در Archives of Internal Medicine چاپ شده : طب سوزنى و درمان کمردرد

پژوهشگران آلمانى در تحقیقى نشان داده اند که طب  سوزنى در مقایسه با عدم درمان مى تواند کمردرد را تسکین دهد. در عین حال یک مداخله حداقلى شامل قرار دادن یک سوزن سطحى در نقاطى غیرمربوط به نقاط معین شده در طب سوزنى اثر مشابهى داشته است. بررسى هاى قبلى در مورد تاثیر طب  سوزنى در درمان کمردرد نتایجى غیرطبیعى به دست داده بود. اما نتیجه تحقیق دکتر «بنو بریتکهاوس» و همکارانش در مرکز پزشکى دانشگاه چاریته در برلین بر روى گروهى ۳۰۰نفره از بیماران که در شماره اخیر Archives of Internal Medicine چاپ شده این است که طب  سوزنى مى تواند در تسکین کمردرد موثر باشد. البته احتمال دارد که انتخاب درمانگران بر نتایج تاثیر گذاشته باشد و بالاخره اینکه محل سوزن ها نقش محدودى در تاثیرگذارى این شیوه درمانى دارد.

همچنین بررسی کنید

سامانه ای طراحی شده که با استفاده از آن می توان فعالیت مغز را به شکل زنده مشاهده کرد

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه سن فرانسیسکو کالیفرنیا کشور امریکا، روش جالبی را روش جالبی …

ترمیم جمجمه با استفاده از فناوری چاپ سه بعدی انجام شد

پژوهشگران در بیمارستان موریستون کشور انگلیس با استفاده از فناوری چاپ سه بعدی، استخوان جمجمه …