راه‌حل تازه‌ای برای یک تناقض زیست شناسانه پیدا شد ‪۸۴/۰۶/۲۰‬

راه‌حل تازه‌ای برای یک تناقض زیست شناسانه پیدا شد ‪

یک گروه از پژوهشگران مجار راه حل تازه‌ای را برای یک تناقض- نمای مشهور در حوزه زیست شناسی ارایه کرده‌اند.

یکی از مسائل کلاسیک در حوزه زیست شناسی مساله منشا اولیه حیات است که در قالب پارادوکس یا متناقض نمایی موسوم به “آیگن ‪ “Eigen‬مطرح می‌شود.

بر مبنای این پارادوکس ژنومهای طویل برای بازتولید و ایجاد نسخه های مشابه از خود، به نحو قابل اعتماد و بدون خطا، نیازمند استفاده از آنزیمهای پیچیده هستند.

سوالی که مطرح می‌شود آن است که آیا رمز مخصوص تولید این آنزیمها را می‌توان درون خود ژنوم جای داد یا آنکه این امر امکان پذیر نیست.

به نوشته نشریه علمی نیچر ویژه علوم ژنتیکی یک گروه از محققان مجار از دانشگاه بوداپست به سرپرستی ئیورس زاتمری برای حل مشکل، تعریف تاره‌ای از “نسخه بدون خطا و قابل اعتماد” ژنوم ارائه کرده‌اند.

این پژوهشگران نموداری از تاثیرات جهشها یا خطاها در مولکولهای پیام برنده آر.ان.آ موسوم به ریبوزیمها تهیه کرده اند.

این نمودار نشان می‌دهد که نحوه کارکرد ریبوزیمها که براساس شکل ظاهری آنها (فینو تایپ) مشخص می‌شود، می‌تواند در برابر شمار زیادی از موارد جهش ژنتیکی تاب بیاورد و خاصیت خود را در رشته ژنتیکی (ژنوتایپ) محفوظ نگاه دارد.

معنای این امر آن است که بر خلاف آنچه که محققان درگذشته تصور می‌کردند، بروز جهشها لزوما سبب ایجاد تغییرات اساسی و نامطلوب در ژنومها نمی‌شود و رشته‌های طویل و بلند از ژنومها می‌توانند علیرغم بروز جهشهای متعدد، همچنان به نحو موفقیت‌آمیزی نمونه‌های خود را با همان کارکردهای اصلی تکثیر کنند.

البته این فرایند تا ابد ادامه پیدا نمی‌کند و فراتر از یک آستانه، بروز جهشهای بیشتر موجب بروز تغییر در کارکرد رشته ژنوم می‌شود.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …