایگانی بنویسید.این یادداشتها حاوی جمله ها و عبارت هایی هستند که در صورت فراموش کردن ناگهانی مطالب به کمک شما می آیند با استفاده از یادداشت می توانید با مخاطبان صحبت کنید نه این که مطالب سخنرانی را از حفظ برای آنها بخوانید.

استفاده از وسایل سمعی –بصری

37-با استفاده از وسایل سمعی-بصری مورد نظر ،از قبل نحوه ارائه مطالب را تمرین کنید

در انتخاب نوع وسایل کمک آموزشی باید به موضوع مورد بحث ،تعداد مخاطبان ،شکل و اندازه سالن و…. توجه داشت

38-قبل از این که از مخاطبان بخواهید به وسیله مورد نظر نگاه کنند،کمی مکث کنید.

39-روش استفاده از وسایل کمک آموزشی را به خوبی فرا گیرید وبرای استفاده از آن با توجه به بحث خود برنامه ریزی کنید مثلاً برای جلوگیری از اشتباه ،اسلایدها را شماره گذاری کنید.

هنگامی که از روی وسایل بصری صحبت می کنید ،توجه نیمی از مخاطبان به پرده نمایش یا تخته جلب می شود و نیمی دیگر به شما توجه می کنند .بنابراین اگر می خواهید که همه مخاطبان به پرده نمایش یا تخته توجه کنند ثابت بایستید و حرکت نکنید.

با بکارگیری از ذوق و سلیقه و اضافه کردن طرح ها و اجزائی به وسایل بصری،اطلاعات را قابل فهم  و جذابتر نمایید. اگر رنگهای داخلی منحنی دایره ای به اندازه کافی با هم تفاوت نداشته باشند تشخیص بخشهای مختلف آن کاملاً غیر ممکن خواهد بود

40-برای کاستن از جدیت مطالب مهم از کاریکاتور استفاده کنید.

41-روی تصاویر اوورهد یادداشت بنویسید.

42-از تمام مطالب سمعی-بصری مهم نسخ اضافی تهیه کنید.آماده شرایطی مثل قطع برق ،خراب شدن وسایلی مثل رایانه،ویدئو پروجکشن و… باشید.

اجرای تمرینی

43-تمرین کنید که به سرعت جای مطالب را روی متن پیدا کنید.

برای تمرین ابتدا متن را از اول تا آخر روخوانی کنید.در صورتی که از روی یادداشت صحبت خواهید کرد از آن  استفاده کنید.سخنرانی شما زمانی طبیعی جلوه می کند که مطالب را از حفظ بگویید وکمتر به متن و یا یادداشت های خود مراجعه کنید.

44- صحبت کردن با صدای  معمولی و بلند را تمرین کنید.

45-آهنگ سخنرانی خود را تغییر دهید و ببینید کدام آهنگ موثرتر است.

تمرین کردن در حضور یکی از دوستان در شما ایجاد اعتماد به نفس می کند.از او بخواهید که نظر خود را در مورد وضعیت صدا و حالت بدن شما بگوید.

خود را آماده کنید

اثر کلی سخنرانی علاوه بر کیفیت ارائه مطالب ،به وضعیت ظاهری شما بستگی د ارد.

خود را باور داشته باشیدداشتن تصویرمثبتی از خود اهمیت زیادی در ارائه یک سخنرانی موفقیت آمیز دارد. نقاط قوت خود را شناسایی کند و از آن حداکثر استفاده را ببرید 

46-مخاطبان پشتیبان شما هستند و می خوا هند از شما مطلبی بیاموزند .

موفقیت را مجسم کنید.تصور یک سخنرانی بی نقص اعتماد به نفس شما را افزایش می دهد.

47-عادی رفتار کنید تا مخاطبان به شما انس بگیرند.

48-حتی اگر تعداد مخاطبان کم است تعداد آن را زیاد تصور کنید.

چگونگی وضعیت ظاهری

مخاطبان تا حد زیادی تحت تاثیر ظاهر شما قرار می گیرند.

49- خود را در آینه برانداز کنید تا از تاثیری که در مخاطبان ایجاد می کنید آگاه شوید.

اگر با ظاهری آراسته حاضر نشوید مخاطبان تصور می کنند که شما آمادگی و تخصص لازم برای  موضوع سخنرانی ندارید.

