پیام مدیرکل سازمان جهانی بهداشت به مناسبت سالروز جهانی بهداشت ۲۰۰۶

پیام مدیرکل سازمان جهانی بهداشت به مناسبت سالروز جهانی بهداشت ۲۰۰۶

روز جهانی بهداشت در سال ۲۰۰۶ میلادی ، این فرصت را فراهم نموده که از مشارکت چشمگیر کارکنان بهداشتی در امر سلامت و توسعه انسانی قدردانی گردد. اگر در حیطه های اولویت دار و اقدامات ذکر شده در این مجموعه پیشرفتی حاصل شود و اعتماد عمومی به نظام بهداشتی تقویت شود ، در این صورت میتوان به اهداف بی شماری در زمینه سلامت و عافیت انسانها دست یافت.
نظام های ملی سلامت در سرتاسر جهان به این نتیجه رسیدند که تربیت ، بقا و حفظ کارکنان بهداشتی شان ، با مشکل روبرو است . در کشور های توسعه یافته با پیری جمعیت و افزایش بیماری های مزمن و تقاضای رو به تزایدی برای کارکنان بهداشتی وجود دارد. در کشور های در حال توسعه این نیاز به نحو چشمگیر از طریق استخدام نیروهای کار تربیت شده ، در حال پاسخگویی است : گرایشی که موجب تشدید کمبود منابع در این کشورها می شود .
بدون وجود نیروی کار بهداشتی قوی ، پیشرفتی در مراقبت بهداشتی حاصل نگردیده ، در نتیجه نیاز مردم برطرف نخواهد شد . راههای موثر پیشگیری و درمان بیماری ، مستلزم ارزیابی ، اجرا و پایش توسط کارکنان بهداشتی می باشد. ظرفیت پاسخ گویی به تهدیدات ناشی از شیوع جهانی آنفلوآنزای انسانی ، تلاش جهانی در رسیدن به اهداف هزاره توسعه و تمامی کوشش های ما در اعلام اولویت های بیماری و با توجه به کمبود نیروی انسانی بهداشتی ، در معرض خطر می باشد . این کمبود ها نه تنها محدود به پزشکان نبوده ، بلکه شامل مربیان و آموزشگران ، مدیران و پرسنل پشتیبانی نیز می باشد. توزیع ضعیف منابع ، مهارت های به هدر رفته و استفاده نشده و مهاجرت کارکنان بهداشتی موجب بدتر شدن شرایط می شود.
در این زمینه راه حل هایی وجود دارند و موارد جدیدی نیز فعالانه دنبال می شوند. روش های نوآورانه و مؤثر در آموزش و تربیت نیروی انسانی بهداشتی ، مشارکت خصوصی – عمومی ، سرمایه گذاری کافی و سیاستهای مدیریتی و تجارب موفق کشورها همگی به ما کمک می کند تا از یکدیگر بیاموزیم.
من شما را دعوت می کنم تا به سازمان جهانی بهداشت بپیوندید تا میزان آگاهی درباره این معضل حاد را افزایش دهیم و و حمایتی را شکل دهیم تا مطمئن شویم کارکنان بهداشتی در مکان و زمان مورد نیاز کار می کنند و مهارت های صحیح در جهت ارایه بالاترین میزان قابل حصول از سلامت برای مردم و در هر جا دارا می باشند.
                                                                      لی یونگ ووک
                                                            مدیرکل سازمان جهانی بهداشت

****

پیام های کلیدی برای سالروز جهانی بهداشت ۲۰۰۶

۱ – کارکنان بهداشتی آموزش دیده و کاملاً تربیت یافته موجب نجات جان انسان ها می شوند . آنها برای ارایه دسترسی به پیشگیری ، درمان و مراقبت از همه در قبال بیماریها و از جمله کسانی که در فقر شدید زندگی می کنند ، حیاتی هستند
۲ – از کارکنان بهداشتی حمایت نموده و حافظ آنها باشید . شرایط ایمن و کاملاً حمایتی باید ضامن کار آنان بوده و حقوق ، منابع و ساختار مدیریتی بهبود یابد .
۳ – کارآیی نیروی کار بهداشتی را از طریق راهکارهای جدید تقویت کنید . فرصت های فراوان در دستیابی به کارآیی وجود داشته و راهکارها باید بر نیروی کار موجود تأکید داشته باشند زیرا فرصت استخدام و یا تربیت نیروی بهداشتی جدید کم است .
۴ – مبارزه با نابرابری ها و عدم توازن. در حال حاضر عدم تعادل و نابرابری های وسیعی در فراهم بودن و مهاجرت کارکنان بهداشتی وجود دارد که به طور جدی در جهان تأمین مراقبت بهداشتی مناسب را از بین می برد.
۵ – دولت ها باید پرچمدارباشند . دولت باید برای پیشرفت در تمام حیطه های فوق ، رهبریت در برنامه ریزی ، تنظیم و اجرای خط مشی های مورد نیاز را ارایه دهد.
۶ – ترویج همکاری و هماهنگی. برای شناسایی چالش های سیاسی و فنی توسعه نیروی کار بهداشتی به کمک افراد کلیدی و ذی نفع در کشورها که مورد حمایت کشوری و منطقه ای بوده ، مورد نیاز است.
۷ – ایجاد حس اعتماد در بین تمام افراد کلیدی و ذی نفع . اعتماد بین دولت ها ، استخدام کنندگان ، متخصصین بهداشت و جوامعی که به آنها خدمت می کنند ، باید تقویت و حفظ شود.

اولویت های اقدامات
۱ – آموزش و تربیت کارکنان بهداشتی
برنامه ریزی جامع برای تربیت نیروی انسانی بهداشتی با ترکیبی مناسب از مهارت ها . در این خصوص تأکید بر به حداکثر رساندن سرمایه گذاری عمومی و خصوصی در امر تربیت و آموزش و بر مدیریت نیروی کار می باشد
سرمایه گذاری بخش عمومی در امر آموزش و تربیت در اطمینان از بکارگیری حد وسیعی از مهارت های فارغ التحصیلان و با تأکید بر امر پیشگیری
ایجاد مؤسسات آموزشی قوی و پاسخگو در جهت تولید فارغ التحصیلان بهداشتی به تعداد مناسب و از همه نوع .
تقویت مقررات حرفه ای و تخصصی از طریق اعتبار بخشی علمی ( مدارک کارشناسی ، گواهی نامه ها یا مدارک ثبتی ) و سرمایه گذاری صحیح از محل بودجه های عمومی .
رویکردهایی که منجر به کسب نتایج موفق در این خصوص در کشورها شده است ، شامل موارد زیر هستند:
پذیرش محتوای آموزشی و تربیتی برای تناسب آن اولویت های ملی سلامت
بهبود هماهنگی و برنامه ریزی بین بخش های سلامت ، آموزش و بخش مالی
آموزش مداوم و حمایت از تخصص های بهداشتی
متنوع سازی نقش کارکنان بهداشت ؛ و
ایجاد گروه های جدید از کارکنان بهداشتی همراه با برنامه ریزی آموزشی جدید

در حال حاضر مدیریت ضعیف منجر به میزان بالای بی انگیزگی و محرومیت در بین کارکنان بهداشتی شده است . بنابراین این افراد از کار دست کشیده و یا کارشان را تغییر داده و مهاجرت می کنند.
در جدول زیر ، برخی دلایل مهاجرت در چهار منطقه بزرگ از کشورهای آفریقایی نشان داده شده است .

