خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / حداقل نمرات قبولي در آزمون دستياري اردیبهشت سال ۱۳۸۴ – سهمیه آزاد زن و مرد (جراحی،داخلی،کودکان،پوست،بیهوشی،آسیب شناسی،رادیولوژی،جراحی کلیه،ارتوپدی،چشم،اعصاب)

حداقل نمرات قبولي در آزمون دستياري اردیبهشت سال ۱۳۸۴ – سهمیه آزاد زن و مرد (جراحی،داخلی،کودکان،پوست،بیهوشی،آسیب شناسی،رادیولوژی،جراحی کلیه،ارتوپدی،چشم،اعصاب)

حداقل نمرات قبولي در آزمون دستياري اردیبهشت سال ۱۳۸۴ – سهمیه آزاد زن و مرد


جراحی عمومی        تهران                    376  
جراحی عمومی       شهید    بهشتی      376
جراحی عمومی       ایران                    372
جراحی عمومی      اصفهان                 370
جراحی عمومی      مشهد                    369
جراحی عمومی       شیراز                   372
جراحی عمومی        تبریز                  368
جراحی عمومی       مازندران           366
جراحی عمومی       کاشان              —
جراحی عمومی       زاهدان              364
جراحی عمومی        اهواز               364
جراحی عمومی       ارومیه             368
جراحی عمومی     کرمانشاه         366
جراحی عمومی     قزوین             372
 
*****
 
داخلی    تهران       382
داخلی       شهید    بهشتی      372
داخلی ایران                   372      
داخلی اصفهان             378        
داخلی مشهد                   376      
داخلی شیراز                   424    
داخلی تبریز                 364        
داخلی مازندران              —- 
داخلی کاشان             
داخلی اهواز                361     
داخلی ارومیه                — 
داخلی کرمانشاه              – 
داخلی بابل      369  
داخلی بندر عباس           320         
داخلی  زاهدان   362                   
داخلی زنجان  366
داخلی شهید بهشتی    372               
داخلی  کرمان   354                    
داخلی  گیلان     —                  
داخلی  سمنان     —                  
 
************
کودکان       تهران                   349   
کودکان       شهید    بهشتی    338 
کودکان       ایران                 337       
کودکان      اصفهان              338      
کودکان      مشهد                  342      
کودکان      شیراز                335       
کودکان       تبریز                330         
کودکان      مازندران           332  
کودکان       کاشان              333
کودکان      اهواز                    332
کودکان       ارومیه             353  
کودکان      قزوین                 337   
کودکان     بابل              331
کودکان     بندر عباس           328
کودکان      زاهدان              327      
کودکان      زنجان              329
کودکان       کرمان           332            
کودکان      گیلان            332     
کودکان       یزد             333          
کودکان       سمنان       334           
کودکان      اهواز             323
کودکان     همدان      330
 
************
پوست       تهران                     425 
پوست       شهید    بهشتی      418
پوست       ایران                   410 
پوست      اصفهان                403    
پوست      مشهد                  400        
پوست      شیراز              403         
پوست       تبریز               410       
پوست       همدان           419             
پوست      اهواز                 401   
    پوست    کرمان     —  
پوست      گیلان              403   
****************************
بیهوشی       تهران                318       
بیهوشی
          شهید    بهشتی     315
بیهوشی
          ایران                      314  
بیهوشی
          اصفهان                317    
بیهوشی
          مشهد                         322
بیهوشی
           تبریز          361
  بیهوشی
           یزد              311                                    
بیهوشی
           ارومیه                328
بیهوشی
          کرمانشاه     
بیهوشی
         کرمان           310
بیهوشی
          قزوین            312        
بیهوشی
         بابل         313
بیهوشی
          گیلان             314    
بیهوشی       همدان      
310
آسیب شناسی       تهران                       376
آسیب شناسی       شهید    بهشتی      374
آسیب شناسی              ایران              374           
آسیب شناسی             اصفهان             371       
آسیب شناسی             مشهد               383         
آسیب شناسی       شیراز                  371    
آسیب شناسی             تبریز             379            
آسیب شناسی             مازندران       369      
آسیب شناسی              کرمانشاه     364             

آسیب شناسی              ارومیه             367  
آسیب شناسی            بابل          371
آسیب شناسی            بندر عباس         366
آسیب شناسی       کرمان         366

رادیولوژی       تهران                       455
رادیولوژی       شهید    بهشتی      426
رادیولوژی      ایران                    424    
رادیولوژی      اصفهان                     407
رادیولوژی      مشهد                     421   
رادیولوژی   شیراز                        409
رادیولوژی       تبریز                     404     
رادیولوژی       اهواز                445    
رادیولوژی      کرمانشاه        402
  رادیولوژی      کرمان           401             
رادیولوژی      زاهدان                  395     

رادیولوژی      گیلان                403

جراحی کلیه و مجاری ادراری       تهران                       404
جراحی کلیه و مجاری ادراری            شهید    بهشتی      405
جراحی کلیه و مجاری ادراری            ایران                      401  
جراحی کلیه و مجاری ادراری             اصفهان                   392 
جراحی کلیه و مجاری ادراری          مشهد                     399    
جراحی کلیه و مجاری ادراری             شیراز                    387   
جراحی کلیه و مجاری ادراری             تبریز                       387   
جراحی کلیه و مجاری ادراری           اهواز                    387
جراحی کلیه و مجاری ادراری             ارومیه                386
جراحی کلیه و مجاری ادراری             کرمانشاه             386   

جراحی کلیه و مجاری ادراری            گیلان         391        

جراحی استخوان و مفاصل       تهران                        406
جراحی استخوان و مفاصل              شهید    بهشتی      406
جراحی استخوان و مفاصل              ایران                     406   
جراحی استخوان و مفاصل             اصفهان                 398   
جراحی استخوان و مفاصل             مشهد                    430     
جراحی استخوان و مفاصل            شیراز                   405    
جراحی استخوان و مفاصل              تبریز                    399      
جراحی استخوان و مفاصل             اهواز                     396
جراحی استخوان و مفاصل              کرمان          397
 
چشم پزشکی       تهران                        448
چشم پزشکی      شهید    بهشتی         432
چشم پزشکی      ایران                         435
چشم پزشکی             اصفهان                   431 
چشم پزشکی             مشهد                       417  
چشم پزشکی             شیراز                       445
چشم پزشکی              تبریز                        434  
چشم پزشکی             اهواز                   402  

چشم پزشکی             زاهدان                403


بیماریهای اعصاب       تهران                  391     
بیماریهای اعصاب       شهید    بهشتی      387
بیماریهای اعصاب       ایران                       389 
بیماریهای اعصاب    اصفهان                     378
بیماریهای اعصاب      شیراز                        389
بیماریهای اعصاب    تبریز                          384
بیماریهای اعصاب     اهواز                383     
 بیماریهای اعصاب     کرمان               383     

بیماریهای اعصاب      گیلان       384     

همچنین بررسی کنید

رئیس سازمان سنجش:اگر روزی مسئولین وزارت بهداشت علاقمند باشند که سازمان سنجش آزمون دستیاری را برگزار کند برگزار می کنیم

واکنش رئیس سازمان سنجش به وزیربهداشت/ علاقه‌ای به آزمون دستیاری نداریم رئیس سازمان سنجش به …

کلید اولیه سوالات آزمون دستیاری 13 اسفند 1388 ( سي و هفتمين دوره ) آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

کلید اولیه سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه …