ایرنا : بیشتر افراد نگرش مناسبی نسبت به روشهای جدید درمان ناباروری ندارند

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد خیلی از افراد نسبت به روش‌های نوین درمان ناباروی از جمله روش اهدای تخمک،اسپرم و اهدای جنین نگرش مثبتی ندارند.

بر اساس این تحقیق که توسط دکتر “فرحناز چنگاوی”،”فاطمه جنانی” و “سهیلا اکبری” در دومین سمینار اهدای گامت و جنین ارایه شد نتایج این تحقیق نشان می‌دهد نگرش افراد نسبت به اهدای گامت نگرش مثبتی نیست و اکثر افراد این روش را نظر شرعی حرام می‌دانستند.

این تحقیق یک مطالعه توصیفی تحلیلی بود که در آن ‪ ۱۵۰‬زوج نابارور مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند.اطلاعات با استفاده از پرسشنامه طی مصاحبه از افراد نمونه جمع آوری و در نهایت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بر اساس نتایج این تحقیق میانگین سن افراد مورد مطالعه ‪ ۳۲‬سال و میانگین ماههای زندگی مشترک ‪ ۳۴‬ماه بود.

از نظر تحصیلات اکثر افراد(‪ ۶۸‬درصد) تحصیلات در حد دیپلم و ‪ ۳۲‬درصد افراد هم تحصیلات دانشگاهی داشتند.

از نظر وضعیت اقتصادی و اجتماعی در حد متوسط بودند.تقریبا تمام افراد مورد مطالعه بیش از ‪ ۶‬ماه از شروع درمان را پشت سر گذاشته بودند و بیشتر افراد بالای ‪ ۴۰‬سال نسبت به موفقیت درمان ناامید بودند و به گفته خودشان برای رفع تکلیف به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند.

نتایج این تحقیق نشان داد نگرش افراد نسبت به اهدای گامت (تخمک یا اسپرم) نگرش مثبتی نیست و بیشتر افراد حدود ‪ ۸۵‬درصد افراد مورد مطالعه این روش را از نظر شرعی حرام می‌دانستند و اطلاعات نامناسبی برای بیان عقیده شان ارایه می‌کردند.

همچنین بر اساس نتایج این تحقیق با وجود اینکه ‪ ۳۲‬درصد افراد دارای تحصیلات دانشگاهی بودند ولی نگرش مناسبی نسبت به روشهای جدید درمان ناباروری نداشتند.

بر پایه این تحقیق “آموزش جامعه” و آگاهی رساندن به مردم در مورد روشهای نوین درمان ناباروی نقش بسیار موثری در درمان ناباروری و تداوم خانواده دارد.

نتایج این تحقیق که توسط دکتر “فرحناز چنگاوی”، “فاطمه جنانی” و “سهیلا اکبری ” از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام شده است در دومین سمینار سراسری اهدای گامت و جنین ارایه شد.

دومین سمینار سراسری اهدای گامت و جنین توسط پژوهشکده ابن سینا و با همکاری دانشکده حقوق دانشگاه تهران دهم و یازدهم اسفندماه سال جاری در دانشگاه تهران برگزار شد.

همچنین بررسی کنید

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …

فقر و مشکلات مالی موجب می شود که مغز کندتر و ضعیفتر عمل کند

پژوهشگران تازه‌ای توسط محققان دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد درگیر شدن در مسائل و مشکلات مالی …