خانه / اخبار علوم پايه / چه كسي بايد به عنوان خالق گوسفند شبيه‌سازي شده دالي ثبت شود ؟

چه كسي بايد به عنوان خالق گوسفند شبيه‌سازي شده دالي ثبت شود ؟

دانشمنداني كه نخستين موجود شبيه‌سازي شده را با استفاده از روشهاي مهندسي ژنتيك خلق كردند، بر سر اين نكته كه كدام يك سهم اصلي را در اين تحول بزرگ علمي داشته‌اند و نام چه كسي بايد به عنوان خالق دالي ثبت شود اختلاف نظر دارند و اين اختلاف به شوراي رفع اختلافات شغلي كشيده شده است.

خلق “دالي” نخستين پستاندار شبيه‌سازي شده در ژوئيه ‪ ،۱۹۹۶‬سرآغاز يك انقلاب علمي تازه شد. نشريه علمي نيچر در سال ‪ ۱۹۹۷‬گزارش اين تحول را در مقاله‌اي كه نويسنده اصلي آن پروفسور ايان ويلموت رئيس موسسه تحقيقاتي روزالين در ادينبورو بود، به چاپ رساند.

از آن هنگام تا به امروز نام پروفسور ويلموت به عنوان طراح اصلي سلسله ازمايشهايي كه به خلق ژنتيكي دالي منجر شد ثبت گرديد.

در مقاله پروفسور ويلموت وي اعلام كرده بود كه با قرار دادن اطلاعات ژنتيكي موجود در سلول بدن يك گوسفند در درون تخمك گوسفندي ديگر كه از اطلاعات اوليه خود خالي شده بود و جاي دادن اين تخمك مصنوعي بارور شده در رحم گوسفند دوم، گوسفند تازه‌اي خلق كرده كه از نظر ژنتيكي عينا مشابه گوسفند اول بوده است.

به نوشته روزنامه گاردين، در شوراي رفع اختلاف كه روز جمع در ادينبورو تشكيل شد پروفسور ويلموت اعتراف كرد كه بخش اصلي كار به وسليه محقق ديگري به نام پروفسور كيث كمبل به انجام رسيده و نقش خود او عمدتا نظارت بر كل كار بوده است.

پروفسور ويلموت در شورا اظهار داشته كه ‪ ۶۶‬درصد كارها به دست پروفسور كمبل انجام شده كه نامش به عنوان همكار ويلموت در گزارش تاريخي مندرج در نشريه نيچر ذكر شده است.

پروفسور كمبل اندكي پس از انتشار مقاله نيچر موسسه روزالين را ترك كرد و به همكاري خود با ويلموت پايان داد.

اما ديگر همكاران پروفسور ويلموت نكاتي متفاوت با اظهارات او را مطرح ساخته‌اند. دو تكنسين موسسه روزالين به نامهاي بيل ريتچين و كارن مايكاك مدعي شده‌اند كه همه كارهاي فني و آزمايشگاهي منجر به خلق دالي به دست آن دو انجام شده است.

ريتچين مي‌گويد كه ويلموت دو سوم كار را به كمبل نسبت داده و يك سوم كار را به خودش و به اين ترتيب سهم بقيه اعضاي گروه را از قلم انداخته است.

محقق ديگري به نام پريم سينگ نيز ويلموت را متهم ساخته كه با رفتار ديكتاتورمابانه صداي ديگر همكاران خود را ساكت ساخته است.

به گفته صاحبنظران مسائل علمي، بحث در مورد حق اولويت افراد در دستيابي به پيشرفتهاي برجسته علمي يكي از منازعه برانگيزترين مباحث در جامعه علمي است و در بسياري از موارد اختلاف نظر بر سر اين نوع اولويتها و فضل تقدمها در بسياري از اوقات به برهم خوردن روابط دوستانه و ارتباطات شغلي محققاني كه در يك فعاليت دوران ساز سهيم بوده‌اند، منجر مي‌شود.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …