مجله “‪ “Diabetes Care‬ :ترکیب جدید داروی متفورمین با نام تجاری “‪ “glumetza‬ در درمان دیابت اثربخش شناخته شد

پژوهشگران دریافته‌اند ایمنی و اثربخشی مصرف یک بار در روز ترکیب جدید داروی درمان دیابت “متفورمین” که در مدت طولانی در بدن آزاد می‌شود مشابه مصرف دو بار در روز ترکیب قدیمی متفورمین است که فورا در بدن منتشر می‌شود.

 با این ترکیب جدید بیماران مبتلا به دیابت نوع دوم می‌توانند روزانه تا ‪ ۲‬هزار گرم دارو دریافت کنند.

دکتر برت برنر معاونت تولید دارو در ملنو پارک می‌گوید ترکیب جدید با نام تجاری “‪ “glumetza‬تحمل دوز بالاتر دارو را برای بیماران میسر می‌سازد.

برای تعیین اثربخشی و ایمنی این دارو ، ‪ ۷۰۰‬بیمار مبتلا به دیابت نوع دوم یکی از سه دوز متفورمین طولانی اثر یا متفورمین زود اثر را در مدت ‪۲۴‬ هفته دریافت کردند.

در پایان هفته دوازدهم میانگین سطح ‪ HbA1c(‬آزمایش خون برای کنترل طولانی گلوکز) در تمام بیماران کاهش قابل توجهی نشان داد.

در آخر هفته بیست و چهارم این کاهش در دو گروه که روزانه ‪ ۱۵۰۰‬میلی گرم متفورمین طولانی اثر دریافت کردند تفاوت چندانی با کاهش مشاهده شده در متفورمین زوداثر نداشت. به عبارت دیگر سطح ‪ HbA1c‬در گروهی که یک دوز ‪۲‬ هزار میلی گرمی متفورمین طولانی اثر دریافت کردند بیشتر کاهش یافت.

میزان بروز عوارض جانبی در تمام گروهها مشابه بود که نشانگر آن است دوز ‪ ۲‬هزار میلی گرمی متفورمین طولانی اثر به خوبی تحمل می‌شود.

مشروح این مطالعه در شماره ماه آوریل مجله “‪ “Diabetes Care‬منتشر شده است.

همچنین بررسی کنید

حمام، فضای مناسبی برای نگهداری وسایل نیست

حمام، فضای مناسبی برای نگهداری بعضی وسایل شخصی مانند حوله، مسواک و لوازم آرایشی نیست، …

پاک کردن سرامیک حمام از قارچ و کپک

قبل از هر چیز باید بگوییم هنگام تمیز کردن حمام با مواد سفیدکننده و ضد …