خانه / اخبار انتصاب ها / احمد علي نور بالا، رئيس جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران از سمت خود در اين جمعيت استعفا داد.

احمد علي نور بالا، رئيس جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران از سمت خود در اين جمعيت استعفا داد.

نوربالا از رياست هلال احمر استعفا داد

احمد علي نور بالا، رئيس جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران از سمت خود در اين جمعيت استعفا داد.

نوربالا در پي اختلاف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، درباره نقش اين جمعيت در امور درماني حوادث داخل و خارج كشور از سمت خود استعفا داده است.
وي افزود: احمد علي نور بالا از حدود دو سال پيش با راي اعضاي هيئت اجرايي اين جمعيت براي يك دوره 4 ساله به رياست اين جمعيت انتخاب و با حكم رئيس جمهوري مشغول به كار شد و هنوز حدود دو سال از دوره رياست وي در جمعيت هلال احمر باقي مانده است كه ظاهرا به علت اختلاف با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي استعفاي خود را ارائه كرده و هيئت اجرايي اين سازمان بايد در اين زمينه تصميم گيري كند.
به گفته اين منبع آگاه در صورت موافقت با استعفاي نور بالا، هيئت اجرايي جمعيت هلال احمر بايد دو نفر ديگر را براي احراز سمت رياست اين جمعيت به رئيس جمهوري معرفي كند و رئيس جمهوري نيز از ميان آنها براي يك نفر حكم رياست جمعيت هلال احمر را صادر مي كند.
هفته گذشته وزارت بهداشت با انتشار نامه اي جمعيت هلال احمر را از دخالت در امور درماني داخل و خارج كشور منع كرد و خواستار هماهنگي اين جمعيت با وزارت بهداشت شد.
معاون سلامت وزير بهداشت در اين نامه به رئيس جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران نوشته بود: نظر به اينكه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران وظيفه بهداشتي و درماني بر عهده ندارد و مطابق بند 4 ماده 3 اساسنامه آن جمعيت« ارسال كمك و اعزام عوامل امدادي و درماني به ساير كشورها در صورت لزوم» پيش بيني شده است و اين اقدامات نيز بر اساس قسمت اخير ماده يك اساسنامه بايد در راستاي سياستهاي دولت جمهوري اسلامي باشد لذا ضمن اعلام اين مطلب كه در اين موارد تاكنون هيچگونه هماهنگي با وزارت بهداشت نشده است، اقدامات جمعيت هلال احمر در اين موارد نمي تواند مورد تاييد وزارت بهداشت باشد.
علويان در اين نامه ضمن درخواست هماهنگي جمعيت هلال احمر با معاونت سلامت وزارت بهداشت در امور درماني برون و درون مرزي اضافه كرد: با توجه به اينكه به دخالت جمعيت هلال احمر در امور درمان داخل كشور نيازي نيست، ايجاد تشكيلات درماني داخل كشور كه در هر مورد بايد با مجوز وزارت بهداشت باشد منتفي است، بنابراين از هر نوع اقدام و پيشنهاد در اين خصوص خودداري شود.
در ماده (1) اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران آمده است، اين جمعيت، موسسه‌اي خيريه، غيرانتفاعي و داراي شخصيت حقوقي مستقل است و به كليه تعهدات و قراردادهاي بين المللي مربوط به اهداف و وظايف جمعيت‌هاي هلال احمر و صليب سرخ و نيز مقررات اتحاديه‌هاي صليب سرخ و هلال احمر كه با قانون اساسي و ساير قوانين جمهوري اسلامي ايران مغايرت نداشته باشد، پايبند بوده و در مسائل امدادي و «بهداشتي، درماني برون مرزي و درون مرزي» و تعهدات مربوطه در راستاي سياستهاي دولت جمهوري اسلامي ايران طبق اساسنامه عمل مي‌كند.

همچنین بررسی کنید

گزارش مراسم معارفه رييس جديد انستيتو كانسر دانشگاه علوم پزشكي تهران

احمد عامری به عنوان نماینده انجمن پرستاری ایران در اهواز و شهرستانهای تابعه منصوب گردید