خانه / بهداشت عمومي / تازه‌ترين دستاورد پژوهشگران ژاپني دانشگاه اوكاياما نشان مي‌دهد كه جذب بيش از حد كلسترول، سبب بروز بيماري دندان و خراب شدن آنها مي‌شود.

تازه‌ترين دستاورد پژوهشگران ژاپني دانشگاه اوكاياما نشان مي‌دهد كه جذب بيش از حد كلسترول، سبب بروز بيماري دندان و خراب شدن آنها مي‌شود.

جذب بيش از حد كلسترول، دندان را خراب مي‌كند ‬

تازه‌ترين دستاورد پژوهشگران ژاپني دانشگاه اوكاياما نشان مي‌دهد كه جذب بيش از حد كلسترول، سبب بروز بيماري دندان و خراب شدن آنها مي‌شود.

بر پايه گزارش علمي روزنامه نيهون كيزاي در روز دوشنبه، پژوهشگران ژاپني درآزمايش‌هاي صورت گرفته‌برروي حيوانات توانستند به‌اين دستاورد علمي برسند.

پژوهشگران گفتند كه در هنگامي كه كلسترول به ميزان زيادي وارد بدن مي‌شود، باكتري وارد بخش بين دندان و لثه مي‌شود و اين موضوع سبب بروز بيماري لثه و خرابي دندان مي‌شود.

به گفته آنها، بگونه معمول سلول‌هاي ويژه‌اي وجود دارند كه از ورود باكتري به لثه جلوگيري مي‌كنند، اما جذب كلسترول زياد سبب مي‌شود كه در فعاليت اين سلول‌هااختلال ايجاد شود.

گفتني است كه ورود باكتري به لثه سبب مي‌شود كه در بخش لثه التهاب ايجاد شده و اين موضوع مي‌تواند منجربه درآمدن دندان از جايش شود.

همچنین بررسی کنید

فوايد دوش گرفتن در صبح

كساني كه پوست‌ شان چرب است بهتر است كه صبح‌ها دوش بگيرند زيرا در طول …

فواید استحمام در شب

حمام كردن در شب بهترين داروي بي‌خوابي است و مانند قرص‌هاي آرامبخش عمل مي‌كند. با …