50-لباس مناسبی بپوشید. با اعتماد به نفس بایستید ،راه بروید وصحبت کنید.

از پوشیدن لباسهایی که باعث حواس پرتی مخاطبان می شود اجتناب کنید.

51-دستها را در طول سخنرانی در جیب قرار ندهید.

بهبود وضعیت ظاهری

حدود دو سوم از ارتباطات میان مردم کاملاً غیر کلامی است و به وسیله حرکات دست ،حالت چهره و یا تن گفتار ایجاد می شود .

52-تن گفتار شما باید همان چیزی باشد که  بیان می کنید.

53- ایستادن صحیح را تمرین کنید.بهترین حالت بدن برای شروع سخنرانی این است که صاف بایستید و پاها کمی از هم فاصله داشته باشد و وزن بدن به اندازه مساوی روی هر دو پا تقسیم شودو دستها در دو طرف بدن آویزان باشند این طرز ایستادن ،خنثی است وبیاگر مفهوم خاصی نیست (حالتهای مختلف ایستادن بیانگر مفاهیم مختلفی است)

54- پشت کردن به مخاطبان باعث می شود که حواس آنها پرت شود .

55- هنگام پایین بودن سر ،صدا به خوبی شنیده نمی شود

56- در حین سخنرانی جلوی دید مخاطبان را نگیرید  . برای نشان دادن مطالب از چوب نشانگر و یا نشانگر لیزری استفاده کنید.

57-اگر به تریبون خیره شوید نمی توانید با مخاطبان تماس چشمی برفرارکنید.

58-هنگام پایین بودن سر صدا به خوبی شنیده نمی شود.

59- یاد بگیرید که عضله های صورتتان را شل کنید و لبخند بزنید .هنگام سخنرانی کفش راحت بپوشید.

موی سر نباید روی صورت را بپوشاند.

تقویت صدا

آهنگ و بلندی صدا،تاثیر بسیار زیادی بر سخنرانی دارد .

60- قبل از شروع به صحبت کردن یک آبنبات نعنایی و یا عسلی بخورید.

61-برای تنفس بهتر یوگا تمرین کنید.آهسته و عمیق نفس بکشید .این موضوع سبب می شود که بهتر فکر کنید و در حین صحبت کردن در برابر مخاطبان افکارتان را سازماندهی کنید.

62- تمرین کنید تا جمله ها را با افت و خیز متفاوتی ادا کنید.
ارائه سخنرانی

63-اعصاب خود را کنترل کنید.

اغلب سخنرانان به جز کسانی که تجربه زیادی در سخنرانی دارند،قبل از شروع سخنرانی دچار اضطراب می شوند. مسلماً اگر عصبی و مضطرب باشید،عادی و طبیعی رفتار نخواهید کرد. حالتهای عصبی علائم زیادی دارند که شامل :احساس دلشوره ، خشکی دهان ،تیک چشم،لرزش دستها ،عرق کردن کف دست ،کاهش  تمرکزو.. .

64- لیستی از عواملی که باعث می شوند هنگام سخنرانی عصبی شوید تهیه کنید.آن هارا بشناسید وتا حد امکان برای پیشگیری و یا مرتفع ساختن آنها برنامه ریزی کنید..اگر احتمال می دهید که دچار اضطراب شوید ،سعی کنید به این اضطراب با دید مثبت نگاه کنید وبا آن مانوس شوید

65- ریلکسیشن را فراموش نکنید .

برای آنکه بتوانید یک سخنرانی قوی و موثر ارائه کنید ،باید از قبل آرامش داشته باشید .

حتی اگر احساس تنش نمی کنید ، حدود سی دقیقه قبل از شروع سخنرانی یک جای آرام پیدا کنید و در آنجا افکارتان را متمرکز کرده واستراحت کنید.

شب قبل از سخنرانی خوب بخوانید تا در روز سخنرانی سر حال باشید.

66-قبل از شروع هرسخنرانی ،فقط کارهای تعیین شده برای دقیقه آخر را انجام دهید.

برای خود آدابی را رسم کرده و خود را موظف به رعایت آن کنید مثل تمرکز کردن ،ورزش عضلات صورت، انجام چند تمرین تنفسی وتجسم خود در حین ایراد سخنرانی موفق و….

