خانه / اخبار دانشگاه ها / ” مديريت انگيزشي ” : ضرورت نظام مديريت خدمات بهداشتي درماني كشور!

” مديريت انگيزشي ” : ضرورت نظام مديريت خدمات بهداشتي درماني كشور!

با توجه به اجراي برنامه طرح تكريم ارباب رجوع در نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني و تاكيد مديران اجرائي سيستم برلزوم جلب رضايت مشتريان ( ارباب رجوع ) ، اگر بنا باشد حد قابل قبولي از مشتري مداري را در نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني حفظ كنيم بايد تا همان حد به انگيزه ها و رضايت شغلي كاركنان نيز توجه داشته باشيم .

مديران سيستم بايد كاركنان خود را بعنوان مشتريان داخلي تلقي نموده و به اين نكته مهم توجه داشته باشند كه آنها نيز نيارها و انتظاراتي دارند .
اين امر با درك مهمترين خواسته هاي كاركنان از فعاليت شغلي شان ، فراهم ساختن محيطي آرام همراه با اعتماد متقابل وتعهد نسبت به اهداف و ارزشهاي سازمان ميسر   مي شود .
لذا يك مدير كار آمد بايد آنچنان شرايطي را براي كاركنان فراهم نمايد تا آنان صرف نظر از حقوق ومزايايي كه  مي گيرند با جان ودل در خدمت سيستم باشند .
بنابراين ايجاد انگيزه شغلي در كاركنان براي ارائه بهترين خدمات سازماني به ارباب رجوع اساس مديريت مي باشد. از سوي ديگراساس انگيزه شغلي در كاركنان اين است كه به افراد آنچه را بدهيم كه واقعاً از كارشان انتظار دارند . يك مدير هر چه بيشتر بتواند آنچه را كه كاركنان نياز دارند در اختيارشان بگذارد همان قدر هم مي تواند آنچه را سيستم نياز دارد ، مانند بهره‌وري ،كيفيت ،خدمات و .. را از كاركنان خود انتظار داشته باشد . بررسيها غالباً حاكي از اين است كه كاركنان ، مايلند بهترين نمود شغلي و شيوه ارائه خدمات را ازخود به نمايش بگذارند ، ولي گاهاً احساس مي شود كه مديريت و سيستم مانعي بر سر راه آنهاست .
بسياري از مديران ، عليرغم داشتن كمال حسن نيت ، آنچنان محيطي را براي كاركنان فراهم مي سازند كه موجب كاهش بازده كاري ، بهره ‌وري كم وتزلزل روحي كاركنان مي شود. از طرفي عدم درك صحيح از شرائط كاركنان و نبود ارتباط موفق بين مديران و كاركنان موجب آن مي شود كه آنان غالبا بر ضد هم عمل نموده ، در اين ميان ، مشتري قرباني جنگ بين آنها شود . براي ارائه خدمات بهينه لازم است كاركنان احساس خوشايند و دلپذيري نسبت به خود و كارشان داشته باشند . هنگامي كه به كاركنان و خدماتشان ارزش داده شود آنان با جان ودل كار خواهند نمود ، لذا براي شكوفايي و پيشرفت و مديريت كيفيت در عصر فن آوري و اطلاعات ، مديران سيستم بايد  براي كاركنان خود نيز آنچنان باشند كه مورد انتظار كاركنان كار آمد و توانمند است .
در اجراي برنامه ها زماني كه نياز مند همكاري تيمي هستيم گاهاً به نظر مي رسد كه در جا مي زنيم ، برخي از كاركنان آنچنان عمل مي كنند كه گويي از كارشان طفره مي روند و يا كوشش چنداني از خود نشان نمي دهند .
هرچند خوشبختانه ، علي رغم مشكلاتي كه در سيستم مديريتي برخي ادارات تابعه وجود دارد ، كاركنان كم كار و ناسازگاردر اقليتند .
ولي با اين حال اين معدود كاركنان هم مي توانند بي نظمي و اختلال رادرسيستم اشاعه دهند .  مديران بايدبدانند چرا وچگونه كاركنان يك سيستم ناسازگار و كم كار مي شوند ؟ 
بيشتر كاركنان از ابتدا ناسازگار و كم كار نيستند ! بلكه سيستم مديريتي و فرايند موجود زمينه را براي كم كاري آنان فراهم مي آورد ،  بررسيهاي صورت گرفته توسط مؤسسه آمار گيري گالپ در همين زمينه حاكي از آن است كه :
 88 درصد از كاركنان مي خواهند سخت كار كنند و بيشترين تلاش خود را در كارشان نشان دهند.
 55 درصد اظهار داشتند كه يك احساس و احتياج دروني ، مشوق  استفاده از بهترين توان آنهاست ، صرف نظر از حقوق ومزايائي كه دريافت مي كنند.
اما :
 50 درصد گفته اند ، فقط آنقدر تلاش مي كنند كه اخراج نشوند .
 75 درصد بيان داشته اند : كه مي توانستند بطور قابل ملاحظه اي موثر تر كار كنند ، وقتي از آنها پرسيده شد پس چرا كوشا تر نيستيد؟ گفته اند : 
 رئيس ما نمي داند چگونه ما را به كار وا دارد!! 
 آنقدر حقوق نمي گيريم كه بهتر كار كنيم !!
مديران ارجمند !  آيا اين جوابها به نظر شما آشنا نيستند ؟ آيا اين جوابها شما را ناراحت نمي كند؟
لذا مي بينيم كه اكثر كاركنان مي خواهند كوشش كرده و  نياز هاي خود را از طريق كار برآورده سازند .
در عين حال تامين باشند ، به خواسته هاي ارباب رجوع توجه داشته باشند ،  از كارشان راضي وخشنود باشند و مهارتهاي جديد را كسب نمايند .
اما مي بينيم ،  غالباً آنچه كاركنان از كارشان توقع دارند آني نيست كه مديران سيستم در اختيارشان مي گذارند . غالب مديران ، ارائه خدمات شايسته با درد سركمترو موفقيت بيشتر را از كاركنانشان توقع دارند و خيلي كم به احتياجات واقعي كاركنان توجه مي كنند .
از سوي ديگر ، با  پيشرفت تكنولوژي امروزه كاركنان به مهارتهاي بيشتري نياز خواهند داشت ،  لذا اداره افراد خلاق و توانمند ، حساسيت بيشتري را طلب مي كند .
 هر چه كاركنان از سطح علمي بالاتري برخوردار باشند ، انتظار دارند در محيط كار با آنها رفتار بهتري داشته باشند رفتار بهتر با كاركنان ، يعني يافتن روشهايي كه در آنها اشتياق بيشتري نسبت به كارشان ايجاد كنيم ! .
مادامي كه رضايت كاركنان جلب مي شود ، اعتقادو اعتماد آنان به سازمان افزايش مي يابد. فضاي كار تغيير مي كند ، توقعات جنبه مثبت تري بخود مي گيرد ، جريان كار سريعتر شده ، همچنين كاركنان با علاقه و ا شتياق بيشتري به انجام وظيفه مي پردازند .
خلاصه آنكه : هر كارمند مي تواند نسبت به كاري كه انجام مي دهد ، احساس خوشايندي داشته باشد اگر مديران سيستم انگيزه و رضايت بيشتري را در آنان ايجاد نمايند . ويژگيهاي دهگانه اي كه كاركنان بيش از هر چيز از مديرانشان انتظار دارند در محيط كارشان حاكم باشد عبارتند از :
1. براي مديران كارآمد كار كنند .
2. خودشان انديشه كنند.
3. نتيجه نهائي كار خود را ببينند .
4. وظيفه خوشايندي به عهده آنان باشد .
5.  از جريان كار آگاه باشند
6. نظراتشان شنيده شوند .
7. مورد احترام باشند .
8. از زحماتشان قدرداني شود.
9. به چالش دعوت شوند.
10. فرصتهايي براي بهبود مهارتهايشان داشته باشند .
اميد است مديران نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني در قبال زحمات صادقانه پرسنل خدوم عرصه بهداشت و درمان كشور آنچنان عمل كنند كه بايد .

منابع :

شيوه هاي ايجاد انگيزه در افراد نوشته :  تايلا دل  ترجمه : فرهاد احمدي نائيني
مجموعه آموزشي فنون مديريت كيفيت در يك هفته  – هم افزايي (برنامه ريزي عصبي ، زباني ) NLP
نوشته :  موشاپيرو  ترجمه وتدوين : گروه كارشناسان ايران
تهيه و تدوين با دخل و تصرف :
محمودرضا هاشم ورزي

– کارشناس ارشد روانشناسی بالینی – MPH بهداشت روان – مدرس دانشگاه 

 RELAX_892@YAHOO.COM

همچنین بررسی کنید

با هورمون نور اپی نفرین آشنا شوید

نوراپی نفرین نوعی هورمون در بدن است که در تنظیم ضربان قلب و فشار خون …

جوش ها را فشار دهید بهتر است یا اینکه آنها را رها کنید؟

بسیاری از افراد برای از بین بردن سریع جوش های صورت از روش ترکاندن استفاده …