۲ – تقویت کارآیی و تأثیر پذیری نیروی کار سلامت

تأکید بر مدیریت بیماری ها در قالب درمان بیماران به صورت سرپایی و نه تکیه بیش از اندازه بربیمارستان
با توجه به چالش های مربوط به تغییر محیط سلامت ، باید به کارکنان بهداشتی کمک نمود تا کارآیی بیشتری داشته و مدیریت سیستم سلامت حمایتی تر شود زیرا افرادی که در حال حاضر در سطح اول خدمات هستند ، احساس می کنند که توسط سیستم رسمی مراقبت سلامت ، مورد حمایت قرار نگرفته و کنار گذاشته شده اند .
آموزش کارکنان بهداشتی همراه با احترام و شأن ، موجب افزایش انگیزه و کارآیی آنان می شود .
تحقیقات نشان می دهد ۶۰ تا ۷۰ % موفقیت برنامه¬ها با اصلاح حمایت ، مدیریت و ایجاد انگیزه در کارکنان به وجود می آید.

۳ -روش های تقویت کارآیی کارکنان بهداشتی
تأکید بر پرسنل فعلی بجای تربیت نیروی جدید
افزایش کارآیی پرسنل در کوتاه مدت و مهارت آموزی ( در کوتاه مدت )
توجه به رویکرد تیمی در مراقبت از بیمار

۴ – مبارزه با نابرابری و عدم توازن
کمبود جهانی نیروی انسانی در حال حاضر قریب به ۲۵ / ۴ میلیون نفر می باشد و گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۰۶ نشان می دهد به طور کلی کشورهای با کمتر از ۳ / ۲ پزشک ، پرستار و ماما به ازای هر ۱۰۰۰ نفر ، در دستیابی به ۸۰ % پوشش واکسیناسیون سرخک و یا حضور مامای دوره دیده در طول زایمان دچار شکست خواهند شد.

عدم توازن ما در سلامت
کشورهای آمریکایی برخی از کشورهای آفریقایی
۱۴ % جمعیت جهان ۱۱ % جمعیت جهان
۱۰ % کل بار بیماری جهان ۲۴ % کل بار بیماری جهان
۳۷ % کارکنان بهداشتی جهان ۳ % کارکنان بهداشتی جهان
بیشتر از ۵۰ % هزینه های بهداشتی جهان کمتر از ۱% هزینه های بهداشتی جهان

نابرابری ها در توزیع نیروی کار بهداشتی در جهان

تأثیرات ناشی از جمع شدن مسایل مربوط به مهاجرت ، مرگ زودرس و تغییرات شغلی می تواند منجر به اتلاف بسیار نیروی انسانی در بهداشت شود که این اتلاف می تواند آنقدر باشد که توانایی ارایه خدمات بهداشتی را تحت تأثیر قرار دهد. هنگامی که یک کشور ، سیستم بهداشتی شکننده داشته باشد در این صورت اتلاف نیروی کار می تواند کل سیستم بهداشتی را از هم بپاشد و یا نتایج بسیار مخربی داشته باشد.
راهکارهای تقلیل نابرابری ها و عدم توازن
مدیریت و تدبیر مهاجرت های داخلی و بین المللی و جذاب و ایمن نمودن بیشتر محیط کار
سرمایه گذاری دولت در سیستم بهداشتی ، مخصوصاً برای نیروی کار بهداشتی و در جهت جذب و حفظ نیروی بهداشتی و رفع نیازهای بهداشتی جامعه
تنظیم آموزش با نیازها : توجه به شرایط محلی و کمک به حفظ نیروی های بهداشتی ، ایجاد انگیزه های کاری و حمایت و درگیر نمودن مؤسسات کلیدی مانند دانشگاه ها و انجمن های حرفه¬ای
بهبود شرایط محلی : بهبود شرایط استخدام محلی کارکنان و از بین بردن عوامل فشار که منجر به مهاجرت نیروها می شود
تسهیل شرایط برای بازگشت کارکنان بهداشتی به وطن پس از مهاجرت : تحقیقات نشان می دهد بسیاری از نیروی های کار مهاجر بسیار راغب هستند تا به وطن خود بازگرداند ، بنابراین مکانیزم هایی برای استفاده بهتر از مهارت ها و دانش آنان باید در نظر گرفته شود.