67-نگران اضطراب نباشید .اضطراب می تواند نیروی مثبت و فوق العاده ای به شما بدهد و اگرچه اکثر  سخنرانان دچار اضطراب می شوند اما بیشتر مواقع مخاطبان پی به این حالت اضطراب نمی برند و همچنین مخاطبان بیشتر به سخنان شما علاقه مند هستند نه به احساسات شما.

68- برای شروع سخنرانی آرام باشید نفس عمیقی بکشید ،لبخند بزنید و سخنرانی را با تأنی آغاز کنید.

بااعتماد به نفس شروع کنید

69-در ابتدا ارتفاع تریبون و یا میکروفون و یا صندلی خود را تنظیم کنید .

70-با اعتماد به نفس و با آهنگ عادی شروع به صحبت کنید .

71-نگاه اجمالی به یادداشتهای خود بیندازید .سپس همه حواس خود را متمرکز کنید که کلمات راروان ادا کنید.

سعی کنید اولین مطالب را بدون نگاه کردن به یادداشتها بیان کنید.این کار در شما حالت اعتماد به نفس و اقتدار به وجود می آورد و همچنین نگاه کردن به مخاطبان را میسر می سازد

72-با مخاطبان مکرراً تماس چشمی برقرار کنید. تماس چشمی ابزاری بسیار قوی است که بین افراد رابطه دوستی وصمیمیت ایجاد می کند . ایجاد یک رابطه صمیمی با مخاطب ،در طول سخنرانی بسیار مهم است .

73- اولین تماس چشمی را با کسی برقرار کنید که به نظر شما خوش برخورد و صمیمی است. اگر چه بیشتر سخنرانان تمایل دارند به مخاطبانی نگاه کنند که با علاقه و اشتیاق در حال گوش کردن به سخنرانی هستند ،اما در عین حال به کسانی که بی تفاوت هستند و یا رفتار منفی دارند نیز باید توجه کرد.

74-آهنگ سخنرانی خود را تنظیم کنید.تغییر آهنگ در بیان مطالب ، مخاطبان  را به شنیدن سخنرانی علاقه مند می کند،البته نباید بی دلیل آهنگ سخنرانی را سریع یا آهسته کرد. 

75-هنگام بیان نکات مهم ، مدت کوتاهی مکث کنید.

بین مطالب و نکات مهم مکث کنید و از این فرصت برای نگاه کردن به مخاطبان استفاده کنید . این کار به شما امکان می دهد که واکنشهای آنان را در مورد سخنرانی بسنجید.

76-تن گفتار و دامنه حرکات یدن را با توجه به تعداد مخاطبان و اندازه سالن تنظیم کنید.

در صورتی که تعداد مخاطبان زیاد باشد باید دامنه حرکات بدن خود را افزایش داد تا در مقابل جمعیت انبوه به چشم بیاید.

77-نکات کلیدی و مهم را به گونه ای متفاوت بیان کنید .

روش خاصی برای بیان نکات کلیدی و مهم با توجه به نوع مخاطبان و موضوع سخنرانی بیابید.مثلاً ارقام مهم را عدد به عدد تکرار کنید و…

78-برای ایجاد فاصله بین جملات از آواهای بی معنی  (مثل اِم..اِم…) استفاده نکنید.
سخنرانی اثربخش(قسمت دوم)

78-برای ایجاد فاصله بین جملات از آواهای بی معنی  (مثل اِم..اِم…) استفاده نکنید.

79-از خیس کردن لبها ،حرکات زیاد دست و تکان دادن سر خودداری کنید.هیچگاه خود را نخارانید و به بینی خود دست نزنید.

80- از بازی کردن با اشیائی همانند کلید ،عینک و قلم پرهیز نمایید.با انجام حرکات تکراری مثل جلو عقب رفتن مداوم مخاطبان را عصبی نکنید.

81-اگر مطلب را گم کردید آرام باشيد تا آن را پیدا کنید .وسایل بصری را مدت زیادی روشن نگذارید چون باعث حواس پرتی مخاطبان می شود.

82-در صورت اشتباه بارز از حضار به خاطر کم تجربگی عذر خواهی کنید.

83- در آخر جمله ها صدای خود را پایین نیاورید.این کار سبب می شود مخاطبان تصور کنند که در مورد مطالبی که مطرح می کنید مطمئن نیستید.

84- وقت سخنرانی خود را تنظیم کنید تا مجبور نشوید بعضی از مطالب خود را بیان نکرده و یا تندتر بیان کنید.

برای آگاهی از زمان به ساعت دیواری نگاه کنید نه به ساعت مچی خود.

85-اگر وقتی که به شما اختصاص داده شده رو به اتمام است ،ببینید که چه مطالبی را می توانید حذف کنید . به جای تندتر نمودن ایراد سخنرانی از مطالب خود کم نمایید.

86- مدت سخنرانی خود را اعلام کنید .مثلاً بگویید “ما فقط 20 دقیقه وقت داریم ،بنابراین اجازه بدهید که به اصل مطلب بپردازیم “.

کنترل مخاطبان

87- مخاطبان را کنترل کنید.

سخنرانی برای استفاده مخاطبان انجام می شود نه برای کسی که سخنرانی را ارائه می کند . شما باید بتوانید مفهوم عکس العملهای مخاطبان را بفهمید و واکنش مناسبی برای آنها اتخاذ کنید.

88- در صورت امکان زودتر از موعد مقرر به سالن سخنرانی برسید تا حالتهای روحی مخاطبان را ارزیابی کنید.

89- سعی کنید به سخنرانی قبلی گوش دهید.شما می توانید با بررسی واکنش مخاطبان به سخنرانی قبلی ، حالت روحی آنها را ارزیابی کنید .

90-  علائم عدم توجه مخاطبان را بشناسید و در طول سخنرانی به آنها توجه داشته باشید.

حالت کسالت و خواب آلودگی،خمیازه زیاد ، ترک کردن سالن ،نگاه کردن زیاد به ساعت ،نجوا کردن زیا د مخاطبان ،ضربات آهسته و تکراری پا و…

91-اجازه بدهید مخاطبان بدانند که شما از احساسات آنها آگاه هستید .

92-با آوردن مثالهای ملموس،کاربردی و روزمره،ضرب المثلها،خاطرات جذاب ولطیفه ها گهگاه فضای سخنرانی را تلطیف کنید تا سخنرانی شما کسالت آور و خسته کننده نباشد.

93-لطیفه های متناسب با مطالب را در جاهای مناسب قرار دهید.این لطیفه ها حتماً باید کوتاه و در ارتباط مستقیم با مطلب باشند.

94-استفاده از لطیفه و شوخی می تواند در مواقع زیادی موجب سوء برداشت شود . از بیان لطیفه هایی با موضوعات مربوط به نژاد ،اقلیت های مهاجر، مذهب، مادرزن، مادرشوهر، نقص عضو و…خودداری کنید.

95- با پرسیدن سوالهایی با فواصل منظم ،همه مخاطبان را درگیر سخنرانی کنید .

96-به مخاطبان بگویید که قصد دارید چند مطلب برای آنها بیان کنیدو سخنرانی چه وقت به پایان خواهد رسید.برای این کار از عباراتی مثل “حالا سومین نکته از چهار نکته…”و یا”و حالا قبل از پاسخ دادن به سوالهای شما مطالب را در چند جمله خلاصه می کنم…”.

خلاصه مطالب و نتیجه گیری

97-سخنرانی خود را با یک خلاصه خوب و قوی به پایان برسانید .خلاصه سخنرانی باید همه مطالب و ایده های مهم را در برگیرد تا در انتها مخاطبان بتوانند از سخنرانی نتیجه گیری کنند.

اگر به مخاطبان اطلاع دهید که به پایان سخنرانی نزدیک می شوید ، می توانید مطمئن باشید که قبل از خلاصه کردن نکات اصلی سخنرانی ، همه حواس مخاطبان متوجه شما است.

98-سخنرانی را با یک نتیجه گیری قاطع پایان دهید.اساس نتیجه گیری را به طور قاطع و بر واقعیات و مطالبی قرار دهید که در طول سخنرانی ارائه کرده اید

در بخش نتیجه گیری سخنرانی از صحبت کردن با لحن تعصب آمیز خودداری کنید .تمام تلاش خود را بکار ببرید تا صحیح و بدون اشتباه سخن بگویید ،مطالب واقعیاتی را ارائه دهید که کاملاً در مورد آنها تحقیق کرده اید .سعی کنید نظرات شخصی خود را در مورد سخنرانی مطرح نکنید.

99-قبل از نتیجه گیری ،جلوی وسایل بصری که استفاده می کنید بروید تا مخاطبان بتوانند به خوبی شما را ببینند .با اعتماد به نفس بایستید و جمله های  نهایی را محکم و مقتدرانه بیان کنید .

