در میان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ایران .دانشگاه علوم پزشکی زابل بالاترین رشد را در بودجه آموزشی – تحقیقاتی به خود اختصاص داده است


در میان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، بیشترین رشد در اعتبارات هزینه‌ای بخش آموزش و تحقیقات در بودجه سال آینده، به دانشگاه علوم پزشکی زابل اختصاص یافته است.

دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز با انتشار گزارشی ضمن مقایسه اعتبارات اختصاص یافته به دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و نیز موسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در لوایح بودجه سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ تصریح کرد که دانشگاه زابل با ۲۷۳ درصد رشد در اعتبارات هزینه‌ای خود در سال ۱۳۸۵، مقام نخست را از این نظر در میان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به خود اختصاص داده و دانشگاه علوم پزشکی فارس با ۴/۱۰۰ درصد رشد بودجه در رتبه‌ بعدی قرار گرفته است.

طبق این گزارش، در لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور، اعتبارات هزینه‌ای دانشگاه‌های علوم پزشکی در بخش آموزش و تحقیقات مجموعا رشدی معادل ۰۴/۵۱ درصد را نشان می‌دهد که البته با لحاظ نمودن متمم بودجه این میزان به ۳۸/۱۹ درصد کاهش می‌یابد.

مقایسه اعتبارات هزینه‌ای دانشگاه‌های علوم پزشکی در بخش آموزش و تحقیقات در لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ با همین اعتبارات در بودجه سال ۱۳۸۴ نشان می‌دهد که هیچ یک از دانشگاه‌های علوم پزشکی در این زمینه با کاهش بودجه مواجه نشده‌اند و کمترین رشد بودجه در این زمینه نیز با ۱۰ درصد به مجتمع آموزشی گراش ( در حومه شیراز) اختصاص یافته است.

در بخش بهداشت و درمان هم اعتبارات هزینه‌ای دانشگاه‌های علوم پزشکی رشدی معادل ۲۵/۴۴ درصد را نشان می‌دهد که با احتساب متمم بودجه این میزان رشد به ۰۲/۶ درصد تنزل می‌یابد.

در خصوص مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز اعتبارات هزینه‌ای در بودجه ۸۵ رشدی معادل ۱۴/۲۲ درصد را نشان می‌دهند که در میان آنها بودجه مرکز غدد دانشگاه تهران با ۸۹/۴۰ درصد رشد و مرکز مبارزه با سل و بیماری‌های ریوی دانشگاه شهید بهشتی با ۸۶/۴۳ درصد رشد به ترتیب بیشترین رشد بودجه را به خود اختصاص داده‌اند.

در بخش دیگری از این گزارش ضمن اشاره به دگرگونی‌های اساسی ایجاد شده در عناوین برنامه‌های نسل سلامت و بهداشت در لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ آمده است: (تغییر) حدود و شمول عملیاتی و اجرایی برنامه، حذف و ادغام ردیف‌ها و انتقال اعتبارات دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و موسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی «موضوع جداول ۱۱ و ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۴» به ردیف‌های بودجه‌ای از اهم این تغییرات به شمار می‌روند.

همچنین بررسی کنید

هسته‌های گزینش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ایران آمادگی خود را برای استخدام ۲۰ هزار پرستاراعلام کردند

اعلام آمادگی هسته‌های گزینش وزارت بهداشت ایران برای استخدام ۲۰ هزار پرستار در پی انتشار …

آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی در کلیه رشته ها در روزهای ۲۷ و ۲۸ خردادماه سال ۱۳۸۹ در۵۱ رشته و۲۴ شهر برگزار می شود

رقابت ۴۹ هزار داوطلب در کنکور کارشناسی ارشد  گروه های پزشکی کشور ایران . رئیس …