پژوهشگران بیمارستان کریستی‌: روغن ماهی و کاهش سرعت سرطان پروستات

به گفته پژوهشگران مصرف غذاهای حاوی اسیدهای چرب‌امگا ۳ و از جمله ماهی سرشار از روغن می تواند در پیشگیری‌از انتشار سرطان پروستات موثرباشد .

امگا ۳ و امگا ۶ دواسید چرب هستند که‌برای سلا‌متی مورد نیازند و به علت اینکه بدن انسان قادربه‌ساخت این دو اسید چرب نیست , وجود آنها در رژیم غذایی انسان مهم است.

پژوهشگران بیمارستان کریستی‌,منچسترانگلیس اعلا‌م کردند:مصرف روغن ماهی به علت دارا بودن مقادیر فراوان‌اسیدهای چرب امگا ۳ می تواند مانع‌از انتشار سلولهای سرطانی شود.

بنابراین گزارش این پژوهشگران می گویند: اسیدهای چرب‌امگا ۶ موجود در روغن های سبزیجات و آجیل ودانه های گیاهی سرعت رشد سلول های سرطانی را در درون مغز استخوان افزایش می دهند واین در حالیست که اسید های چرب امگا۳ موجود در روغن ماهی این روند رشد را متوقف می کنند.

اسیدهای چرب امگا ۳ و امگا ۶ باید با هم فعالیت کنند و وجود توازن بین این دوگونه اسیدضروری است.

شانس درمان سرطان پروستات در صورت تشخیص درمراحل اولیه بیشتر می شود .

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …