خانه / اخبار علمی پزشکی / کودکان و نوجواناني که دچار افسردگي هستند داراي خشونت بيشتري در برخورد با ديگران می باشند

کودکان و نوجواناني که دچار افسردگي هستند داراي خشونت بيشتري در برخورد با ديگران می باشند

افسردگي روي خشونت کودکان و نوجوانان تاثيرگذار است .
مطالعات جديد نشان مي‌دهد؛ کودکان و نوجواناني که دچار افسردگي هستند و در رفتارهاي خشونت آميز همدست دوستان خود مي‌شوند، نسبت به ديگران داراي خشونت بيشتري در برخورد با ديگران هستند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز  ،  در اين خصوص محققان اعلام کردند: مدت زماني که يک نوجوان به تماشاي فيلم‌هاي خشونت آميز يا انجام بازي‌هاي کامپيوتري خشونت‌آميز مي‌پردازد، هيچ تاثيري در رفتارهاي همراه با خشونت وي در دنياي واقعي ندارد.

بر پايه اين گزارش آنها همچنين دريافتند: کودکاني که والدين آنها با دوستان صميمي خود بد زباني مي‌کنند، بيشتر از سايرين احتمال درگير شدن و رفتارهاي خشونت آميز را دارا هستند. اين در حالي است که قرار گرفتن در خانواده‌هايي که والدين به رفتارهاي فيزيکي خشونت آميز دست مي‌زنند هيچ تاثيري روي رفتارهاي همراه با خشونت کودکان نمي‌گذارد.

براين اساس محققان، با مطالعه روي 603 کودک 10 تا 14 ساله و والدين آنها به بررسي عوامل خطرساز مرتبط با رفتارهاي خشونت آميز پرداختند.

بر اساس اين گزارش مشخص شد: اکثر عوامل خطرساز در اين خصوص با افسردگي کودکان و شريک جرم شدن آنها در رفتارهاي خشونت آميز در ارتباط هستند.

همچنین بررسی کنید

شدت یافتن پرخاشگری کودکان در روزهای کرونایی

پرخاشگری در کودکان پدیده شایعی است که به صورت‌های مختلف جسمانی، عاطفی و تنش قابل …

علائم جسمی و فیزیکی افسردگی

افسردگی با حالت اندوه داشتن متفاوت است و برای تشخیص این دو از یکدیگر می …