خانه / اخبار تغذیه / تغذيه كودكان ازتولد تا شش ماهگي

تغذيه كودكان ازتولد تا شش ماهگي

تغذيه كودكان
ازتولد تا شش ماهگي

ويژگيهاي اين دوران:
 شيرخوارگي دوره خوردن، خوابيدن و شاد بودن
 تغييرات شگرف در رشد و تكامل كودكان تا يكسالگي، هيچ زمان ديگري تكرار نمي شود
نيازهاي تغذيه اي كودكان به انرژي:

كيلوكالري به ازاء كيلوگرم سن (ماه)
118 5/0
114 1-2
107 2-3
101 3-4
96 4-5
93 5-6

ميزان توصيه شده روزانه مواد مغذي(RDA )

ماده مغذي RDA
Protein (g) 13
Vitamin A (µg RE) 375
Vitamin D (µg) 7.5
Vitamin E (mg) 3
Vitamin K (µg) 5
Vitamin C (mg) 30
Thiamine (mg) 0.3
Riboflavin (mg) 0.4
Vitamin B6 (mg) 0.3
Vitamin B12 (µg) 0.3

مقايسه ميزان توصيه شده روزانه مواد مغذي(RDA )

ماده مغذي RDA
Niacin (mg NE) 5
Folic acid (µg) 25
Vitamin B6 (mg) 0.3
Calcium (mg) 400
Phosphorus (mg) 300
Magnesium (mg) 40
Iron (mg) 6
Zinc (mg) 5
Selenium (µg) 10

ارزش غذايي شيرمادر

ماده مغذي مقدار
Energy 62-70
Protein (g) 0.9
Carbohydrate (g) 7.3
Fat (g) 3-5
ويتامين ها
Vitamin A (IU) 133-177
B- Carotene (µg) 16-21
Vitamin D (IU) 2.5- 5.0
Vitamin E (IU) 0.48
Vitamin K (µg) 0.1-0.23

ارزش غذايي شيرمادر(ويتامين ها)

ماده مغذي مقدار
Vitamin C (mg) 5.0-6.0
Thiamine (µg) 18.3-20
Riboflavin (µg) 31.0-50
Vitamin B6 (µg) 10.7-20
Vitamin B12 (µg) 0.02-0.06
Nicotinic acid (µg) 0.18
Folic acid (µg) 4.2-5.0
Pantothenic acid (µg) 261
Biotin (µg) 0.53

ارزش غذايي شيرمادر(املاح)

ماده مغذي مقدار
Calcium (mg) 29.4
Phosphorus (mg) 13.9
Magnesium (mg) 3.0
Iron (mg) 0.02-0.04
Zinc (mg) 0.15-0.25
Manganese (µg) 0.41
Copper (µg) 31
Chromium (µg) 0.03
Selenium (µg) 1.6
Fluoride (µg) 0.5-1.0
Sodium (mg) 11.2-14
Potassium (mg) 44.3
Chloride (mg) 37.3

مزاياي تغذيه با شير مادربراي كودك
 تازه و سالم است و آسان هضم مي شود.
 همواره در درجه حرارت مناسب در دسترس است.
 امكان ابتلا به بيماري و خطر آلرژي را در شيرخوار كاهش مي دهد.
 تماس بدني نزديك كودك با مادر، موجب احساس آرامش و امنيت در او مي شود.
 تركيب تغذيه اي شير مادر همگام با رشد كودك تغيير مي يابد.

مزاياي تغذيه با شير مادربراي مادر
 نيازي به آماده سازي شير، شستن شيشه شير وسرپستانك نيست.
 از نظر اقتصادي مقرون به صرفه است.
 موجب رضايت خاطر و آرامش مي شود.
 رحم مادر سريعتر به اند

در مدت تغذيه انحصاري باشير مادر، كودك نياز به مصرف هيچگونه ماده غذايي و حتي آب ندارد زيرا:
 با توجه به رشد فزاينده كودك تمام نيازهاي غذايي را تأمين مي كند.
 بهترين و كاملترين غذا با آلرژي كمتر در مقايسه با شير مصنوعي است.
 حاوي آنتي باديهاي ضدباكتري و ويروسي، شامل تيتر بالايSIgAاست.
 رشد ويروس اوريون، آنفولانزا، واكسينا (آبله) رتاويروس و ويروس انسفاليت B ژاپني، توسط ماده اي در شير مادر مهــار مي شود.
 ماكروفاژ موجود در شير انسان (كلستروم و شير رسيده) باعث سنتز كمپلمان، ليزوزيم و لاكتوفرين مي شود.
 شير مادر منبع لاكتوفرين است كه يك پروتئين متصل به آهن است و تقريباً بطور طبيعي يك سوم آن با آهن اشباع مي شود و اثر مهاري بر رشد E-coli در روده دارد.
 مدفوع شيرخواراني كه باشير مادر تغذيه مي شوند PH كمتري نسبت به مدفوع كودكاني دارد كه با شير گاو تغذيه مي شوند.
 ليپاز نمك هاي صفراوي شير مادر ژيارديالامبليا و آنتاماباهيستولتيكا را مي كشد.

در مدت تغذيه انحصاري با شير مادر، مصرف قطره مولتي ويتامين و يا آ+د ضروري است و در شرايط بيماري مصرف دارو و يا ORS اشكالي ندارد.

مصرف قطره مولتي ويتامين و يا آ+د
 بنا بر توصيه كميته كشوري تغذيه :
 از روز 15 بعد از تولد شروع ميشود.
 روزانه 400 واحد ويتامين د موردنياز است كه با دادن 20 قطره آ + د يا 25 قطره مولتي ويتامين تامين ميشود
 مصرف آ + د يا مولتي ويتامين تا 24 ماهگي ادامه يابد .