پرسش و پاسخ

100- بین دو بخش پایانی سخنرانی و بخش پرسش و پاسخ در صورت امکان اعلام تنفس کوتاهی نمایید.چون بخش پرسش و پاسخ می تواند به اندازه خود سخنرانی مهم باشد.

101- خود را برای این مرحله آماده کنید.هنگام تمرین متن سخنرانی می توان بسیاری از سوالها را پیش بینی کرد.به سرعت سوال را تجزیه وتحلیل کنید.انواع سوالهایی که مطرح می شوند شامل:درخواست برای تکرار دوباره،درخواست برای اطلاعات بیشتر،سوال مربوط به مسائل مخاطبان،سوالهای پرت و احمقانه،سوالهای دکارتی(مثلاً”چگونه x را می خواهید در حالیکه بر داشتن y تاکید دارید؟”در اینجا سوال کننده برای شکست دادن سخنران از منطق استفاده می کنند.)،بیان کردن مطلبی در تکمیل صحبتهای شماو….

102-با پاسخ دادن به سؤالهای مخاطبان و نشان دادن احاطه خود بر موضوع می توانید به اعتبار و قابلیت خود بیفزایید.

103-با اعتماد به نفس ظاهر شوید.به سؤالها با همان بلندی ،وضوح وکلام ایجاز سخنرانی پاسخ دهید .مخصوصاًهنگامی مجبور هستید بنشینید یا برای پاسخ دادن به مکان دیگری بروید .

104-برای تشویق کردن مخاطبان خجول و یا مضطرب بگویید:” به نکته خوبی اشاره کردید!”.

105-هنگام پاسخ دادن ، همه حاضران را مورد خطاب قرار دهید.

106-مخاطبان باید بدانند که شما عقاید شخصی خود را بیان می کنید یا واقعیت را .

برای حفظ اوضاع هرگز اجازه ندهید که چند نفر با هم صحبت کنند در غیر این صورت کنترل جلسه را به سرعت از دست شما خارج خواهد شد.

107-حاضران را متوجه این نکته کنید که پاسخ دادن هم زمان به چند سؤال مقدور نیست.مثلاً بگویید:”اجازه بدهید ابتدا به سؤال آقای….پاسخ بدهم و بعد از آن نوبت شما خواهد بود”.

108- در مورد مسائل کم اهمیت وارد بحث های طولانی نشوید،اگر بحث خیلی پیچیده شد،قرار بگذارید که بحث را بعداً ادامه دهید.

109-مراقب باشید که هنگام  سخنرانی و پاسخ به سؤالات با تحکم صحبت نکنید.

از تن گفتار و حالتهای منفی مثل دست به سینه ایستادن و…استفاده نکنید زیرا مخاطبان تصور می کنند که حالت دفاعی به خود گرفته اید.

برخورد با سؤالهای مشکل

110-در صورت مواجهه با سوالهای مشکل ،آرامش خود را حفظ کنید و قبل از پاسخ دادن به سؤال کمی فکر کنید.اگر لازم بود از ترفندهای تاخیری استفاده کنید مثلاً می توانید جرعه ای آب بنوشید ، سرفه کنید و.. این تاکتیک به شما فرصت می دهد تا مطلب مورد نظر را بدون اینکه مخاطبان متوجه شوند ،به یاد بیاورید .

 می توانید به یادداشتهای خود مراجعه کنید از این کار واهمه نداشته باشید .در این صورت برای این که به حاضران نشان دهید که کنترل اوضاع را در دست دارید به آنها بگویید که مشغول چه کاری هستید و علت آن را نیز توضیح بدهید.

111-برخی افرا د دوست دارند به جای پرسیدن سؤال مطلبی را بیان کنند ، اگر مشارکت آنها سازنده است و استدلال شما را تقویت می کند ،از آنها قدر دانی کنید.به هر حال اگر مطلب نامربوط  بود، از کسی که صحبت کرده تشکر کنید و سراغ سؤال بعدی بروید.

112 -اگر پاسخ سؤال را نمی دانید  سعی کنید با مخاطبان روراست باشید. به جای طفره رفتن ،بهترین کار این است که اعتراف کنید . در پاسخ عباراتی مثل “بعداًبه این موضوع خواهیم پرداخت”را به کار نبرید چون مخاطبان از اینکه احساس کنند به بازی گرفته شده اند رنجیده خاطر می شوند و شما اعتبار خود را از دست خواهید داد.

113- اگر پاسخ سؤال را نمی دانید سعی کنید پاسخ قابل قبولی برای آن ارائه ارائه کنید تا نشان دهید در مورد سؤال بی تفاوت نبوده اید .اگر سؤال کننده پافشاری کرد ، سؤال را برای بحث مخاطبان باز بگذارید .در این گونه موارد می توانید از جمله های زیر استفاده کنید: “مطمئن نیستم که بتوانم پاسخ این سؤال را بدهم .شاید بتوانیم بعد از جلسه در مورد آن صحبت کنیم” و یا”پاسخ این سؤال را نمی دانم ولی می توانم برایتان پیدا کنم . اگر آدرس خود را به من بدهید پاسخ را برایتان خواهم فرستاد.”و…

114- آرامش خودرا در مقابل لحن و منظور سؤال کنندگان حفظ کنید.

115-ممکن است که افرادی بی هدف سؤالهای غیر مرتبطی از شما بپرسند .در این مواقع حتماً ادامه بحث را در کنترل خود بگیرید.با استفاده از جمله های مناسب مثل “چه مطلب خوبی بیان کردید و این مرا یاد نکته دیگری می اندازد که . . . “افراد بی هدف را به موضوع برگردانید.

116-مراقب سؤالهای کنایه داری که برای نشان دادن نقاط ضعف بحث و دستپاچه کردن سخنران پرسیده می شوند باشید.با تایید حرفها و کوتاه آمدن در مقابل سؤال کننده او را شرمنده کنید.

117-ممکن است مخاطبان برای خودنمایی سؤالی را مطرح کنند که ارتباط چندانی به موضوع سخنرانی ندارد.بعضی مواقع این گونه سوالها با هدف تضعیف کردن اعتبار و خراب کردن وجهه سخنران مطرح می شوند تا نشان دهند به اندازه کافی در مورد موضوع آگاهی ندارد. سعی کنید چند جواب حاضر و آماده داشته باشید تا در این شرایط بتوانید از آن استفاده کنید مثلاً بگویید :” من قصد نداشتم امروز این بخش از موضوع را مطرح کنم”و یا”این یک موضوع دیگر است که حالا فرصت بحث در مورد آن نیست”.

118- سؤالهای خصمانه را به نحوی به خود سؤال کننده برگردانید.

119- پاسخهای شما باید نسبتاً کوتاه باشند ،مخصوصاً اگر بدانید کسان دیگری نیز منتظر طرح سؤال خود و شنیدن پاسخ شما هستند.

120- گاهی اوقات با سؤالی مواجه می شوید که نیاز به توضیح زیاد دارد و دیگران به آن علاقه مند نیستند در این صورت از سؤال کننده بخواهید بعد از سخنرانی به شما مراجعه کند .

121- همواره منتظر سؤال مخاطبان باشید حتی اگر سؤالی در کار نباشد.

122-در پایان سخنرانی محل را به سرعت ترک نکنید.

مواجهه با شرایط خاص و مشکلات پیش بینی نشده

از آنجایی که این مشکلات کاملاً متنوع هستند نمی توان راه حل یکسانی برای برخورد با آنها ارائه کرد .

123- گاهی ممکن است یک سخنرانی احساسات مخاطبان را جریحه دار کند و یا باعث شود که آنها نقطه نظرهای کاملاً متضادی را مطرح کنند .در مواجهه با چنین شرایطی،باید بتوانید با طغیان و خشونت آشکار و پنهان افراد کنار بیایید.  

124- در تمامی شرایط و اتفاقات بر اعصاب خود مسلط باشید وبا خونسردی و اعتماد به نفس به سخنرانی ادامه دهید.اجازه ندهید توجه مخاطبان منحرف شود.در این صورت در هر شرایطی می توانید یک سخنرانی موفقیت آمیز ارائه دهید .

125-به خاطر داشته باشید که مخاطبان با نظرات شما مخالفت می کنند نه با خود شما و همه افراد حق اظهار نظر دارند حتی اگر شما با نقطه نظر آنها موافق نباشید.

126-خود را برای مقابله با آشوب گران آماده کنید.افرادی که با اظهار نظرها و جروبحث های غیر منطقی و قطع صحبت های سخنران ،برای او مزاحمت ایجاد می کنند.برای مقابله با آنها ،باید مؤدب و جدی بود.کاری کنید که سایر مخاطبان طرف شما را بگیرند. این کار همیشه آسان نیست.

127-آشوبگران را دست کم نگیرید . این مسئله سبب می شود که آنها به تدریج در سخنرانی اختلال ایجاد کنند.معمولاً آشوبگران مطلبی را مطرح می کنند که اگر به خوبی به آن پرداخته نشود ممکن است سایر مخاطبان را تحت تاثیر قرار دهد.

128- باید روی نکاتی که با آشوبگران توافق دارید تاکید کنید.

129-اگر فردی از مطالبی که مطرح کردید انتقاد کرد ،با او وارد بحث نشوید.اگر مطالب را برپایه واقعیات ،آمار و اطلاعات مطرح کرده اید این مطلب را بازگو و شواهد آن را ارائه کنید.

130-گاهی مخاطبی به دلایل شخصی مثل عصبانیت از سخنران قبلی رفتار خشونت آمیزی انجام می دهد.برای خلع سلاح کردن مخاطب خشن بهتر است به حرفهای آنها توجه کنید و بخواهید پیش داوری نکنند.

131- سؤال کنندگان را به سایر منابع اطلاعاتی  نیز راهنمایی کنید.

132- گاهی سکوت طولانی می تواند باعث تحریک مخاطبان برای پرسیدن سؤال شود.

133-ممکن است مخاطبان برای تضعیف اعتبار شما به خنده تمسخر آمیز متوسل شوند ،بهترین روش در چنین موقعیتی این است که به شوخ طبعی روی بیاورید .هیچگاه با گوشه و کنایه صحبت نکنید ،چون این کار فقط اوضاع را بدتر خواهد کرد.

134-به تفاوتهای فرهنگی توجه کنید .اگر چه در کشورهای غربی اشاره با انگشت سبابه  مرسوم است ولی در کشور ما این کار مؤدبانه نیست.بهتر است برای تاکید کردن از کل دست استفاده کنید.

135-همیشه حقیقت را بگویید ،چون مخاطبان سریعاً به گفته های دروغ پی می برند و صلاحیت شما زیر سؤال خواهد رفت .

136-همیشه به یاد داشته باشید که مخاطبان پشتیبان شما هستند و می خواهند از شما مطلبی بیاموزند.

رسانه ها

137-هنگام صحبت کردن در یک جلسه عموم و یا در یک کنفرانس خبری ، با اعتماد به نفس با رسانه های جمعی برخورد کنید . به سؤالها با آرامش ،مؤدبانه و هوشیارانه پاسخ دهید و اجازه ندهید که روزنامه نگاران از قول شما حرف بزنند .در این گونه مواقع می توانید از جمله های زیر استفاده کنید:”در طول سخنرانی نظرم را بیان کردم. فکر نمی کنم لازم باشد در این موقعیت چیز دیگری بگویم…” و یا”خیر منظور من ابداً این نیست.تاکید می کنم منظور من این است…”و یا “با اینکه گفته شما ارزشمند است ولی باید بگویم که…” .

ارزیابی سخنرانی بعد از سخنرانی

138-از افرادی که به صحت نظراتشان اعتقاد دارید در باره سخنرانی خود سؤال کنید. این کار را سریع انجام دهید چون اطلاعات صحیح تری در اختیار شما قرار می گیرد.

139-با روی باز از تمامی انتقادات استقبال کنید .هرگز سعی نکنید اعتبار انتقادات را زیر سؤال ببرید.

140-انتقادات را در کمال صداقت ارزیابی کنید و از تجربیات خود در سخنرانی های بعدی استفاده کنید.

141-هرگز دست نوشته های خود را دور نریزید ،آنها می توانند منابع خوبی برای سخنران های جدید باشند.

آرام و هوشیار باشید  واز سخنرانی لذت ببرید.

نویسنده  :   دکترریحانی 

همچنین بررسی کنید

بیماری ارثی که با واکسینه شدن رفع می‌شود

این بیماری در خانم‌ها شایعتر هست. معمولا حالت تحت بالینی دارد، اما گاهی بیماری شعله …

مهم‌ترین دلایل سردرد صبحگاهی

سردردهای صبحگاهی آزاردهنده هستند و مراجعه به پزشک و مشورت امری عادی است، چون ممکن …