خانه / اخبار اجتماعي / راهنمای مراقبت از آنفلوآنزای پرندگان

راهنمای مراقبت از آنفلوآنزای پرندگان

راهنمای مراقبت از آنفلوانزای پرندگان

  • آنفلوانزاي پرندگان و اهميت انتقال آن به انسان

انفلوانزاي حيواني در اكثر گونه هاي پرندگان و اسب و خوك و بسياري از پستانداران مشاهده مي شود ولي بجهت امكان پرواز و تنوع سوشهاي ويروس انفلوانزاي مشاهده شده در پرندگان و خطر انتقال آن به انسان ، آنفلوانزاي پرندگان داراي اهميت خاص مي باشد.

آنفلوانزاي پرندگان يكي از بيماريهاي عفوني شناخته شده گونه هاي مختلف پرندگان است كه دراثر عفونت ناشي از برخي از سويه هاي تيپ A  ایجاد می شود .

 اين بيماري حدود 100 سال قبل در بين پرندگان ايتاليا حادث گرديده و سپس به ساير نقاط جهان نيز منتشرشده است به نظر مي رسد كليه پرندگان نسبت به اين بيماري حساس بوده ولي ميزان حساسيت آنها ممكن است متفاوت باشد .

طيف علائم باليني درپرندگان مختلف متفاوت بوده و قادر به ايجاد بيماري خفيف تا بسيارشديد ، مسري و كشنده مي باشد . شكل شديد و كشنده بيماري ، داراي شروع ناگهاني بوده  ازشدت بالايي برخوردار است و سريعاً‌ منج