10 گام براي موفقيت در شيردهي
هر گونه برنامه تسهيلاتي كه در بردارنده خدمات و مراقبت براي مادران و شير خواران است بايد:
 داراي يك سياست تدوين شده باشد كه دائما” معمول تمام كاركنان بهداشتي در جريان آن قرار گيرند.
 به تمام كاركنان ، آموزش لازم براي اجراي اين سياست داده شود.
 به تمام زنان باردار در مورد مزايا و نحوه صحيح شيردهي، اطلاعات كافي بدهد.

مكيدن نوزاد بلافاصله پس از زايمان موجب افزايش فعاليت رحم و كاهش خطر خونريزي مي شود.

5-روش صحيح شيردهي و تداوم آن به تمام مادران ،حتي آنهايي كه از نوزادشان دور هستند را آموزش دهد.

6-به مادران اجازه داده شود كه در تمام ساعات شبانه روز در كنار كودكشان باشند

5هم اتاقي مادر و كودك
 آغاز شدن سريعتر توليد شير
 افزايش احتمال تداوم شيردهي
 افزايش تعداد دفعات شيردهي
 افزايش وزن گيري
 كاهش احتمال سوء استفاده از كودك و بي توجهي به او
 ايجاد ارتباط قوي بين مادر و كودك

6هم اتاقي شبانه مادر و كودك
 خواب آرامتر كودك بدون تأثير روي ساعت و كيفيت خواب مادر
 افزايش تعداد بار شيردهي در طول شب (3 بار)
 كاهش تعداد دفعات گريه كردن كودك
 اثر احتمالي محافظت كننده در برابر سندروم مرگ ناگهاني شيرخواران

7-به نوزادان هيچ غذا يا نوشيدني به جز شير مادر داده نشود بدليل:
 كاهش احتمال تغذيه انحصاري با شير مادر تا 6 هفتگي
 افزايش خطر اسهال و ساير بيماريهاي عفوني مثل مننژيت و سپسيس نوزادي
 پيشرفت مشكل عدم تحمل شير گاو در اواخر دوره شيرخوارگي
 افزايش از دست دهي وزن (يك مطالعه)
 اقامت طولاني تر در بيمارستان

8-تنظيم برنامه شيردهي بر اساس خواسته كودك
 افزايش احتمال تداوم تغذيه انحصاري با شير مادر
 كاهش احتمال بزرگ و دردناك شدن پستانها
 كاهش احتمال حساس و زخم شدن نوك پستانها
 بهبود وزن گيري (روز پانزدهم)
 كاهش ميزان بيلي روبين سرم (روز سوم)

9-به هيچ وجه پستانك يا بطري به كودك داده نشود.

10-به برقرار گروههاي حمايتي در اين زمينه كمك شود و مادران هنگام ترخيص از بيمارستان به اين گروهها ارجاع داده شوند.

آماده سازي مادر براي شير دادن
اكثريت مادران قادر به شيردهي موفق مي باشند بويژه اگر:
 پزشكان درزمينه شير مادر با مادر باردار صحبت كنند
و به او اعتماد به نفس و اطمينان خاطر بدهند
 حمايتهاي پس از زايمان را نيز ادامه دهند.
برقراري و استمرار شيردهي
 شير دادن هر چه زودتر بعد از زايمان شروع شود.
 مكيدن مكرر طفل، سلامتي، نشاط و آرامش مادر عوامل موثري در موفقيت مادر براي شيردهي است
 ناراحتي و نارضايتي مادر، نگراني و تشويق او بيشترين اثر را بر كاهش شير خواهد داشت.
 شستشوي پستانها با آب روزي يكبار كافي است
 – برنامه غذايي مادر، دريافت كالري كافي، اجتناب از كاهش وزن و مصرف شير خيلي مهم است اگر مادر به شير حساسيت دارد مي تواند از ساير جانشين هاي شير مثل ماست ، پنير، كشك استفاده كند و يا روزانه 1 گرم كلسيم بصورت مكمل دارويي مصرف كند.

نشانه هاي كفايت شير مادر
 خواب راحت براي 2 تا 4 ساعت بعد از شير خوردن
 افزايش وزن مطلوب شير خوار بر اساس منحني رشد
 دفع ادار 6 تا 8 بار به صورت كهنه كاملا” خيس در 24ساعت
( درصورتيكه شير خوار به جز شير مادر مايعات ديگري مصرف نكند)
 دفع مدفوع 2 تا 5 بار در روز (با افزايش سن تعداددفعات آن كم ميشود
 شادابي پوست، هوشياري و سلامت ظاهري شيرخوار

موارد منع شيردهي
 مطلوب نبودن نمودار رشد شيرخوار
 چند قلو يي
 بيماري هاي مزمن و صعب العلاج مادر
 داروها و مواد راديواكتيو
 جدايي والدين در صورتي كه نگهداري شير خوار بر عهده پدر باشد
 فوت مادر
 فرزند خواندگي ، ضمنا” آموزش هاي لازم به مادر براي ايجاد شيردهي ارائه گردد

مقدار شيرمصنوعي مورد نياز
 محروميت كامل از شير مادر هر ماه 8 قوطي
 كمك به شير مادر هرماه تا 4 قوطي

همچنین بررسی کنید

برای تقویت سوخت و ساز بدن چه زمانی چای سبز بنوشیم؟

اگر دلیل شما برای نوشیدن چای سبز کاهش وزن است، بهترین زمان نوشیدن یک یا …

با مصرف روزانه شکلات چه اتفاقی در بدن شما می‌افتد؟

شکلات شیر ​​و انواع شکلات‌های طعم‌دار تنها حاوی مقدار کمی کاکائو هستند و بیشتر آن‌ها …