سازمان بهداشت جهانی تایید کرد : آنفلوآنزای مرغی در جمهوری آذربایجان پنج نفر را به کام مرگ کشاند

سازمان بهداشت جهانی تایید کرد ازماه فوریه گذشته تاکنون پنج نفردرجمهوری آذربایجان براثرابتلا به ویروس اچ ۵ ان ۱ آنفلوآنزای مرغی جان خود را ازدست داده اند.

سازمان بهداشت جهانی می گوید چهارنفراز درگذشتگان با یکدیگر و یا درنزدیکی یکدیگر درجنوب خاوری آذربایجان زندگی می کردند. به گفته این سازمان، منبع سرایت بیماری به این عده دردست تحقیق است.

با تایید موارد جدید ابتلا به آنفلوآنزای مرغی، شمارافرادی که ازسال ۲۰۰۳ تاکنون براثر این بیماری جان سپرده اند، به۱۰۳ نفرافزایش یافت. درمصر، مقامات ذیربط اعلام کردند سومین مورد ابتلا به آنفلوآنزای مرغی را کشف کرده اند.

درمصرتاکنون یک نفربراثر ویروس این بیماری جان خود را ازدست داده ونفردیگرمورد درمان قرارگرفته است.

پاکستان نیزروزسه شنبه کشف ویروس مرگبار آنفلوآنزای مرغی را درمرغان وماکیان موجود درشمال باختری کشوراعلام داشت. ودرمالزی، خبرگزاری ملی این کشورخبرازکشف شیوع دومورد ازویروس آچ ۵ ان ۱ درمرغ وماکیان مالزی داد.

همچنین بررسی کنید

افرادی که ساعت های زیادی به نمایشگر رایانه خیره می شوند دچار خشکی چشم می گردند

پژوهشگران علوم پزشکی در کشور ژاپن می گویند نتایج بررسی های آنان نشان داده است افرادی …

تحرک و جنب و جوش عامل اصلی پیش‌گیری از سرطان است

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه “رگنسبورگ” آلمان می گویند نتایج یک مطالعه که به تازگی …