خبرنگار «بازتاب» گزارش داد: احتمال توافقات پشت‌پرده تعدادی از نمایندگان مجلس که از یک سال پیش به صورت دقیق در جریان پرونده تخلفات کنکور و آزمون دستیاری قرار گرفته بودند، افزایش یافته است.۱۶/۹/۸۴

احتمال توافقات پشت‌پرده برخی نمایندگان در پرونده تخلفات کنکور
—————————————
نمایندگان مذکور به رغم برخی اظهارات اولیه، اقدام به برگزاری جلسات محرمانه با تعدادی از مسئولان و متخلفان کرده و پس از این جلسات، سکوتی مرموز بر این نمایندگان حاکم شده است.
——————————–
خبرنگار «بازتاب» گزارش داد: احتمال توافقات پشت‌پرده تعدادی از نمایندگان مجلس که از یک سال پیش به صورت دقیق در جریان پرونده تخلفات کنکور و آزمون دستیاری قرار گرفته بودند، افزایش یافته است.
بنا بر این گزارش، از یک سال پیش تعدادی از نمایندگان مجلس هفتم، در جریان تخلفات گسترده در پرونده‌های کنکور و آزمون‌های وزارت بهداشت قرار گرفته بودند، اما نمایندگان مذکور به رغم برخی اظهارات اولیه، اقدام به برگزاری جلسات محرمانه با تعدادی از مسئولان و متخلفان کرده و پس از این جلسات، سکوتی مرموز بر این نمایندگان حاکم شده است.
این جلسات که بخشی از آنها در دولت پیشین و بخشی در زمان دولت جدید انجام شده است، هیچ‌گونه نتیجه‌ای برای مردم نداشته و این شرایط، احتمال حصول نتایج برای نمایندگان مذکور و یا جناح سیاسی آنان را افزایش داده است.
دفتر یکی از این نمایندگان به رغم دریافت هزاران صفحه مدارک مستند و دقیق در رابطه با تخلفات کنکور، در تماس خبرنگار «بازتاب» ، اظهار کرد که به دلیل عدم وجود مدارک پرونده به نتیجه نرسیده است.
در تماس با یکی دیگر از نمایندگان در هشت روز پیش نیز وی اظهار کرد که گزارش نهایی این پرونده‌ها توسط نمایندگان مجلس دو روز دیگر آماده خواهد شد، اما با گذشت یک هفته، هنوز هیچ گزارشی از این پرونده منتشر نشده و تنها جلسات محرمانه و مبهم نمایندگان مذکور با مسئولان ادامه یافته است.
عملکرد نماینده دیگر نیز که به دلیل سوابق وی در پیگیری پرونده‌های ملی، پس از در اختیار گرفتن اسناد و مدارک آنها، بین نمایندگان مشهور به پیگیری جدی پرونده‌هاست!، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

همچنین بررسی کنید

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …

فقر و مشکلات مالی موجب می شود که مغز کندتر و ضعیفتر عمل کند

پژوهشگران تازه‌ای توسط محققان دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد درگیر شدن در مسائل و مشکلات مالی …