سازمان بهداشت جهانی خواستار آمادگی کشورها برای مقابله با آنفلوآنزی مرغی شد

“لی جنگ یوک” مدیر کل سازمان بهداشت جهانی ۲۲ مارس در ژنو بار دیگر از کشورهای مختلف دعوت کرد که بیش از پیش برای برخورد با شیوع بیماری آنفلوآنزی مرغی آماده باشند . وی همین روز در کنفرانس مطبوعاتی گفت، باوجود اینکه سازمان بهداشت جهانی در دو سال اخیر بارها اخطار کرده است اما تا بحال فقط بیش از ۵۰ کشور طرح مشخص مقابله با شیوع گسترده بیماری آنفلوآنزی مرغی را تنظیم کرده اند. وی از کشورهای مختلف دعوت کرد که برای برخورد با شیوع این بیماری آماده باشند .

همین روز اجلاس پیشگیری از بیماری آنفلوآنزی مرغی آفریقا در لیبرویل پایتخت گابن پایان یافت. در اعلامیه مشترک بعد از اجلاس آمده است که کشورهای آفریقا و ارگانهای سازمان ملل در این قاره باید همآهنگ بوده ، همکاری را تقویت بخشیده و مشترکا با تهدید بیماری آنفلوآنزی مرغی مقابله کنند.

همچنین بررسی کنید

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …

علت مرگ ؛ زن بودن

پژوهشگران حقوق بشر در اتحادیه اروپا می گویند نتایج بررسی ها حاکی از این است …