خانه / اخبار علمی پزشکی / انتقال ويروس ‌HIV از طريق رابطه جنسی در کشور ایران همچنان در حال افزایش است

انتقال ويروس ‌HIV از طريق رابطه جنسی در کشور ایران همچنان در حال افزایش است

547657575

موضوع فعلي کشور ایران در رابطه با ایدز ،  انتقال از طريق رابطه جنسي محافظت نشده است، چون جامعه ایران یک جامعه جوان است و از سوي ديگر كشور ایران در مسير ترانزيت موادمخدر قرار دارد و جوانان به خودي خود در معرض خطر قرار دارند.»  داروهاي روانگردان و يا حتي مصرف الكل به صورت كاذب ميل جنسي را افزايش مي‌دهند،  و وقتي فرد اقدام به مصرف اين مخدرها مي‌كند، اراده و كنترلي كه بايد داشته باشد را از دست داده و در نتيجه در معرض روابط جنسي پرخطر قرار مي‌گيرد و در پي آن، احتمال ابتلا بهHIV افزايش مي‌يابد .

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ،  بيماري ايدز تنها يك معضل سلامتي نيست، بلكه معضل اجتماعي- اقتصادي است و دغدغه اصلي در رابطه با “ايدز” اين است كه اين بيماري، جوانان را مورد تهديد قرار داده است.

عضو کمیته کشوری درمان ایدز در ایران می گوید که تعداد افرادی که از طریق رابطه جنسی حامل ویروس ایدز می شوند، رو به افزایش است.

محبوبه حاج عبدالباقی روز دوشنبه ۲ آذرماه (۲۳ نوامبر) در گفت و گو با خبرگزاری فارس گفته است که بیش از یک سوم حاملان جدید ویروس ایدز در ایران از طریق رابطه جنسی حامل این ویروس شده اند.

او که رئیس بخش عفونی بیمارستان امام خمینی تهران نیز هست، با اشاره به آمار مراجعان به مراکز درمانی و مشاهدات خود می افزاید: “در میان این گروه از بیماران، زنان روسپی و افرادی که از طریق رابطه جنسی ارتزاق می کنند، زیاد نیستند و بیشتر این افراد را مردانی تشکیل می دهند که رابطه جنسی نامتعارف داشته اند و در مواردی همسران این افراد یا همسران معتادان تزریقی نیز جزء حاملان جدید ویروس هستند”.

بنا بر آخرین آمار وزارت بهداشت ایران که در آبان ماه منتشر شده است، تا تاریخ اول مهر ماه ۱۳۸۸ در ایران مجموعا ۲۰ هزار و ۱۳۰ نفر مبتلا به ویروس انتقال دهنده بیماری ایدز شناسایی شده اند که از این تعداد تاکنون ۲۰۹۷ نفر مبتلا به ایدز شده اند و ۳۴۰۹ نفر هم بر اثر این بیماری فوت کرده اند.

این آمار در حالی ارایه می شود که در سایر مناطق جهان، آلودگی از طریق رابطه جنسی نخستین عامل ابتلا به ویروس انتقال دهنده بیماری ایدز گزارش شده است؛ اما به نظر می رسد که مواجهه اخلاقی و ننگ حاصل از رسوایی ناشی از ابتلا به این بیماری منجر به آن می شود تا بسیاری از افراد از آزمایش تشخیصی داوطلبانه سر باز زنند و یا پس از تشخیص، راه اصلی دریافت ویروس را پنهان کنند.

* آيا HIV از طريق رابطه جنسی دهانی منتقل ميگردد؟
 

انتقال HIV در طي رابطه جنسی دهانی براي هر دو فرد فاعل و مفعول با احتمال کم (Small risk) وجود دارد.

احتمال انتقال از فرد مفعول HIV مثبت به فاعل سالم در صورتي امکانپذير است که فاعل در تماس با ترشحات جنسي (مايع مني يا ترشحات واژن) يا خون (خون عادت ماهانه يا زخمي در ناحيه تناسلي يا مقعدي) مفعول به بريدگي-زخم يا جراحت يا منطقه ملتهبي در دهان يا گلوي فرد فاعل برسد.

پوشش دهان و گلو در برابر عفونتهاي ويروسي (همانند HIV) بسيار مقاوم است و اگر فرد سالم باشد امکان انتقال محتمل نيست.

بعلاوه امکان انتقال از مفعول HIV مثبت به فاعل سالم، در طي رابطه جنسی دهانی، خيلي کم است دليل آن هم اين است که ميزان HIV موجود در بزاق دهان بسيار بسيار کم است و به اندازه اي نيست که منجر به آلودگي فرد مقابل گردد. تنها خطر در اين حالت ممکن است بخاطر وجود زخم خونريزي دهنده يا لثه خونريزي دهنده در فرد HIV مثبت باشد که خون را به مخاط دستگاه تناسلي يا مقعدي و يا زخم و جراحتي که ممکن است فرد سالم مقابل داشته باشد، منتقل کند (هپاتيت C هم از اين طريق منتقل ميگردد)

ريسک انتقال HIV از فرد آلوده از طريق رابطه جنسی دهانی بسيار کمتر از ريسک آن در طي Anal يا Vaginal است

675675

تعيين دقيق ميزان ريسک انتقال HIV در نتيجه رابطه جنسی دهانی بسيار مشکل است چراکه اکثر افرادي که رابطه جنسي دارند تنها منحصر به رابطه جنسی دهانی نمي شود و فرمهاي ديگر رابطه جنسي (آنال يا واژينال) را هم شامل مي شود بنابراين تعيين اينکه انتقال HIV از طريق رابطه جنسی دهانی بوده يا فرمهاي ديگر رابطه جنسي، بسيار مشکل است.

نهايتا اينکه عوامل متعددي ريسک انتقال HIV از طريق رابطه جنسی دهانی را افزايش مي دهند منجمله زخمها و جراحات دهاني- خونريزي لثه-زخمهاي تناسلي- سوراخ کردن دهان (oral piercing) و حضور همزمان ديگر بيماريهاي جنسي.

خطر انتقال ويروس در تماس دهانی با پنيس ( آلت تناسلی مردانه)

* خطر بالقوه:
در تماس دهانی با آلت مردانه به شکل “نظری” خطر انتقال برای شريکی که تماس دهانی را انجام می دهد (کسی که آلت را با دهان خود تحريک می کند) وجود دارد. بدليل اينکه آلودگی از طريق ترشحات پيش ازمنی و منی به دهان راه پيدا می کند.
برای شخصی که آلت وی بوسيله دهان شريک جنسی اش تحريک می شود نيز، از نظر “نظری” خطر انتقال آلودگی وجود دارد به دليل آن که آلودگی مستقيماً از ترشحات دهان بوسيله خراش، بريدگی روی پنيس و همچنين از طريق منی با خون تماس پيدا می کند.

* خطر مستند:
البته ميزان خطر به مراتب بسيار کمتر از خطر تماس جنسی مقعدی و واژينال است.
“ضمناً ويروس اچ. آی. وی. می تواند به شخص دريافت کننده انتقال پيدا کند حتی در مواقعی که انزال صورت نگرفته و مايع منی خارج نشده باشد.”

 * خطر انتقال ويروس در تماس دهانی با واژن (عضو جنسی زنانه) 

* خطر بالقوه:
در تماس دهانی با عضو جنسی زنانه به شکل “نظری” خطر انتقال برای شريکی که تماس دهانی را انجام می دهد (کسی که واژن را با دهان خود تحريک می کند) وجود دارد. بدليل اينکه مايعات مهبلی آلوده و خون واژن آلوده می تواند به داخل دهان راه پيدا می کند. (اين مسئله محدود به خون دوران قاعدگی نمی شود.)
برای خانمی که عضو جنسی وی بوسيله دهان شريک جنسی اش تحريک می شود نيز، از نظر “نظری” خطر انتقال آلودگی وجود دارد، اگر ويروس و يا خون آلوده ازمايعات دهان و به واژن و زخم های مهبلی و يا ديواره واژن تماس پيدا کند.

* خطر مستند:
ميزان خطر انتقال اچ. آی. وی. در اين مورد نيز به مراتب بسيار کمتر از خطر انتقال ويروس از طريق تماس جنسی مقعدی و واژينال است. در هر صورت در چندين مورد گزارش شده از انتقال ويروس ازطريق دهان، بيشتر تماس دهانی با واژينال گزارش شده است.

