خانه / بهداشت عمومي / دکتر هوانگ وو- سووک، از پيشگامان علم همانندسازی ژنتيکی، (کلونينگ) در کره جنوبی يک بار ديگر از تحقيقات خود در اين زمينه دفاع کرده است. ***محقق علم همانندسازی می گويد تحقيقاتش جعلی نبوده است

دکتر هوانگ وو- سووک، از پيشگامان علم همانندسازی ژنتيکی، (کلونينگ) در کره جنوبی يک بار ديگر از تحقيقات خود در اين زمينه دفاع کرده است. ***محقق علم همانندسازی می گويد تحقيقاتش جعلی نبوده است

محقق علم همانندسازی می گويد تحقيقاتش جعلی نبوده است
دکتر هوانگ وو- سووک، از پيشگامان علم همانندسازی ژنتيکی، (کلونينگ) در کره جنوبی يک بار ديگر از تحقيقات خود در اين زمينه دفاع کرده است.
پيشتر، صحبت هايی در مورد جعلی بودن نتايج تحقيقات او مطرح شده بود.
دکتر هوانگ گفته است تا چند روز ديگر که تحقيقات او مجددا مورد ارزيابی قرار گيرد، مشخص می شود که نتايج او جعلی نبوده است.

اما او همچنان از مجله پزشکی ساينس خواسته است از يکی از مقاله های تحقيقاتی مهم او به دليل جنجال هايی که ايجاد شده، صرفنظر کند.

به گفته يکی از همکاران اين محقق علم همانندسازی، خود دکتر هوانگ نيز قبلا به جعل کردن نتايج يک رشته تحقيقات در زمينه سلول پايه که در زمان انتشار پيشرفت مهمی توصيف شده بود، اذعان کرده بود.

يکی از همکاران دکتر هوانگ وو-سوک گفته بود که دست کم 9 عدد از 11 مجموعه سلول پايه ای که اين پژوهشگر ادعا می کرد از جنين های شبيه سازی شده انسان استخراج شده جعلی بوده است.

دکتر هوانگ پيشتر در سال جاری به خاطر آن تحقيقات که يک پيشرفت انقلابی در تحقيقات سلول پايه به نظر می رسيد مورد ستايش قرار گرفت. اما از ماه گذشته زمانی که ايرادهايی اخلاقی در شيوه کار او آشکار شد، نتايج مطالعات او بيش از پيش زير سوال رفته است.

دانشمندان از تحقيقات سلول پايه به عنوان راه نويدبخشی برای معالجه بيماری های وخيم شونده مانند ديابت و پارکينسون ياد می کنند.

آقای هوانگ در ماه ژوئن سال جاری طی مقاله ای که در نشريه آمريکايی “ساينس” چاپ شد ادعا کرده بود که 11 مجموعه سلول پايه از جنين همانندسازی شده انسانی استخراج کرده است.

در آن زمان ادعا شد که هر يک از اين 11 مجموعه سلول پايه با استخراج مواد ژنتيکی از بيمار و قرار دادن آن در تخمک های اهدايی آفريده شده است. محققان گفتند سلولی که به اين ترتيب توليد شده صددرصد با مشخصات سلولی بيمار همخوانی دارد و بدان معنی است که می توان از آن برای معالجه بيماری هايی مانند ديابت استفاده کرد بی آنکه خطر طرد بافت های تازه توسط بدن وجود داشته باشد.

اما بعد گزارش شد که آقای هوانگ اقرار کرده است که 9 عدد از آن مجموعه سلول ها جعلی بوده است.

يک پزشک ديگر که در نوشتن آن مقاله در ساينس نقش داشت گفته است که اعتبار دو مجموعه ديگر نيز مورد ترديد است.

آقای روه، رئيس بيمارستان ميزمدی و از نويسندگان آن مقاله، گفت که آقای هوانگ از نشريه “ساينس” خواسته است مقاله او درباره همانندسازی سلول های پايه را لغو کند.

هنگام انتشار اخبار مربوط به جعلی بودن اين تحقيقات، دکتر هوانگ که برای درمان ناراحتی عصبی در بيمارستان بستری بود، از اظهار نظر در اين باره خودداری کرده بود.

آقای هوانگ ماه گذشته از سمت اصلی خود به عنوان رئيس “پايانه جهانی سلول پايه” استعفا داد. اين پس از آن بود که معلوم شد برخی از تخمک های مورد استفاده در تحقيقات را کارکنان او اهدا کرده بودند درحالی که اين اقدام ناقض آيين نامه های بين المللی بود.

همچنین بررسی کنید

چگونه از سرماخوردگی پیشگیری کنیم؟

سرماخوردگی یک عفونت ویروسی مسری است که راه های تنفسی فوقانی را آلوده نموده و …

پیشگیری از آنفلوانزا

آنفلوانزا نوعی بیماری ویروسی واگیردار است که بی‌توجهی به رعایت اصول بهداشتی در آن، می‌تواند …