بیمارستان باهر به دلیل نداشتن پروانه تأسیس تعطیل شد

به دلیل نداشتن پروانه تأسیس

بیمارستان باهر تعطیل شد

ادامه فعالیت بیمارستان باهر به دلیل نداشتن پروانه تأسیس ممنوع و غیرمجاز اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، بر اساس ماده ۳ اصلاحی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، این وزارتخانه موظف به تعطیل بیمارستان مذکور و معرفی متخلفین به مرجع قضایی است لذا معاونت سلامت این وزارتخانه پذیرش بیمار توسط آن مرکز را تعطیل اعلام کرد.
براساس این گزارش، اداره کنندگان بیمارستان باهر مکلفند از پذیرش بیمار جدید خودداری و نسبت به ترخیص و یا انتقال بیماران حسب اصول پزشکی اقدام کنند.
بنابراین گزارش،اورژانس تهران موظف به جلوگیری از ارجاع بیمار به بیمارستان مذکور و استفاده از دیگر بیمارستان های منطقه در موارد اورژانس شد.
گفتنی است دانشگاه علوم پزشکی تهران موظف به نظارت بر عدم پذیرش بیمار و ترخیص بیماران موجود و تعطیلی یبمارستان است.

همچنین بررسی کنید

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …

فقر و مشکلات مالی موجب می شود که مغز کندتر و ضعیفتر عمل کند

پژوهشگران تازه‌ای توسط محققان دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد درگیر شدن در مسائل و مشکلات مالی …