ادامه شیوع آنفلوانزای مرغی در کشورهای مختلف

کشورهایی مانند قزاقستان ، مالزی ، اسراییل و دانمارک ۲۰ مارس تائید کردند که اوضاع بیماری آنفلوانزای مرغی در این کشورها وجود دارد . برای کنترل موثر بر این بیماری ، کشورهای ذی ربط و سازمان های بین المللی فعالانه تدابیری اتخاذ می کنند . بخش پیشگیری از شیوع بیماری ها و بهداشت قزاقستان همین روز تایید کرد که قوی تلف شده در غرب این کشور ،به ویروس بیماری آنفلوانزای مرغی آلوده است. این نخستین مورد آلوده آنفلوانزای مرغی محسوب می شود.

وزارتخانه های کشاورزی مالزی و اسراییل ، پژوهشگاه خوراک و دامپزشکی دانمارک همین روز تایید کردند که مواردی از بیماری انفلوآنزای مرغی را شناسایی کرده اند.

همچنین بررسی کنید

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …

علت مرگ ؛ زن بودن

پژوهشگران حقوق بشر در اتحادیه اروپا می گویند نتایج بررسی ها حاکی از این است …