خانه / اخبار اجتماعي / نشريه‌ ‌موسسه‌ ملي‌ سلامت‌ امريکا :وارياسيونی از ژنی تاثیر گذار بر رفتار ‌ موسوم‌ به‌ مونوامين‌ اکسيداز اي‌ ، تاثير واضح‌ بر پيام‌ رسانهاي‌ کنترل‌ کننده‌ خلق‌ و خو به‌ خصوص‌ سروتونين‌ دارند‌.

نشريه‌ ‌موسسه‌ ملي‌ سلامت‌ امريکا :وارياسيونی از ژنی تاثیر گذار بر رفتار ‌ موسوم‌ به‌ مونوامين‌ اکسيداز اي‌ ، تاثير واضح‌ بر پيام‌ رسانهاي‌ کنترل‌ کننده‌ خلق‌ و خو به‌ خصوص‌ سروتونين‌ دارند‌.

محققان‌ علوم‌ پزشکي‌ در موسسه‌ ملي‌ سلامت‌ امريکا رفتاري‌ خاصي‌ را در گونه‌ جديدي‌ از ژن‌ کشف‌ شده‌ قبلي‌ يافته‌اند که‌ حاکي‌ از تاثير آن‌ بر تضعيف‌ مدارهاي‌ مغزي‌ و ممانعت‌ از ايجاد رفتارهاي‌ هيجاني‌ و تفکر در انسان‌ است‌. 
محققان‌ با تصويربرداري‌ از مغز انسان‌ دريافتند کساني‌ که‌ اين‌ گونه‌ از ژنها را دارند به‌ ويژه‌ مردان‌ از نظر ترکيب‌ مغزي‌ در شرايطي‌ قرار دارند که‌ پاسخ‌ ضعيفي‌ به‌ محرکهاي‌ هيجاني‌ مي‌ دهند اين‌ افراد همچنين‌ مرکز کنترل‌ ساعت‌ بيولوژيک‌ از نوع‌ بيش‌ فعال‌ دارند و مدارهاي‌ کنترل‌ امواج‌ مغزي‌ آنان‌ فعاليت‌ کمتر از حد طبيعي‌ دارند.
دکتر اندرياس‌ ليندنبرگ‌ و همکارانش‌ درمرکز ملي‌ سلامت‌ امريکا اعلام‌ کردند بااستفاده‌ از روش‌ تصويربرداري‌ ام.آر.اي‌ دريافتند يکي‌ از گونه‌ها وارياسيونهاي‌ ژن‌ موسوم‌ به‌ مونوامين‌ اکسيداز اي‌ ، تاثير واضح‌ بر پيام‌ رسانهاي‌ کنترل‌ کننده‌ خلق‌ و خو به‌ خصوص‌ سروتونين‌ دارند‌.
مطالعه‌ اين‌ محققان‌ بر روي‌ ‌97‌ نفر انجام‌ گرفت‌ و نتايج‌ آن‌ در شماره‌ ‌20‌ مارس‌ نشريه‌ يافته‌هاي‌ موسسه‌ ملي‌ سلامت‌ امريکا منتشر کردند‌.

همچنین بررسی کنید

فیس‌بوک اطلاعات کاربران را در اختیار دولت ها قرار می دهد !

شبکه اجتماعی فیس‌بوک می‌گوید ظرف نیمه نخست سال جاری میلادی، دولت‌های مختلف در سرتاسر جهان …

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …