خانه / اخبار اجتماعي / بيمارستان دانشگاه لوزان :اجازه کمک به بیماران برای خوکشی**قتل از روی ترحم

بيمارستان دانشگاه لوزان :اجازه کمک به بیماران برای خوکشی**قتل از روی ترحم

سخنگوی بيمارستان دانشگاه لوزان : بيمارستانی در سوئيس اعلام کرده است که اجازه خواهد داد تا به بيماران رو به موتی که در اين مرکز بستری هستند، برای خودکشی کمک شود.
بيمارستانی در سوئيس قتل از روی ترحم را مجاز کرد

بيمارستانی در سوئيس اعلام کرده است که اجازه خواهد داد تا به بيماران رو به موتی که در اين مرکز بستری هستند، برای خودکشی کمک شود.
سخنگوی بيمارستان دانشگاه لوزان گفت اين تصميم …پس از مدتها بررسی گرفته شده است.

او گفت اجازه ارائه تسهيلات برای خودکشی بيماران تحت شرايط بسيار سختگيرانه ای صادر خواهد شد.

اين اقدام در سوئيس قانونی است اما تنها در مورد بيمارانی مجاز محسوب می شود که از لحاظ قوای ذهنی قادر به تصميم گيری باشند و بيماری آنها قابل درمان نباشد.

بيماران رو به موتی که در بيمارستان اصلی شهر لوزان بستری هستند اجازه خواهند داشت تا در محوطه اين بيمارستان به زندگی خود خاتمه دهند، به شرط آنکه از قوای ذهنی سالمی برخوردار باشند، حالشان چنان وخيم باشد که نتوانند به خانه هايشان بازگردند و مصرانه تمايل خود به مردن را ابراز کرده باشند.

تا پيش از اين، بيمارستانهای سوئيس از صدور اجازه برای تسهيل خودکشی بيماران در محوطه هايشان، خودداری می کردند و مانع از دسترسی اين بيماران به خدمات داوطلبانه يک انجمن سوئيسی می شدند که به “کشتن از روی ترحم” يا اتانازی کمک می کند.

به اين ترتيب، بيمارانی که مايل بودند به زندگی خود پايان دهند، مجبور بودند برای اين کار، بيمارستان را ترک کنند.

پزشکان ارشد در بيمارستان لوزان می گويند اين تصميم پس از آن سه سال تحقيق و بررسی اتخاذ شد و نشانگر موضع انجمن پزشکی سوئيس و کميته ملی اخلاقيات اين کشور است.

اين دو نهاد می گويند برای احترام به خواسته بيماران و حفظ استقلال آنان، قتل از روی ترحم بايد در موارد خاص مجاز شود اما هرگز نبايد صورت يک روند عادی را به خود بگيرد.

                                                                                                   گزارش از زهرا حسینی

همچنین بررسی کنید

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …

فقر و مشكلات مالی موجب می شود که مغز کندتر و ضعیفتر عمل کند

پژوهشگران تازه‌ای توسط محققان دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد درگیر شدن در مسائل و مشکلات مالی …