خانه / بهداشت عمومي / در شماره ماه دسامبر مجله “‪ “cell‬منتشر شده : رژيم غذايي پرچرب در بروز ديابت نقش دارد

در شماره ماه دسامبر مجله “‪ “cell‬منتشر شده : رژيم غذايي پرچرب در بروز ديابت نقش دارد

رژيم غذايي پرچرب در بروز ديابت نقش دارد

محققان موفق به شناسايي ژني شده‌اند كه با توليد يك آنزيم سلولهاي لوزالمعده را قادر به تشخيص گلوكز و ترشح انسولين مي‌كند. رژيم غذايي پرچربي با سركوب اين آنزيم منجر به بروز ديابت مي‌شود.

دكتر جيمي مارث و همكارانش از دانشگاه كاليفرنيا در سن ديه گو اين ژن را كه “‪ “GnT-4a‬نام دارد، آنزيم حامل گلوكز توصيف كردند. سلولهاي بتا در لوزالمعده در فقدان اين ژن هنگامي كه در معرض گلوكز و چربي قرار مي‌گيرند، توانايي توليد انسولين را از دست مي‌دهند.

محققان موشهاي فاقد ژن ‪ GnT-4a‬را بررسي كردند و دريافتند اين حيوانات در ابتدا ميزان گلوكز خونشان بالا بود كه به نارسايي سلولهاي بتا و بدنبال آن به ديابت نوع دوم مبتلا شدند.

موشهاي معمولي كه اين آنزيم را داشتند، اما رژيم غذايي پرچرب مصرف كردند بروز اين ژن در آنها كاهش يافت و زنجيره‌اي از رويدادها منجر به بروز ديابت نوع دوم شد.

نتايج اين مطالعه شيوع ديابت نوع دو را ناشي از نقص آنزيم ‪GbT-4a‬ معرفي مي‌كند.

چنانچه تحقيقات تكميلي اين يافته‌ها را تاييد كند يك كاربرد باليني احتمالي اين يافته‌ها تهيه داروهايي است كه ميزان اين آنزيم را افزايش مي دهد.

داروهايي كه جلوي فعاليت اين آنزيم را مي‌گيرد در پيشگيري از برخي از بيماريهاي مرتبط با توليد بيش از حد انسولين مانند سرطان و بيماري قلبي عروقي مفيد خواهد بود.

نتايج اين مطالعه در شماره ماه دسامبر مجله “‪ “cell‬منتشر شده است.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …