خانه / اخبار اجتماعي / با رعایت نکاتی ساده ، می توان کودکان را از حوادث بسیاری در امان نگه داشت

با رعایت نکاتی ساده ، می توان کودکان را از حوادث بسیاری در امان نگه داشت

انسان‌ امروز، بيشتر از گذشته‌ درمعرض‌ سوانح‌ و حوادث‌ قرار دارد. بارشد و فزوني‌ جمعيت‌، پيچيده‌ شدن‌زندگي‌، استفاده‌ از ابرازهاي‌ گوناگون‌براي‌ راحتي‌ بيشتر و سرعت‌ در كار،خانه‌ و اجتماع‌ موجب‌ شده‌ است‌زندگي‌ انسان‌ در معرض‌ حوادث‌بسياري‌ قرار گيرد و در اكثر جوامع‌مرگ‌ ناشي‌ از حوادث‌، به‌ اولين‌ يامهمترين‌ عوامل‌ مرگ‌ و مير مبدل‌ شده‌است‌. 

    سالانه‌ 3/5 ميليون‌ نفر از صدمات‌و نه‌ از بيماري‌ جان‌ خود را از دست‌مي‌دهند، سالانه‌، حدود 2 ميليون‌مجروح‌ ناشي‌ از حوادث‌، دربيمارستانها بستري‌ مي‌شوند. 
    حوادث‌ كوچك‌ و ساده‌ جزئي‌ ازدنياي‌ كودكان‌ است‌ كه‌ نه‌ تنها مهم‌ بلكه‌آموزنده‌ نيز به‌ شمار مي‌روند، اما آنچه‌بايد از آن‌ پيشگيري‌ شود حوادث‌شديدي‌ هستند كه‌ باعث‌ وارد آمدن‌صدمات‌ جدي‌ و حتي‌ مرگ‌هاي‌دلخراش‌ كودكان‌ مي‌گردند.
    همه‌ دوست‌ دارند كه‌ زندگي‌ و رشدكودكشان‌ با ايمني‌ و آرامش‌ همراه‌ باشدولي‌ حوادث‌ در كمين‌ هستند. اين‌حوادث‌ تقريبا هميشه‌ بر اثر كوتاهي‌ ويا بي‌مبالاتي‌ ما بزرگترها اتفاق‌ مي‌افتدولي‌ پيامدهاي‌ آن‌ يعني‌ درد و رنج‌ ومعلوليت‌ گريبانگير كودكان‌ بي‌گناه‌مي‌شود.
     
 
به‌ طور متوسط هر دو روز يك‌كودك‌ بر اثر سانحه‌ كشته‌ مي‌شود.سوانح‌ و حوادث‌ شايعترين‌ علت‌ مرگ‌و مير كودكان‌ خردسال‌ و نوجوانان‌است‌. در كودكان‌ 10 تا 15 ساله‌ تقريبانيمي‌ از مرگها بر اثر سوانح‌ و حوادث‌روي‌ مي‌دهند، يعني‌ از هر شش‌ كودك‌يك‌ نفر در طول‌ سال‌ در بخش‌اورژانس‌ بستري‌ مي‌شود و از هر 6كودكي‌ كه‌ در بيمارستان‌ بستري‌مي‌شود يك‌ نفر به‌ علت‌ سانحه‌ بستري‌شده‌ است‌.
    كودكان‌ و نوجوانان‌ از قربانيان‌اصلي‌ حوادث‌ هستند و كودكان‌ زير 5سال‌، آسيب‌پذيرترين‌ گروه‌ در برابرحوادث‌ خانگي‌ و كودكان‌ بالاي‌ 5 سال‌نيز آسيب‌ پذيرترين‌ گروه‌ در معرض‌خطر ترافيك‌ مي‌باشند. سوختگي‌،مسموميت‌، سقوط و ضربه‌ و چهارعلت‌ اصلي‌ مرگ‌ و مير و آسيب‌كودكان‌ است‌. 
    تعداد مسموميت‌هاي‌ خانگي‌گزارش‌ شده‌ طي‌ يك‌ سال‌ اخير حدود70 درصد از كل‌ مسموميت‌ها بوده‌ كه‌90 درصد اين‌ تعداد مربوط به‌ كودكان‌زير 4 سال‌ مي‌باشد.
    بنابراين‌ ايجاد محيط زندگي‌ امن‌ وسالم‌ و رعايت‌ نكات‌ ايمني‌ در موردوسايل‌ كودكان‌ داراي‌ اهميت‌ خاص‌ وويژه‌اي‌ مي‌باشد.
          
          جدول زير ما را جهت پيشگيري از سوانح و حوادث راهنمايي مي كند:

    رديف

نوع حادثه

عوامل ايجاد كننده

پيشگيري

     اقدامات فوري

     1

     خفگي 1- بازي با كيسه نايلوني     2- بازي با طناب پرده     3- استفاده از بالش نرم

     4 –  استفاده از بند بلند پستانك

     5- تنها گذاشتن كودك هنگام شيرخوردن با شيشه

     6- بازي با دكمه و سكه و اشياي كوچك توسط كودك

– كيسه هاي نايلوني را از دسترس كودك دور كنيد     – كودك راهنگام بازي، تنها نكنيد.     – در هنگام شيردادن خصوصا با شيشه، هرگز نوزاد را تنها نگذاريد.

     – هرگز اشياي كوچك مثل سكه، دكمه و .. را در اختيار كودك قرار ندهيد.

     – عامل خفگي را سريعا مشخص نماييد.     – راه هوايي كودك را باز نگه داريد. اگر چيزي، در مجاري تنفسي كودك گير كرده باشد پاهاي كودك را بگيريد و او را به حالت آويزان نگه داريد و ضربه آرامي بين دو كتف او بزنيد.     – اگر اقدام فوق موثر واقع نشد، ضربه نسبتا محكم به شكم كودك بزنيد.

     – در صورت قطع تنفس به او تنفس مصنوعي بدهيد.

     2

     سوختگي با مايعات 1- تماس كودكان با سماور،  كتري و فنجان حاوي آب جوش و يا چاي     2- آب داغ حمام – كتري و قوري و سماور را از لبه ميز دور كنيد.     – وقتي كودك در بغلتان است نوشيدني داغ ننوشيد.     – نوشيدني داغ را از بالاي سر كودك رد نكنيد.

     – تا حد امكان كودك را از سر آشپزخانه دور كنيد.

     – هرگز بچه شيطان و كنجكاو را در حمام تنها نگذاريد.

     – لباس كودك را خارج نموده محل سوختگي را حداقل 10 دقيقه زير آب سرد بگذاريد.     – محل سوختگي را با پارچه تميز بپوشانيد.     – از ماليدن روغن، كره، خميردندان، سيب زميني خودداري كنيد.

     – به هيچ وجه تاولها را نتراكانيد.

     3

     سقوط از بلندي 1- بالا رفتن كودك از ديوار، درخت، پله ها، نردبان، پنجره ها، ميز، صندلي – ايمني پنجره ها (نرده گذاري)     – روشنايي كافي در راه پله ها     – حفاظ پله ها

     – قفل كردن در بالكن ها

     – نوزاد در سن غلت زدن را در جاي بلند قرار ندهيد.

     – در صورت خونريزي، سعي در بند آوردن آن     – در صورت شكستگي، بي حركت نگه داشتن عضو     – در صورت قطع تنفس، دادن تنفس مصنوعي

     – رساندن كودك به بيمارستان

     4

     مسموميتها 1- داروها     2- غذاي فاسد     3- سموم دفع آفات

     4- موادي مانند نفت

– داروها دور از دسترس اطفال باشد.     – داروها در قفسه قفب دار قرار گيرد.     – در هنگام ديد و بازديد، بيشتر مراقب اطفال باشيد.

     – قراردادن سموم در محلي امن و دور از دسترس اطفال

     – از قراردادن سموم يا نفت در ظروف معمولي، در آشپزخانه خودداري 
     نماييد.

     – از مخلوط كردن وايتكس و جوهر نمك (به دليل ايجاد گاز كلر) خودداري شود.

     – از خوردن غذاي مانده بيرون از يخچال خودداري شود.

     – از خوردن گياهان و قارچهاي ناشناخته خودداري گردد.

     – دادن مايعات فراوان براي رقيق كردن سم خورده شده     – خارج كردن سم از طريق ايجاد استفراغ     – بيمار را به بيمارستان انتقال دهيد

     تذكر:

     1- هيچ وقت آب نمك غليظ به فرد مسموم نخورانيد.

     2- در صورت مسموميت با مواد شيميايي، نفت و … بيمار را وادار به استفراغ
     نكنيد، ازيرا ممكن است موجب از بين رفتن ريه شخص مسموم شود.

     5

     سوختگي 1- ته سيگار در زير سيگاري     2- بازي با كبريت     3- اتوي داغ

     4- ظرف غذاي داغ

     5- بخاري برقي

– ته سيگار را در اتاق نگذاريد.     – كبريت و فندك از دسترس كودكان دور شود.     – اتو پس از مصرف در جاي امني قرار گيرد.

     – روي بخاري و حفاظ آن چيزي  قرار ندهيد.

     – از بخاري برقي در حمام استفاده نكنيد.

     – نفت و بنزين را از دسترس كودكان دور كنيد.

     – مواد سوختي به مقدار زياد در انبار ذخيره نكنيد.

     – بخاري علاءالدين را در جلوي در يا جلوي باد قرار ندهيد.

     – در صورت داشتن كودك نوپا از گذاشتن كتري روي بخاري خودداري كنيد.

     – پريزهاي برق داراي حفاظ باشند.

     به كودكان آموزش دهيد با وسايل برقي بازي  نكنند.

     – اجازه ندهيد كودك با ترقه يا فشفشه بازي كند.

     – كودك را از مراسم آتش بازي دور كنيد.

     – در آتش سوزي كوچك با انداختن پتو يا گليم بر روي آتش آن را خاموش كنيد.     – در صورت آتش گرفتن ماهي تابه، آن را پرت نكنيد، ابتدا گاز را خاموش و سپس روي آن حوله خيس بيندازيد.     – در صورت آتش گرفتن لباس كودك، او را روي زمين غلتانده و با پتو آن را بپيچيد.

     – محل سوختگي را فورا به مدت 10 دقيقه زيراب سرد قرار دهيد.

     – پارچه تميز روي آن گذاشته سپس به بيمارستان انتقال دهيد.

     6

غرق شدن 1- وان حمام     2- استخر     3- رود، درياچه، دريا

     4- آب انبار

– كودكان را در هنگام آب بازي، تنها نگذاريد.     – نوزادان و يا كودكان خردسال را حتي يك لحظه در حمام يا لگن آب تنها نگذاريد.     – در كمترين سن ممكن به كودك شنا آموزش داده شود.

     – هيچ وقت به ماهر بودن در شنا مغرور نشويد.

     – به علايم هشدار دهنده در دريا توجه نماييد.

     – سعي  نماييد آب را از مجاري تنفسي كودك خارج كنيد.     – در صورت قطع تنفس، تنفس مصنوعي دهيد

     7

بريدگي ها 1- شيشه     2- اشياي تيز – از بازي كردن كودك با شيشه جلوگيري شود.     – ظروف شكستني در اختيار كودك قرار داده نشود. از راه رفتن يا دويدن كودك در حالي كه ظروف شكستني در دست وي است خودداري گردد.     – سعي شود شيشه عينك كودك از جنس نشكن باشد.

     ابزار نوك تيز را از دسترس اطفال دور كنيد.

     – حمل و نقل چاپو و قيچي در حالي كه تيغه ها به سمت جلو يا بالا باشد براي كودك خطرناك است.

     – در صورت بريدگي، با فشار دادن به موضع مورد نظر به مدت 10 دقيقه از خونريزي جلوگيري به عمل آوريد.         – در صورت بريدگي شديد با خونريزي زياد فورا كودك را به بيمارستان انتقال دهيد.

     8

     تصادفات – بي احتياطي رانندگان انواع وسيله نقليه      – عدم رعايت نكات ايمني در احداث خيابان ها و جاده ها     – عدم رعايت نكات ايمني و استاندارد در ساخت وسايل نقليه

     – بي احتياطي عابرين پياده و والدين به ويژه اطفال

     – عدم آگاهي به قوانين و مقررات  راهنمايي و رانندگي


     هيچ وقت كودك تنها به خيابان نرود
     – به كودك آموزش هاي لازم جهت عبور از خيابان داده شود.     – از دوچرخه سواري كودكان در محل رفت و آمد اتومبيل جلوگيري شود.

     – هيچ وقت كودك را در اتومبيل تنها نگذاريد.

     – بچه هاي نبايد هرگز بدون كمربند ايمني روي صندلي ماشين بنشينند و يا بايستند، بهتر است كودك در صندلي عقب بنشيند و كمربند ايمني را ببندد (قبل از 12 سالگي).

     – از سوار كردن كودكان در صندوق عقب ماشين خودداري شود.

     از خوابانيدن كودك در پشت شيشه عقب اتومبيل خودداري شود.

     – از سوار كردن كودكان در پشت وانت كاميون خودداري شود.

     – دست يا سر كودك از پنجره ماشين در حال حركت خارج نشود.

     از نشستن كودك در پنجره ماشين در حال حركت خودداري شود.

     – توجه به حال عمومي كودك     – در صورت نياز به احيا، دادن تنفس مصنوعي و ماساژ قلب     – رساندن فرد مصدوم به بيمارستان

   

   
     براي‌ حفظ سلامت‌ بيشتركودكان‌ از سوانح‌ و حوادث‌توجه‌ و آموزش‌ توصيه‌هاي‌ ذيل‌ضروري‌ مي‌باشد:
    – از خريد و تهيه‌ اسباب‌بازي‌هاي‌ خطرناك‌ (عروسك‌هاي‌رنگي‌ كه‌ به‌ سادگي‌ رنگ‌ آنها به‌ وسيله‌جويدن‌ و يا خراش‌ ناخن‌ها كنده‌مي‌شود و اسباب‌ بازي‌هايي‌ از نوع‌آهني‌ و داراي‌ لبه‌هاي‌ تيز و برنده‌)خودداري‌ نماييد و در صورت‌خراب‌شدن‌ يا احيانا نقص‌ دراسباب‌بازي‌ (مانند كنده‌ شدن‌ گوشه‌اي‌از آن‌ و يا بريدن‌ لبه‌هاي‌ تيز) آنها را ازدسترس‌ كودك‌ خود دور نماييد.

    – به‌ هيچ‌ عنوان‌ كودكان‌ زير 5سال‌ را نبايستي‌ سوارتاب‌ وصندلي‌هاي‌ معلق‌ در زمين‌ و هوا – كه‌معمولا به‌ سقف‌ اتاق‌ وصل‌ مي‌گردند -نمود و در صورت‌ استفاده‌ از ننو و ياصندلي‌ بايستي‌ فاصله‌ آنها از سطح‌زمين‌ كمتر از نيم‌ متر باشد.

    – كودكان‌ را بايستي‌ از دستيابي‌به‌ گياهان‌ و گلدان‌ حفاظت‌ كرد.تعدادي‌ از گياهان‌ زينتي‌ در صورت‌خورده‌ شدن‌ ايجاد مسموميت‌ شديد وخطرناك‌ مي‌كنند (مانند ديفن‌ باخيا)همچنين‌ كود خاك‌ گلدان‌ نيز منبع‌آلودگي‌ شديد ميكروبي‌ و انگلي‌ است‌.

    – وسايل‌ برقي‌ چون‌ آسياب‌،چرخ‌ گوشت‌، آبميوه‌گيري‌، سشوار،راديو، تلويزيون‌، سمارور برقي‌ بايستي‌در محل‌ مناسب‌ و با اتكاي‌ كافي‌ قرارداده‌ شود تا از سقوط آنها جلوگيري‌شود. معمولا كودكان‌ سيم‌هاي‌ اين‌وسايل‌ را كشيده‌ كه‌ در صورت‌نامناسب‌ بودن‌ محل‌ استقرار خطرسقوط آنها بر روي‌ كودكان‌ وجود دارد.

    – كودكان‌ در آشپزخانه‌ درمعرض‌ شديدترين‌ خطرات‌ مي‌باشند;در يخچال‌ بايستي‌ محكم‌ و تا حدامكان‌ قفل‌ باشد، هنگام‌ استفاده‌ ازوسايل‌ برقي‌ آشپزخانه‌ (چون‌ چرخ‌گوشت‌ و آبميوه‌گيري‌) كودك‌ را ازمحل‌ دور نگه‌ داريد. در صورتي‌ كه‌ به‌عللي‌ چون‌ زنگ‌ تلفن‌ يا در منزل‌مجبور به‌ ترك‌ آشپزخانه‌ شديد آن‌ راخاموش‌ و از پريز برق‌ خارج‌ نمايند.

    – اجاق‌ گاز بايستي‌ بر روي‌ پايه‌محكم‌، محل‌ مطمئن‌ و دور از دسترس‌كودك‌ قرار گيرد هنگام‌ ترك‌ آشپزخانه‌و احتمال‌ حضور كودك‌ در آنجا،سيلندر گاز بسته‌ شود

همچنین بررسی کنید

کاربرد شاک ویو تراپی چیست؟

درمان شاک ویو تراپی (ESWT) یک درمان غیر تهاجمی است که شامل تحویل امواج شوک …

علت ضعف عضلات چیست؟

استفاده بیش از حد از کامپیوتر و سیستم‌های مانیتورینگ می‌تواند باعث فشار روی ستون فقرات، …