خانه / بهداشت عمومي / در ‬مجله “‪ “Cancer‬چاپ شده : جراحي با “تيغ گاما” عمر بيماران سرطاني را طولاني‌تر مي‌كند

در ‬مجله “‪ “Cancer‬چاپ شده : جراحي با “تيغ گاما” عمر بيماران سرطاني را طولاني‌تر مي‌كند

جراحي با “تيغ گاما” عمر بيماران سرطاني را طولاني‌تر مي‌كند‪‬

پژوهشگران مي‌گويند بسياري از بيماراني كه سرطان به مغز آنها گسترش يافته است مي‌توانند با روش جديد جراحي با تيغ گاما سالها زنده بمانند.

در ‪ ۴۰‬درصد از مبتلايان به بدخيمي‌هاي سيستميك سرطان متاستاز كرده و به مغز گسترش يافته است و جراحي با پرتوهاي گاما مي‌تواند عمر اين بيماران را دستكم ‪ ۱۳‬ماه طولاني‌تر كند.

دكتر “داگلاس كوندزيولكا” از “مركز پزشكي دانشگاه پيتسبورگ”، در پنسيلوانيا و همكارانش ‪ ۴۴‬بيمار را كه بيش از چهار سال پس از جراحي با تيغ گاما زنده ماندند مورد ارزيابي قرار دادند.

در جراحي با تيغ گاما كه در آن هيچ گونه شكاف جراحي ايجاد نمي‌شود، پرتوهاي متمركز گاما به سمت يك هدف مشخص هدايت مي‌شود و به تومورهاي مغزي كه پيشتر غيرقابل دسترس بودند اصابت مي‌كند.

شركت‌كنندگان در اين مطالعه نمايانگر ‪ ۶/۵‬درصد مبتلايان به متاستاز مغزي هستند كه طي سال‌هاي ‪ ۱۹۸۸‬و ‪ ۲۰۰۰‬تحت جراحي با تيغ گاما قرار گرفتند.

اين بيماران بطور ميانگين ‪ ۶۸‬ماه زنده ماندند و ‪ ۱۶‬بيمار در آخرين بررسيها در قيد حيات بودند. حداكثر زماني كه اين بيماران توانستند به حيات خود ادامه دهند ‪ ۱۵۶‬ماه ثبت شده است.

در بررسي اخير از ‪ ۱۳۳‬متاستاز مغزي در ‪ ۹۹‬مورد بهبود مشاهده شد، در ‪ ۲۲‬مورد تغيير حجم مشاهده نشد و در ‪ ۱۲‬مورد تومور بزرگتر شد.

اين پژوهشگران افزودند، ‪ ۲۱‬بيمار به درمان مجدد با اين شيوه نياز پيدا كردند. يكي از بيماران كه بيش از ‪ ۱۰‬سال زنده ماند هفت بار تحت عمل جراحي قرار گرفت.

بين بيماراني كه پس از درمان زنده ماندند و بيماراني كه طي سه ماه بعد از درمان جان سپردند از نظر سن ،جنسيت، درصد سرطان ريه، ملانوما يا سرطان كليه تفاوتي مشاهده نشد.

همچنين هيچ گونه تفاوتي در دوز پرتوها، پرتودرماني قبلي كامل مغز، حجم بزرگترين تومور و يا حجم كلي تومور بين اين بيماران ديده نشد.

بيماراني كه بيش از چهار سال در قيد حيات بودند نسبت به بيماراني كه بلافاصله پس از جراحي جان خود را از دست دادند، قبل از جراحي عملكرد جسماني بهتر، متاستاز و سرطان كمتري در ساير قسمتهاي بدن خود داشتند.

مشروح اين مطالعه در شماره دسامبر سال ‪ ۲۰۰۵‬مجله “‪ “Cancer‬چاپ شده است.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …