خانه / اخبار سلولی و مولکولی / دو نوکلئوتید که “آدنوزین چرخشی منوفسفات” (cAMP) و “گوانوزین چرخشی منوفسفات” (cGMP) نام دارند توسعه صحیح سلولهای عصبی را کنترل می کنند

دو نوکلئوتید که “آدنوزین چرخشی منوفسفات” (cAMP) و “گوانوزین چرخشی منوفسفات” (cGMP) نام دارند توسعه صحیح سلولهای عصبی را کنترل می کنند

کشف دو مولکولی که توسعه صحیح سلولهای عصبی را کنترل می کنند .
گروهی از دانشمندان آمریکایی دو مولکول نوکلئوتیدی را شناسایی کردند که مسئول تمایز و توسعه صحیح آکسونها و دندریتها در سلولهای عصبی هستند.

 

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از ساینس  ،  محققان دانشگاه کالیفرنیا در برکلی با هدف بررسی این نکته که نورونها چگونه برپایه یک معماری مناسب شبیه به یک درخت رشد می کنند دو مولکول نوکلئوتیدی را کشف کردند.

 

این محققان مکانیزیم پایه تشکیل طول بلند سلولهای عصبی را با کشف دو مولکول ویژه شناسایی کردند. این دو نوکلئوتید که “آدنوزین چرخشی منوفسفات” (cAMP) و “گوانوزین چرخشی منوفسفات” (cGMP) نام دارند به طور طبیعی در ارتباطات بین سلولی شرکت می کنند.

 

نورونها از طریق دو نوع انشعاب ویژه که در قسمت انتهایی سلول عصبی قرار دارند باهم ارتباط بر قرار می کنند.

 

در این فرایند از یک طرف یک آکسون برای دریافت سیگنالهای الکتریکی و از طرف دیگر تعداد زیادی دندریت برای انتقال این سیگنالها به سلولهای مقصد وارد عمل می شوند.

این فرایند قطبی گرایی نورونها که از طریق آن این انشعابات مختلف تمایز می یابند بلافاصله پس از تشکیل سلولها و با کمک مولکولهای cAMP و cGMP آغاز می شود.

 

این دانشمندان برای کشف این دو پیام رسان سلولی بر روی فرایند قطبی سازی یک گروه از سلولهای عصبی کشت داده شده هیپوکامپ (فضایی از مغز) مطالعه کردند.

 

به این ترتیب این دانشمندان کشف کردند که آدونوزین چرخشی منوفسفات تمایز آکسونها را توسعه می دهد و از توسعه دندریتها جلوگیری می کند.

 

دقیقا در نقطه مقابل “گوانوزین چرخشی منوفسفات” تمایز دندریتی را فعال و آکسونها را متوقف می کند. برای مثال افزایش تمرکز cAMP منجر به کاهش cGMP و برعکس می شود.

 

تعادل میان این دو مولکول موجب فعالیت منظم پروتئینهای ویژه و مولکولهای محتوی فسفر می شود.

همچنین بررسی کنید

گونه جدیدی از کرونا ویروس (Coronaviruses) به نام MERS-CoV

ویروس کرونا از خانواده کرونا ویروسها (Coronaviruses) است. خانواده بزرگی از ویروسها که از ویروس …

کیفیت محصولات کشاورزی با افزایش دی اکسید کربن کاهش می یابد

برخی از محققان گیاه شناسی آمریکا می گویند: کیفیت غذایی محصولات کشاورزی با افزایش سطح …