اقدام با یکدیگر به طور ملی و جهانی
الف – دولت¬ها باید پرچمدار با شند : در توسعه و اجرای سیاست ها و برنامه ها ، واقعیت های محلی در نظر گرفته شوند . دولت ها ، سازمان های غیردولتی ، مؤسسات ملی و بین المللی ، نقش های مهمی را به عنوان ارایه کننده و حامیان برنامه ایفا می کنند.
ب – ارتقای همکاری و هماهنگی و تمام سطوح : بدون همکاری ، ابعاد فنی و سیاسی توسعه نیروی کار هرگز به طور صحیح محقق نمی شود .
پ – ایجاد اعتماد در بین تمام افراد کلیدی و ذی نفع : این اعتماد باید بین دولت ها ، مستخدمین ، متخصصین بهداشتی و جوامع شکل گیرد و لذا بدون اعتماد و صداقت ، سیستم های بهداشتی منحرف شده و از هم می پاشند.
با توجه به اصول کلی ، اهداف ویژه ای ممکن است برای دهه آتی منظور شود ( جدول زیر ) :
سرمایه گذاری در آماده سازی نیروی کار از طریق تقویت آموزش و تربیت نیروها باید به نحوی قابل توجه افزایش یابد
نوآوری های ملی و محلی باید از طریق توسعه سیستماتیک و بکارگیری راهکارهای مرتبط با نیروی کار و از جمله ، مدیریت بهتر دانش ، مورد ارزیابی قرار گیرد.
جدول : برنامه عملیاتی ده ساله برای تقویت نیروی کار بهداشتی

۲۰۰۶ ۲۰۱۰ ۲۰۱۵
فوری میان مدت در طول دهه
رهبریت کشور استراتژی ها و برنامه ها برای کشور ارایه شود
سرمایه گذاری در آموزش ، افزایش یابد
بهترین اقدامات در مدیریت به اشتراک گذارده شود. اجرا و ارزشیابی برنامه ها و طرح های جاری
ظرفیت نیروی کار از نظر تعداد و نوع افزایش یابد
پایه دانش کشور ، افزایش و توسعه یابد چرخه جدید، برنامه ریزی، اجرا و شروع شود
نتایج بهداشتی ، بهبود یابد.
ظرفیت ملی ، تقویت شود.
اشتراک مساعی جهانی اولویت های بالای سیاسی در بین افراد کلیدی و ذی نفع جهانی ، حساس سازی شود
اقدامات اهدا کننده ، هماهنگ شود
بهترین اقدامات به اشتراک گذارده شود . اولویت های بالای سیاسی تقویت شوند
جریان منابع و مدیریت مهاجرت ، افزایش یافته و پایدار شود .
پایه دانش جهانی ، توسعه و گسترش یابد اولویت بالای سیاسی ، تقویت و پشتیبانی شود
حمایت کشور، تقویت و پایدار شود
پایه قوی دانش و قدرتمند به کار گرفته شود .

ت – جلب حمایت در جهت حق سلامت : ارایه فرصت برای تغییر و افزایش شفافیت و جوابگویی در تصمیم گیران سلامت
ث – افزایش آگاهی
ج – جلب حمایت برای خط مشی و سیاست ها : مثلاً در ارتباط با آموزش ، حمایت و حفظ نیروی کار بهداشتی
چ – جمع آوری تحقیق و اطلاعات : مثلاً برای درک جریان بهتر تعداد کارکنان بهداشتی و توزیع آن و اطلاع رسانی در خصوص نوآوری های مؤثر
ح – شبکه سازی : برای درگیر نمودن بخش ها و مؤسسات مختلف در برنامه ریزی و اجرای خط مشی ها و سیاست ها
خ – پایش اقدام : تشویق نوآوری ها و سنجش تأثیرات آنها

