کمبود ۸۰ پزشک برای اجرای کامل طرح پزشک خانواده در کردستان


کمبود ۸۰ پزشک برای اجرای کامل طرح پزشک خانواده در کردستان
در کردستان برای اجرای کامل طرح پزشک خانواده به ۸۰ پزشک عمومی دیگر نیاز است.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اعلام این خبر افزود: کمبود پزشک عمومی بزرگترین مشکل فعال کردن ۳۱ مرکز بهداشتی درمانی روستایی کردستان است./

همچنین بررسی کنید

ابدع هِدستی که افسردگی را درمان می‌کند

هدستی ابداع شده که با استفاده از الکتریسیته افسردگی را درمان می کند. این هدست …

آلودگی هوا ، افزایش خطر افسردگی و اختلال دوقطبی

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد رابطه قابل توجهی بین قرارگیری در معرض آلودگی …