خانه / اخبار دانشگاه ها / وزارت بهداشت، بهروز براتي را به سمت سرپرست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم و مهرداد آفريد را به سمت سرپرست دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهركرد منصوب كرد.

وزارت بهداشت، بهروز براتي را به سمت سرپرست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم و مهرداد آفريد را به سمت سرپرست دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهركرد منصوب كرد.


انتصاب در وزارت بهداشت

سرپرستان دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي قم و شهركرد منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كامران باقري لنكراني طي احكامي جداگانه، بهروز براتي را به سمت سرپرست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم و مهرداد آفريد را به سمت سرپرست دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهركرد منصوب كرد.
همچنين علويان معاون سلامت نيز طي حكمي ناصر بليغ را به عنوان مشاور امور بين‌الملل معاونت سلامت منصوب كرد.

همچنین بررسی کنید

چهارمین كنگره دوسالانه پیشگیری از خطاهای پزشكی از 27 اردیبهشت 1391 دردانشگاه علوم پزشكی لرستان برگزار می شود

چهارمین كنگره دوسالانه پیشگیری از خطاهای پزشكی از 27 تا 29 اردیبهشت ماه امسال دردانشگاه …

اولین همایش ملی روانشناسی تربیتی در تاریخ 4 خرداد ماه 1391 برگزار می شود

اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی را درتاریخ 10 و 11 خرداد …