وزارت بهداشت، بهروز براتی را به سمت سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم و مهرداد آفرید را به سمت سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهرکرد منصوب کرد.


انتصاب در وزارت بهداشت

سرپرستان دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی قم و شهرکرد منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کامران باقری لنکرانی طی احکامی جداگانه، بهروز براتی را به سمت سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم و مهرداد آفرید را به سمت سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهرکرد منصوب کرد.
همچنین علویان معاون سلامت نیز طی حکمی ناصر بلیغ را به عنوان مشاور امور بین‌الملل معاونت سلامت منصوب کرد.

همچنین بررسی کنید

چهارمین کنگره دوسالانه پیشگیری از خطاهای پزشکی از ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ دردانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار می شود

چهارمین کنگره دوسالانه پیشگیری از خطاهای پزشکی از ۲۷ تا ۲۹ اردیبهشت ماه امسال دردانشگاه …

اولین همایش ملی روانشناسی تربیتی در تاریخ ۴ خرداد ماه ۱۳۹۱ برگزار می شود

اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی را درتاریخ ۱۰ و ۱۱ خرداد …