دکترعبدالعلی ابراهیمی به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر منصوب شد

با حکم وزیر بهداشت، عبدالعلی ابراهیمی طی مراسمی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی بوشهر به عنوان رئیس این دانشگاه منصوب شد و از خدمات امیری، رئیس سابق این دانشگاه قدردانی شد.
از مجموع ۴۱ دانشگاه علوم پزشکی کشور تاکنون روسای ۳۹ دانشگاه تعیین شده اند و روسای دو دانشگاه دیگر نیز به زودی از سوی وزارت بهداشت معرفی می شود.

همچنین بررسی کنید

گزارش مراسم معارفه رییس جدید انستیتو کانسر دانشگاه علوم پزشکی تهران

احمد عامری به عنوان نماینده انجمن پرستاری ایران در اهواز و شهرستانهای تابعه منصوب گردید