با تصویب نمایندگان مجلس ایران ؛ :۱۳۰۰میلیارد ریال به اعتبارات بیمه روستائیان افزوده شد

با رای مجلس شورای اسلامی ۱۳۰۰ میلیارد ریال دیگر برای بیمه اجتماعی روستاییان اختصاص یافت.

بر اساس مصوبه مجلس، و طبق بند ج – تبصره ۱۵ لایحه بودجه ۱۳۰۰ میلیارد ریال از دو ردیف واردات بنزین کسر و برای تداوم اجرای برنامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر اختصاص یافت.

در جلسه علنی امروز صبح مجلس، مصوبه کمیسیون تلفیق یعنی اختصاص ۳۰۰ میلیارد ریال برای بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مورد تصویب نماینگان قرار گرفت، ولی در جلسه بعد از ظهر این رقم با پشنهاد یکی از نمایندگان ۱۳۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

همچنین بررسی کنید

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …

فقر و مشکلات مالی موجب می شود که مغز کندتر و ضعیفتر عمل کند

پژوهشگران تازه‌ای توسط محققان دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد درگیر شدن در مسائل و مشکلات مالی …