خانه / اخبار اجتماعي / ميزان جمعيت جوان ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۴‬ساله در جهان از ‪ ۲۷‬درصد در سال ‪ ۲۰۰۶‬ميلادي به ‪ ۲۳‬درصد در سال ‪ ۲۰۲۵‬ميلادي، كاهش خواهد يافت.

ميزان جمعيت جوان ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۴‬ساله در جهان از ‪ ۲۷‬درصد در سال ‪ ۲۰۰۶‬ميلادي به ‪ ۲۳‬درصد در سال ‪ ۲۰۲۵‬ميلادي، كاهش خواهد يافت.

بر اساس گزارش سايت اينترنتي “دفتر مرجع جمعيت”، درصد جمعيت جوان در سال ‪ ۲۰۰۶‬ميلادي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه به ترتيب ‪ ۱۹‬و ‪۲۹‬ درصد است كه تا سال ‪ ۲۰۲۵‬ميلادي به تريتب به ‪ ۱۷‬و ‪ ۲۵‬درصد، تقليل مي‌يابد. نتايج اين گزارش نشان مي‌دهد كه تعداد جمعيت سنين جوان در كشورهاي توسعه يافته در مدت يادشده از ‪ ۲۳۶‬به ‪ ۲۰۷‬ميليون نفر مي‌رسد ، در حاليكه در همين مدت در كشورهاي در حال توسعه از يك ميلياردو ‪ ۵۳۷‬ميليون نفر به‌يك ميليارد و ‪ ۶۳۸‬ميليون نفر افزايش مي‌يابد.

افزايش جمعيت جوان در كشورهاي در حال توسعه به سبب رشد فزاينده جمعيت در اغلب اين كشورها است ، اما اين افزايش به معناي جوانتر شدن جمعيت كشور -هاي يادشده نيست.

رشد جمعيت در برخي از كشورهاي در حال توسعه بر خلاف كشورهاي توسعه يافته كه با كاهش جمعيت مواجه هستند ، رشد فزاينده‌اي را در سالهاي آينده همانند سالهاي گذشته تجربه خواهند كرد.

طبق اين گزارش : جمعيت جوان در ايران در سال ‪ ۲۰۰۶‬ميلادي برابر با ‪۳۶‬ درصد پيش بيني شده است كه تا سال ‪ ۲۰۲۵‬ميلادي به ‪ ۲۳‬درصد ، كاهش مي‌يابد.

پيش بيني مي‌شود تعداد جمعيت جوان در ايران بر خلاف بسياري از كشورهاي در حال توسعه در دوره مورد بررسي از ‪ ۲۵‬ميليون و ‪ ۳۰۰‬هزار نفر به ‪۲۰‬ ميليون و ‪ ۳۰۰‬هزار نفر تقليل يابد.

همچنین بررسی کنید

نداشتن فعالیت بدنی در کودکی موجب مرگ زودرس در بزرگسالی می شود

یک گزارش که در پارلمان انگلیس ارائه شد هشدار می دهد که نداشتن فعالیت بدنی …

یک میلیون کودک در هر سال به بیماری سل مبتلا می شوند

پژوهشگران علوم پزشکی می گویند نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که سالی یک …