ارایه پیام های مربوط به سالروز جهانی بهداشت ۲۰۰۶
نیاز به جمع آوری چه نوع اطلاعاتی دارید و چگونه باید از آنها استفاده کنید ؟
در این بخش به برخی از روش ها در جهت ارایه پیام های مربوط به سالروز جهانی بهداشت اشاره می کنیم:
توجه خاص به وضعیت موجود کارکنان بهداشتی در منطقه یا کشورتان
تأکید بر موقعیت محلی ، ملی و یا منطقه ای در ارتباط با کارکنان بهداشتی
اطلاع رسانی و ترویج اقدامات مثبت و مناسب انجام یافته توسط شما یا سازمان تان در جهت بهبود وضعیت
مشخص نمودن شکاف ها ( حیطه هایی که هنوز تحت پوشش قرار نگرفته یا مشکلاتی که باقی مانده و کارهای بیشتری که باید در جهت افزایش آگاهی و تشویق به انجام اقدامات می توانند انجام شوند ) .
توجه خاص به داستان های موفقیت کارکنان بهداشتی

بسته بندی پیام
شما به محض این که مسلح به اطلاعات و حمایت از تحقیق در خصوص یک پیام مشخص شدید ، نیاز به انتقال مطالب تان به صورت چیزی دارید که هر کس بتواند به آن دست یابد و این امر با توجه به گروه هدف می باشد.
خلق رویدادها
رژه و نمایش های تبلیغاتی ، مسابقات ، نمایش های خیابانی با موضوعات مرتبط با کارکنان بهداشتی همگی منجر به جلب توجه رسانه ها در رساندن پیام به تعداد بیشتری از مردم به صورت جالب تر ، سرگرم کننده تر و جذاب تر می شود . چنین رویدادهایی می توانند مثال خوبی از رسیدن به مخاطبینی باشد که شاید جذب رویدادهای سنتی تر نشده باشند ، مانند سمینارها و یا جلسات .
از افراد شناخته شده و مورد احترام کشور یا جامعه استفاده کنید که بتوانند نظر مثبت به سالروز جهانی را جلب نمایند .
از کسانی که در امر موسیقی ، فیلم ، ورزش و … فعال هستند ، دعوت کنید .
توجه به پیام های انتخاب شده در مناسبت ها و جشن ها .
نقش مؤثر رسانه های گروهی در برقراری ارتباط برای پیام .

سازماندهی کنفرانس خبری
شاید مهمترین کار در پوشش رسانه ای برای سالروز جهانی بهداشت ، برگزارش کنفرانس خبری باشد . فهرست بررسی زیر به شما کمک می کند تا یک کنفرانس خبری موفق را سازماندهی کنید :
لیست مدعوین ، مطالب چاپی برای خبرنگاران ، رادیو ، تلویزیون و سایرین ، تهیه شود .
زمان و تاریخ : بررسی عدم تداخل مراسم با سایر مناسبت ها
مشاوره رسانه ای
موقعیت های عکس گرفتن
تماس با اعضای دعوت شده خبرنگاران برای تأیید حضورشان
بسته آموزش رسانه : شامل سخنرانی ها ، آخرین بیانیه ها ، بیوگرافی ها ، پیش زمینه ها ، مطالب مستند ، عکس ها و غیره
پیش بینی سؤالات احتمالی از سوی رسانه ها و خبرنگاران و آماده نمودن پاسخ ها
تأکید و توجه تمام مطالب و پاسخ بر روی یک تعداد محدود از ” پیام های کلیدی”
تمهیدات لازم از نظر پیش بینی فضای فیزیکی لازم ، تهیه اسامی بر روی میز ، تجهیزات سمعی و بصری و غیره
تمهیدات مربوط به پذیرایی

آدرس سایت اینترنتی WWW.Who.int/word-health-day/2006

همچنین بررسی کنید

افرادی که ساعت های زیادی به نمایشگر رایانه خیره می شوند دچار خشکی چشم می گردند

پژوهشگران علوم پزشکی در کشور ژاپن می گویند نتایج بررسی های آنان نشان داده است افرادی …

تحرک و جنب و جوش عامل اصلی پیش‌گیری از سرطان است

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه “رگنسبورگ” آلمان می گویند نتایج یک مطالعه که به تازگی …