خانه / اخبار علمی پزشکی / هشدار جد ی : ” انتقال ويروس از تجهيزات حفاظت فردی به پوست و لباس كاركنان سيستم بهداشتی و درمانی “

هشدار جد ی : ” انتقال ويروس از تجهيزات حفاظت فردی به پوست و لباس كاركنان سيستم بهداشتی و درمانی “


هشدار جد ي
انتقال ويروس از تجهيزات حفاظت فردي به پوست و لباس كاركنان سيستم بهداشتي و درماني

هشدار جد ي IHR مرکز مديريت بيماريهای واگير- واحد انفلوانزا و مراقبت بهداشتی مرزی و انتقال ويروس از تجهيزات حفاظت فردي به پوست و لباس كاركنان سيستم بهداشتي و درماني
مقدمه:
مراقبت از بيماران مبتلا به بيماريهاي واگير، كاركنان بهداشتي درماني را در معرض خطر قرار مي دهد.
كاركنان آلوده شده نه تنها خود در معرض ابتلا به بيماريهاي خطرناك يا مرگ قرار مي گيرند بلكه ممكن است
زمينه گسترش عفونت را به ديگران نيز فراهم آورند. روشهاي پيشگيري از ابتلا كاركنان بهداشتي درماني به عفونت
ها به سه روش عمده تقسيم مي شوند:
-1 واكسيناسيون 2- رعايت بهداشت دستها 3- جداسازي بيماران مبتلا به بيماريهاي واگير
يكي از اجزاي كليدي در جداسازي بيماران كاربرد صحيح تجهيزات حفاظت فردي است كه كاركنان
بهداشتي درماني را از تماس با عامل پاتوژن در حين مراقبت از بيمار محافظت مي كند. تجهيزات حفاظت فردي به
دو گروه تقسيم مي شوند:
گروه اول شامل موانع فيزيكي (گان، دستكش، محافظ چشمي) و گروه دوم محافظهاي تنفسي (ماسك جراحي، ماسكهاي ويژه) هستند كه در حقيقت غشاهاي مخاطي و راههاي تنفسي، پوست و لباسها را در برابر تماس جالب است كه بدانيم در طغيان اخير سارس اهميت تجهيزات » . با عوامل بيماريزا محافظت مي كنند حفاظت فردي چندان مورد توجه قرار نگرفت و نتيجتاً 20 % از موارد ابتلاي به سارس را كاركنان«بهداشتي درماني تشكيل دادند
در حقيقت ناتواني در كاربرد صحيح تجهيزات حفاظت فردي يك عامل خطر براي U آلودگي كاركنان محسوب مي شود.
طغيان سارس اين نگراني را ايجاد كرد كه كاركنان بهداشتي درماني ممكن است پوست يا لباسهاي خود را در حين خارج ساختن تجهيزات حفاظت فردي آلوده سازند و اين آلودگي مي تواند سبب بيمار شدن فرد يا انتقال ويروس به بيماران، ساير همكاران، يا اشياء موجود در محيط گردد.
مركز پيشگيري و كنترل بيماريهاي امريكا با طراحي يك پروتكل ويژه به اين نگراني پاسخ داد، پروتكلي كه با هدف به حداقل رساندن آلودگي فرد ارائه دهنده خدمت در حين بيرون آوردن تجهيزات حفاظت فردي طراحي شده است.

اما اثربخشي پروتكل اصلاح شده در پيشگيري از آلوده سازي خود هنوز مورد بررسي قرار نگرفته است. به منظور تعيين اثربخشي پروتكل جديد CDC در پيشگيري از آلودگي كاركنان بهداشتي درماني مطالعه اي با استفاده از يك ويروس غير بيماريزا طراحي گرديد.
روش تحقيق:

وسايل حفاظت فردي آلوده شده توسط افراد داوطلب مورد استفاده قرار گرفت (داوطلبين شامل يك مرد و 9 زن بودند)
نتيجه گيري:
تجهيزات حفاظت فردي براي محافظت پرسنل بهداشتي درماني در برابر آلودگيهاي شغلي حياتي هستند و خصوصاً براي محافظت آنها در برابر قطرات درشت و ريز تنفسي اهميت دارند. اما خارج ساختن تجهيزات حفاظت فردي پس از خاتمه مراقبت از بيمار نيز بسيار اهميت دارد و در صورت بي مبالاتي در اين مرحلة مهم، امكان آلوده
سازي پوست و لباسها محتمل است.
با وجود آنكه زمان پوشيدن تجهيزات حفاظت فردي كوتاه است اما ويروسهايي نظير آنفلوانزا و كورونا ويروس مسبب سارس مي توانند بر روي سطوح، ساعتهاي متمادي زنده بمانند و به محض تماس دست با سطوح آلوده يا دست فرد سالم با دستهاي آلوده انتشار يابند. طراحي و معتبرسازي يك الگوريتم براي خارج ساختن تجهيزات حفاظت فردي از تن كه بتواند مانع آلودگي پوست و لباسها شود يك اقدام كليدي براي حفاظت پرسنل بهداشتي درماني محسوب شده و چرخة انتقال عوامل عفوني را در بيمارستان قطع مي كند.
تجربيات اخير حاكي از آن است كه الگوريتم فعلي CDC  براي حفاظت پرسنل در حين خارج ساختن تجهيزات حفاظت فردي ناكافي است. اما به هر صورت گزينه هاي ديگري نيز و جود دارند كه مي توانند مانع آلوده سازي فرد در حين بيرون آوردن تجهيزات حفاظتي شوند، اقداماتي نظير استفاده از دو دستكش، كاربرد پروتكل هاي جراحان براي بيرون آوردن تجهيزات حفاظت فردي يا آغشته ساختن تجهيزات

* حفاظت فردي با محلولهاي ضدميكروبي.
براي خارج ساختن 2 دستكش ابتدا بايد دستكش خارجي را درآورده و سپس عينك يا محافظ صورت، گان، ماسك را برداشت و در نهايت دستكش دوم را خارج ساخته و سپس دستها را شست. دقت كنيد كه به هيچ وجه با دست برهنه ساير تجهيزات حفاظتي را لمس نكنيد.
بهره گيري از پروتكل هاي حفاظتي جراحان خصوصاً قرار دادن آستينهاي گان در زير دستكش ها در حين پوشيدن تجهيزات حفاظت فردي نيز مي تواند خطر آلودگي را كاهش دهد.
ا ز اقدامات الهام بخش ديگر جراحان آنست كه ابتدا عينك محافظ و ماسك ويژه را بر مي دارند و سپس گان و دستكش ها را همزمان با هم خارج مي سازند كه اين اقدام نيز مانع تماس دست برهنه با تجهيزات حفاظت فردي مي گردد.
نكته آخر آنكه كاربرد تجهيزات حفاظت فردي آغشته به محلولهاي ضدميكربي مي تواند به كاهش يا رفع خطر آلودگي پوست و لباسها بيانجامد. تاكيد ديگر مطالعه فعلي گوشزد ساختن مجدد اهميت شستشوي دستها (بهداشت دستها) است.
يكي از اعتقادات غلط آنست كه دستكش ها نياز به رعايت بهداشت دستها را مرتفع مي سازد كه متأسفانه سبب كاهش شستشوي دستها توسط پرسنل شده است.مطالعة اين واقعه دلهره آور را نشان مي دهد كه عوامل بيماريزا مي تواند در حين خارج ساختن دستكش ها به دستهاي فرد ارائه دهندة خدمت منتقل شود. حتي اگر استفاده از 2 دستكش در پروتكلهاي استفاده از  PPE گنجانده شود.

فراموش نكنيد كه حتي 2 دستكش هم جايگزيني براي بهداشت مناسب دستها محسوب نمي شود. قبل از توصيه نمودن هر كدام از گزينه هاي جديد نامبرده به عنوان روشهاي بهتر استفاده و درآوردن تجهيزات حفاظت فردي لازم است كه ميزان اثربخشي آنها بر حفاظت از پرسنلبهداشتي درماني مورد ارزيابي قرار گيرد.

 

تاليف و ترجمه:
دكتر محمد مهدي گويا
دكتر محمد نصر دادرس
دكتر پيمان همتي
1388

همچنین بررسی کنید

ابدع هِدستی که افسردگی را درمان می‌کند

هدستی ابداع شده که با استفاده از الکتریسیته افسردگی را درمان می کند. این هدست …

آلودگی هوا ، افزایش خطر افسردگی و اختلال دوقطبی

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد رابطه قابل توجهی بین قرارگیری در معرض آلودگی …