  * خطر انتقال ويروس در تماس دهانی با مقعد
 

* خطر بالقوه:
در تحريک دهانی مقعد نيز به شکل “نظری” خطر انتقال برای شريکی که تماس دهانی را انجام می دهد (کسی که مقعد را با دهان خود تحريک می کند) وجود دارد. بدليل اينکه اين عضو در معرض خون آلوده قرار دارد که از ضايعات، ترشحات و خونی که بر اثر برش، زخم و يا خراش در اطراف مقعد پديد می آيد به داخل دهان راه پيدا می کند.
برای شريک جنسی که مقعد وی بوسيله دهان ديگری تحريک می شود نيز، از نظر “نظری” خطر انتقال آلودگی وجود دارد، اگر ويروس و يا خون آلوده ازمايعات دهان و با مقعد تماس پيدا کند.

* خطر مستند:
مواردی مستدل ومستند از انتقال بوسيله تماس دهانی با مقعد ثبت شده است.

  
کاستن خطر انتقال HIV در تماس دهانی

پزشکان مواردی را گزارش کرده اند که HIV از طريق تماس  دهانی انتقال يافته است.
خطر آلودگی به  HIV از طريق تماس  دهانی را می توان با استفاده از کاندوم های لاتکس کاهش داد.

 * به یاد داشته باشیم :

از هر ده بیمار آلوده به ایدز در دنیا، هشت نفرشان از طریق تماس جنسی آلوده شده اند.
بیش از نود درصد موارد ابتلاء به بیماری ایدز مربوط به کشورهای جهان سوم و در حال توسعه است.
پیش بینی شده است که در سال آینده، ایدز به اولین علت مرگ و میر بشریت تبدیل شود.

* و هرکس فراموش نکنیم :

در مدت یک رابطه جنسی بدون کاندوم :

 – یک مرد آلوده به ویروس می تونه بیماری را به یک زن منتقل کنه.
 –  یک زن آلوده به ویروس می تونه بیماری را به یک مرد منتقل کنه.
 –  یک مرد آلوده به ویروس می تونه بیماری را به یک مرد منتقل کنه.
 – یک زن آلوده به ویروس می تونه بیماری را به یک زن منتقل کنه.

* نکات مهم :

در هر زمان و هر نوع رابطه جنسی اعم از واژینال (مهبلی) ـ مقعدی و یا دهانی از كاندوم استفاده كنید.

*مطمئن شوید كه برچسب بسته كاندوم محافظت در برابر HIV  و جنس لاتکس را ذكر كرده است. 

*دستورات را بخوانید و اطمینان حاصل كنید كه روش صحیح قرار دادن و در آوردن آنرا می دانید.                  

*از كاندومی كه باز و یا سوراخ شده  استفاده نكنید.                                                  

*فراموش نکنید که همیشه از مارک های استاندارد استفاده کنید                                       

*در روی  بسته كاندوم تاریخ انقضاء را جستجو كنید. از مصرف كاندوم  تاریخ گذشته بپرهیزید.                   

*از كاندومی  كه چسبنده، نازك، شكننده و یا  رنگ پریده و یا كاندومی كه سوراخ بسیار كوچكی نیز دارد،استفاده نكنید.    

*از لغزنده سازهای  روغنی  شكل نظیر وازلین ، كرم سرد،  روغن بچه  بر روی كاندوم استفاده نكنید ،زیرا سبب پاره شدن كاندوم می شود و تنها می توانید از لغزنده ساز های با پایه ی آب استفاده کنید.

*روش نگهداری کاندوم بسیار حائز اهمیت می باشد و همواره باید  جای مناسبی که حتی الامکان تحت فشار نباشد را برای آن در نظر بگیرید.

*از قرار دادن کاندوم در کیف جیبی که دائما تحت فشار می باشد خودداری کنید.

همچنین بررسی کنید

ابدع هِدستی که افسردگی را درمان می‌کند

هدستی ابداع شده که با استفاده از الکتریسیته افسردگی را درمان می کند. این هدست …

آلودگی هوا ، افزایش خطر افسردگی و اختلال دوقطبی

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد رابطه قابل توجهی بین قرارگیری در معرض آلودگی …