خانه / اخبار علوم پايه / اعتقاد به اثربخشي داروها در تسكين درد موثر است .تسكين درد بيشتر ناشي از قدرت ذهن است تا تاثير داروهاي ضد درد

اعتقاد به اثربخشي داروها در تسكين درد موثر است .تسكين درد بيشتر ناشي از قدرت ذهن است تا تاثير داروهاي ضد درد

اعتقاد به اثربخشي داروها در تسكين درد موثر است ‬

تسكين درد بيشتر ناشي از قدرت ذهن است تا تاثير داروهاي ضد درد.

به گزارش پايگاه اينترنتي ‪ ، Mountauburn.caregroup‬مطالعات جديد نشان مي‌دهد اعتقاد به تاثير درماني يك دارو براي تسكين درد به آزاد شدن ضد دردهاي طبيعي در مغز و شروع فرآيند تسكين منجر مي‌شود.

مولكول‌هايي مانند “اندورفين” با سازوكارهاي طبيعي مهار درد در مغز مسئول تاثير دارونماها در درمان درد هستند.

اين مطالعه نشان داد در تسكين درد آنچه موثر است اعتقاد به تاثير دارو است تا ماده موثر ضد درد موجود در دارو.

دكتر “جان كار زوبيتا” استاد روان شناسي و پرتوشناسي دانشگاه ميشيگان مي‌گويد اعتقاد ما به وقوع چيزي باعث فعال شدن سامانه‌هايي در مغز مي‌شود كه به طور مستقيم حس و تجربه ما را تغيير مي‌دهد. وقتي بيماري دارويي مصرف مي‌كند كه به اثربخشي آن اعتقاد دارد تاثير درماني پس از مصرف دارو بيشتر ناشي از اعتقاد به دارو و شروع سازوكارهاي مغزي است تا خود دارو.

اعتقاد به اثربخشي دارو باعث آزاد شدن اپيوييد يا مخدرهاي داخل مغز مي‌شود كه درد را تسكين مي‌بخشند.

در اين مطالعه محققان براي ايجاد درد سرم نرمال سالين به چانه ‪۱۴‬ مرد سالم تزريق كردند.

فعل و انفعالات مغزي اين مردان هنگام تزريق با استفاده از اسكن پي اي تي بررسي شد. در اسكن اول به مردان گفته شد ضد درد دريافت كرده‌اند.

در حالي كه همه داروها از نوع دارونما بودند. سپس هر ‪ ۱۵‬دقيقه يك بار از مردان راجع به شدت درد از آنها سوالاتي پرسيده شد و احساس درد آنها برمبناي عدد صفر تا ‪ ۱۰۰‬درجه بندي شد.

محققان دريافتند تصور دريافت ضد درد در اين شركت‌كنندگان كه فقط دارونما استفاده كرده بودند باعث افزايش آستانه درد و تحمل آنها شده بود.

‪ ۹‬تن از اين مردان بيشترين تحمل را در برابر درد حاصل