خانه / شاخص هاي بهداشتي / آمار طلاق در کشور ایران به تفکیک ، سال و همچنین تفکیک مناطق شهری و روستایی طی سالهای 1347 الی ۱۳۸۵

آمار طلاق در کشور ایران به تفکیک ، سال و همچنین تفکیک مناطق شهری و روستایی طی سالهای 1347 الی ۱۳۸۵

آمار طلاق در کشور ایران به تفکیک ، سال و همچنین تفکیک مناطق شهری و روستایی

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز  ،  این آمار بر اساس اطلاعات موجود در سایت رسمی سازمان ثبت احوال کشور ایران انتشار یافته است . آمار طلاق موجود در جدول زیر مربوط به کشور ایران طی سالهای 1347 الی ۱۳۸۵ می باشد و به تفکیک مناطق روستایی و شهری اعلام گردیده است .

آمار طلاق به تفکيک  سال

روستايي            

 شهري

جمع

سال

3210

12150

15360

1347

3154

12514

15668

1348

3520

12615

16135

1349

3604

12691

16295

1350

3308

14970

18278

1351

3262

15625

18887

1352

3388

17081

20469

1353

3231

13762

16993

1354

3152

14939

18091

1355

3136

14212

17348

1356

3322

11931

15253

1357

5725

15445

21170

1358

4694

19293

23987

1359

3974

20449

24423

1360

5131

26090

31221

1361

5059

30808

35867

1362

6131

29047

35178

1363

7103

31869

38972

1364

5832

29379

35211

1365

5845

27588

33433

1366

6153

26950

33103

1367

6317

27626

33943

1368

7171

30656

37827

1369

6123

33776

39899

1370

5694

28289

33983

1371

3843

25469

29312

1372

4321

28385

32706

1373

4461

30277

34738

1374

5120

32697

37817

1375

5357

36459

41816

1376

4765

37626

42391

1377

5676

44503

50179

1378

5861

47936

53797

1379

5964

54536

60500

1380

6182

61074

67256

1381

8146

64213

72359

1382

10476

63406

73882

1383

14218

70023

84241

1384

15239

78801

94040

1385

همچنین بررسی کنید

دانلود شاخص های مرتبط با جمعیت روستايي ایران طی سالهای ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۱

مراقبتهای بهداشتی در یک رویکرد نوین