خانه / بهداشت عمومي / شبكه تلويزيون سراسري ژاپن (ان.اچ.كي) : دستاوردهاي پژوهشگران وابسته به وزارت بهداشت، رفاه و كار ژاپن نشان مي‌دهد كه مصرف ماهي به پيشگيري از بروز سكته قلبي كمك مي‌كند.

شبكه تلويزيون سراسري ژاپن (ان.اچ.كي) : دستاوردهاي پژوهشگران وابسته به وزارت بهداشت، رفاه و كار ژاپن نشان مي‌دهد كه مصرف ماهي به پيشگيري از بروز سكته قلبي كمك مي‌كند.

مصرف ماهي به پيشگيري از بروز سكته قلبي كمك مي‌كند

دستاوردهاي پژوهشگران وابسته به وزارت بهداشت، رفاه و كار ژاپن نشان مي‌دهد كه مصرف ماهي به پيشگيري از بروز سكته قلبي كمك مي‌كند.

شبكه تلويزيون سراسري ژاپن (ان.اچ.كي) در اين زمينه گزارش داد: اين دستاورد در جريان ‪ ۱۱‬سال بررسي بر روي وضعيت بدني حدود ‪ ۴۰‬هزار زن و مرد ‪ ۵۰‬ساله ژاپني، بدست آمده است.

در جريان اين بررسي با توجه به اينكه اين افراد در هفته چند بار ماهي مي‌خورند، به پنج گروه جدا شده‌اند.

نتيجه اين بررسي نشان داده كه احتمال بروز سكته قلبي در آن گروه‌هايي كه درهفته بيشتر ماهي مي‌خوردند، نسبت به گروه‌هايي كه كمتر ماهي مي‌خوردند، كمتر بوده است.

بر پايه نتيجه اين بررسي، احتمال بروز سكته قلبي در ميان اعضاي آن گروهي كه در ميان اين پنج گروه بيشتر ماهي مي‌خوردند، نسبت به گروهي كه كمتر از همه گروه‌ها ماهي مي‌خوردند، ‪ ۵۶‬درصد كمتر بوده است.

علت پيشگيري از بروز سكته قلبي، وجود زياد دو ماده اسيدي به نامهاي “ايي.پي.اي” و ” دي.اچ.اي” در بدن است كه بوسيله خوردن ماهي جذب بدن مي‌شود.

كار اين دو ماده اسيدي جلوگيري از غليظ شدن خون و پيشگيري از لختگي خون است.

نتيجه اين بررسي نشان داده كه احتمال غليظ شدن خون و بروز لخته شدن خون در ميان گروهي كه بيشتر از ديگر گروه‌ها ماهي مي‌خورند، به يك سوم كاهش يافته است.

پژوهشگران بر اين باورند كه با خوردن ماهي‌هاي غير سفيد همچون ماهي ساردين، ماهي خال مخالي وماهي برگه اين احتمال وجود دارد كه بتوان ازغليظ شدن خون و در نهايت از بروز سكته قلبي جلوگيري كرد.

همچنین بررسی کنید

فوايد دوش گرفتن در صبح

كساني كه پوست‌ شان چرب است بهتر است كه صبح‌ها دوش بگيرند زيرا در طول …

فواید استحمام در شب

حمام كردن در شب بهترين داروي بي‌خوابي است و مانند قرص‌هاي آرامبخش عمل مي‌كند. با …